БОРСОВ КОМЕНТАР: СТАРТИРА ТЪРГОВИЯТА С ПРАВАТА ЗА УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА „СИН КАРС ИНДЪСТРИ“

ЛЮБОМИР ЛАМБРЕВ, ИНВЕСТИЦИОНЕН КОНСУЛТАНТ ПРИ УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

От 17 октомври 2022 г. започна търговията с правата за увеличението на капитала на „Син Карс Индъстри“ АД. Дружеството търси 15,6 млн. лева от инвеститорите, като ще предложи 13 695 779 нови, обикновени, безналични, свободно прехвърляеми, поименни акции. Емисионната стойност на акциите е 1.14 лева, а номиналната е 1 лев. Предлагането ще се счита за успешно при записване на поне 2.5 млн. от новите акции, като една нова акция може да се закупи срещу 1.5 права. Правата, с които могат да се запишат нови акции от увеличението на капитала, ще се търгуват до 28 октомври. Крайната дата за прехвърлянето на правата е 1 ноември, а на 3 ноември ще се състои аукционът за незаписаните права.  Записването на акции от увеличението на  капитала на компанията приключва на 16 ноември.

Компанията ще използва набраните средства за завършване на центъра ѝ в Русе и за изграждането на производството ѝ в Румъния. Фабриката в Румъния ще се строи на етапи, като капацитетът ще бъде увеличаван с напредъка на продажбите на автомобилите L City. Според прогнозите през 2027 г. заводът в Румъния ще произведе 900 автомобила, а от следващата 2028 г. ще започне да произвежда по 3 хил. автомобила годишно. След преместването на производството на сегашния модел в бъдещия завод в Румъния „Син Карс Индъстри“ АД планира на всеки 2 години да разработваме нов модел. Това ще се случва в съществуващия R&D център в Русе, а впоследствие производството му ще бъде измествано с изграждането на допълнителни мощности в Румъния. Приходите от предлагането ще бъдат използвани основно в две направления:

-За увеличаване на капацитета на производствената база в Русе, където в момента се произвежда L CITY. Инвестицията е необходима, за да се разшири производството до 600 бр. електромобили годишно, достигайки приходи от 30 млн. евро. Размерът на планираната инвестиция е около 2.3 млн. евро, като това е основният приоритет при разпределението на набраните средства.

-Второ направление е започване изграждането на нов завод за електрически превозни средства в Румъния. Първоначално заводът ще има капацитет да произвежда до 3 хил. автомобила годишно, достигайки оборот от 150 млн. евро. Размерът на тази инвестиция е около 5.6 млн. евро. На същата площадка ще бъдат инсталирани и мощностите за новите модели на Син Карс.

Авторът е сертифициран инвестиционен консултант. Представеният анализ е единствено с информативна и дискусионна цел и не представлява инвестиционен съвет и/или препоръка. Както авторът, така и негови клиенти е възможно да притежават един и/или повече от коментираните финансови активи.

Share the Post:

Related Posts

Екипът на Юг Маркет с нов успех!

Поздравяваме нашия колега Теодора Поповска-Смиленова за придобиването на престижния сертификат “Инвестиционен консултант” към Комисията за финансов надзор. Пожелаваме ѝ много

Read More

Join Our Newsletter