Калкулатор

Брокерски услуги

Брокерски услуги

Можете да сключите договор за брокерски услуги на място в нашите офиси или онлайн.

Договор за брокерски услуги с ИП Юг Маркет можете да сключите в някой от нашите офиси. Нашите служители ще Ви окажат пълно съдействие при попълване на договора и прилежащите документи.

При желание от Ваша страна можете да слючите договор и дистанционно, при спазване на нормативно установените изисквания за това.

 

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6535
обратно изкупуване 1.6204
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5147
обратно изкупуване 1.4996