Калкулатор

Публично предлагане на ценни книжа

Фондовите пазари са най-мощното средство за публично набиране на капитал. Като инвестиционен посредник, поемането на емисии и организацията на публично предлагане на ценни книжа са част от широкия набор инвестиционни услуги, които предлагаме. Можете да разчитате на нас от самото начало на проекта за финансиране – избор на най-подходящия вариант за набиране на капитал (акционерен или дългов), изготвяне на необходимите проспекти, регистрация в публичния регистър и фондовата борса, консултации и логистика от етапа на бизнес планирането до реалната борсова търговия, включително като маркет-мейкър.