Калкулатор

Търговия на БФБ

Търговия на БФБ

На Българска фондова борса – София са регистрирани за търговия над 370 емисии акции, близо 60 емисии облигации и три емисии компенсаторни инструменти.

Инвестиционен посредник Юг Маркет ЕАД е член на Българска фондова борса – София и всяко физическо или юридическо лице може да сключва сделки в реално време с всички регистрирани емисии акции, облигации, права и компенсаторни инструменти.

Търговията се осъществява посредством изрични нареждания от клиентите на Юг Маркет ЕАД, направени в някой от нашите офиси, по телефон, чрез системата за подаване на поръчки чрез електронната платформа за директен достъп до пазара UG MARKET TRADER.

Повече за условията за търговия можете да намерите  тук

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6535
обратно изкупуване 1.6204
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5147
обратно изкупуване 1.4996