Калкулатор

Брокерски услуги

Брокерски услуги

Можете да сключите договор за брокерски услуги на място в нашите офиси или онлайн.

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.7599
обратно изкупуване 1.7247
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5464
обратно изкупуване 1.5309