Калкулатор

Извънборсови сделки

Извънборсови сделки

Инвестиционен посредник Юг Маркет АД посредничи при сделки с безналични акции на непублични дружества, а така също и с инструменти емитирани от публични компании, когато това е уговорено между страните и нормативната уредба го позволява.

Повече за условията при регистриране на извънборсови сделки може да намерите в нашата тарифа.

Оповестяване на извънборсови сделки:

Repo3_14.08.2019 г.

Repo2_10.04.2019 г.

Repo1_10.04.2019 г.

OTC_10.01.2019 г.

Repo_11.12.2018 г.

OTC_08.10.2018г.

Repo2_24.04.2018 г.

Repo1_24.04.2018 г.

OTC_15.12.2017 г.

Прехвърляне на извънрегулиран пазар_14.12.2017

RepoOTC_02.11.2017 г.

OTC_30.10.2017 г.

OTC_26.10.2017 г.

RepoOTC_19.10.2017 г.

OTC_17.10.2017 г.

OTC_19092017

OTC_13092017

OTC_20072017

RepoOTC_05.06.2017 г.

OTC_11.05.2017 г.

OTC_09.05.2017 г.

RepoOTC_03.05.2017 г.

otc_23-01-2017 г.

otc_07-11-2016

otc_21092016

OTC_other_transfers_01.09.2016

OTC_01092016

OTC_19082016

OTC_27.07.2016 г.

OTC_25.07.2016 г.

OTC_11.05.2016 г.

01.04.2016_

04.01.2016_3

04.01.2016_2

04.01.2016_1

24.11.2014_1

BESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswy

09.02.2015$

If you’re looking for an essay writing service that will help you write your paper You’re in the correct place. Custom writing companies offer numerous advantages. One of them is that your paper will be written by professional writers who are qualified and knowledgeable. They will ensure that paper writer there is no plagiarism ensure that you properly cite your sources, and stick to your guidelines. The paper will conform to the highest academic requirements.

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6745
обратно изкупуване 1.641
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5353
обратно изкупуване 1.5199