Калкулатор

Търговия на БФБ

Търговия на БФБ

На Българска фондова борса – София са регистрирани за търговия над 370 емисии акции, близо 60 емисии облигации и три емисии компенсаторни инструменти.

Инвестиционен посредник Юг Маркет АД е член на Българска фондова борса – София и всяко физическо или юридическо лице може да сключва сделки в реално време с всички регистрирани емисии акции, облигации, права и компенсаторни инструменти.

Търговията се осъществява посредством изрични нареждания от клиентите на Юг Маркет АД, направени в някой от нашите офиси, по телефон, чрез системата за подаване на поръчки COBOS или чрез електронната платформа за директен достъп до пазара UG MARKET TRADER.

 Повече за условията за търговия можете да намерите  тук

 

 


ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.7459
обратно изкупуване 1.711
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5441
обратно изкупуване 1.5287