Калкулатор

Брокерски услуги

Брокерски услуги

Можете да сключите договор за брокерски услуги на място в нашите офиси или онлайн.

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.659
обратно изкупуване 1.6258
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5046
обратно изкупуване 1.4896