Калкулатор

Юг Маркет Трейдър

Юг Маркет Трейдър

UG MARKET TRADER (ЮГ МАРКЕТ ТРЕЙДЪР) е електронна платформа за търговия в реално време на Българска фондова борса – София АД.

Можете да инсталирате най-новата версия на ЮГ МАРКЕТ ТРЕЙДЪР от тук.

Можете да използвате Юг Маркет Трейдър и чрез мобилния си телефон като влезете на адрес https://trader.ugmarket.com/

Юг Маркет Трейдър позволява в реално време:

- достъп до информация за всички търгувани емисии на БФБ

- следене на котировките на неограничен брой емисии едновременно

- наблюдаване и филтриране на сделките на БФБ по емисия

- следене на котировките в дълбочина, включително на всички въведени оферти

- подаване на поръчки към БФБ за покупка/продажба на финансови/компенсаторни инструменти и проследяване на състоянието им до сключване на сделка или отпадането им

- възможност за разговор (чат) с обслужващия брокер

- достъп до собствения портфейл по всяко време с отразяване на реалните и виртуалните суми и количества

- история на депозирани / теглени  суми в / от  собствената сметка при Инвестиционния посредник

- история на собствените покупки / продажби (сделки) за избран период от време с изчисляване на средно претеглена цена за придобиване / продаване на книжата

- информация за състоянието на пазара – най-поскъпващи, най-поевтиняващи и най-активно търгувани емсисии

- графичен анализ на избрана емисия.

Чрез ЮГ МАРКЕТ ТРЕЙДЪР получавате и възможността да се възползвате от едни от най-ниските комисионни за търговия в България.

Ръководство на потребителя на Юг Маркет Трейдър

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6535
обратно изкупуване 1.6204
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5147
обратно изкупуване 1.4996