Годишните награди на Българска фондова борса

На 23-ата церемония по връчването на Годишните награди на Българска фондова борса Юг Маркет ЕАД беше удостоен с две награди:

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК С НАЙ-МНОГО ЕМИСИИ НА ПАЗАРИТЕ НА БФБ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

ПЪРВИ МАРКЕТ-МЕЙКЪР НА ПАЗАРА ЗА РАСТЕЖ НА МСП BEAM НА БФБ

Share the Post:

Related Posts

Join Our Newsletter