Калкулатор

Борсов коментар: Нови предложения на пазара за растеж BEAM на БФБ

Борсов коментар: Нови предложения на пазара за растеж BEAM на БФБ

ЛЮБОМИР ЛАМБРЕВ, ИНВЕСТИЦИОНЕН КОНСУЛТАНТ ПРИ УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

Първичното публично предлагане на акции на производителя на облекло Fashion Supply ще се състои на 20 юли. Дружеството ще предложи  651 000 акции, всяка с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 6,50 лева. Целта на компанията е да набере 4 000 000 лева капитал. Освен инвестиции в производствени и складови мощности компанията ще изгради и фотоволтаична централа за покриване на собствените производствени нужди.

Компанията за технологии за дистанционно следене на кошери „Бии Смарт Текнолоджис“ АД също планира да осъществи първично публично предлагане на акции на пазара за растеж BEAM на Българската фондова борса. Компанията ще предложи 43 636 броя акции, всяка с номинална стойност 1,00 лв. и емисионна стойност 27,50 лева, съобщават от БФБ-София. Целта е да набере до 1 200 000 лв. допълнителен капитал от пазар BEAM. Чрез онлайн платформата си дружеството успява да увеличи приходите си 28 пъти за последните 2 години, като компанията е привлякла 20 хил. клиенти. Излизането на европейския пазар е следваща стъпка, която дружеството планира. Прогнозите на компанията са да реализира почти 20 кратен ръст и годишен оборот около 10 000 000 лева в следващите 3 години.

Междувременно към 16 часа на 01.07.2022 г. SOFIX се търгува на 611 пункта, а BGBX40 на 144 пункта, индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT на 181 пункта, а BGTR30 на 740 пункта. Оборотът за деня надхвърля 5,6 млн. лв., като 90% от него е формиран от сделки с акциите на „Синтетика” АД. Най-силен ръст отбелязват книжата на „Софарма Трейдинг” АД- 3,6%, „Илевън Кепитъл” АД- 2,2% и „Агрия” АД- 1,9%. Най-голям спад отчитат акциите на „Синтетика” АД- 6%, „Сирма Груп Холдинг” АД- 4,2% и „Алтерко” АД- 2,4%.

 

Авторът е сертифициран инвестиционен консултант. Представеният анализ е единствено с информативна и дискусионна цел и не представлява инвестиционен съвет и/или препоръка. Както авторът, така и негови клиенти е възможно да притежават един и/или повече от коментираните финансови активи.

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6368
обратно изкупуване 1.6041
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5057
обратно изкупуване 1.4906