Калкулатор

Регистрационно агентство

Регистрационно агентство

Инвестиционен посредник Юг Маркет АД действа и като регистрационен агент при:

-  наследяване на ценни книжа и компенсаторни инструменти;
-  дарение на ценни книжа и компенсаторни инструменти;
-  предварително сключени сделки за покупко-продажба на ценни книжа между физически лица;
-  издаване на дубликат на депозитарна разписка;
-  издаване на справка за притежаваните от едно лице безналични ценни книжа.

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6708
обратно изкупуване 1.6374
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.565
обратно изкупуване 1.5494