Калкулатор

Бюлетин на инвеститора

Бюлетин на инвеститора

Бюлетинът на инвеститора е периодична информационна услуга, предназначена за настоящи и бъдещи клиенти на Управляващо Дружество Юг Маркет Фонд Мениджмънт, имаща за цел да предостави широк поглед към събитията както на българския, така и на международните капиталови пазари, икономическата и политическа среда и визията на портфейлния мениджър.

 

Май, 2018 / бр. 1

 

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6745
обратно изкупуване 1.641
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5353
обратно изкупуване 1.5199