Калкулатор

COBOS

COBOS

COBOS е уеб базирана електронна система за търговия в реално време на Българска фондова борса – София АД. COBOS e създаден и се поддържа от Българска фондова борса, като подаването на поръчки през нея се осъществява след инсталиране на клиентски сертификат на компютъра на клиента.
Повече за условията за търговия може да намерите тук.

Изтеглете описание на COBOS и Ръководство за работа с COBOS.

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.789
обратно изкупуване 1.7532
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5697
обратно изкупуване 1.554