Годишните награди на Българска фондова борса

На 23-ата церемония по връчването на Годишните награди на Българска фондова борса Юг Маркет ЕАД беше удостоен с две награди:

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК С НАЙ-МНОГО ЕМИСИИ НА ПАЗАРИТЕ НА БФБ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

ПЪРВИ МАРКЕТ-МЕЙКЪР НА ПАЗАРА ЗА РАСТЕЖ НА МСП BEAM НА БФБ

Share the Post:

Related Posts

Екипът на Юг Маркет с нов успех!

Поздравяваме нашия колега Теодора Поповска-Смиленова за придобиването на престижния сертификат “Инвестиционен консултант” към Комисията за финансов надзор. Пожелаваме ѝ много

Read More

Join Our Newsletter