Калкулатор

Репо сделки

Репо сделки

 

РЕПО сделките са вид кредитни взаимоотношения между купувач (кредитор) и продавач (кредитополучател). Тъй като са удобен и бърз начин за краткосрочно финансиране, през последните години много инвеститори предпочитат именно такива сделки, за да увеличат експозицията си към пазара или даден клас активи, използвайки предимствата на финансовия лост.

Инвестиционен посредник Юг Маркет АД предлага на всички свои клиенти изгодни условия за РЕПО финансиране, включително конкурентни лихвени нива, атрактивен дисконт и ниски транзакционни разходи.

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.5236
обратно изкупуване 1.4931
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.4525
обратно изкупуване 1.438