Калкулатор

Брокерски услуги

Брокерски услуги

Можете да сключите договор за брокерски услуги на място в нашите офиси или онлайн.

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.595
обратно изкупуване 1.5631
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.4923
обратно изкупуване 1.4774