Калкулатор

Финансови анализи и консултации

Финансови анализи и консултации

Професионални консултации относно управлението на индивидуални портфейли от финансови инструменти, индивидуално финансово планиране, пенсионни стратегии.
Изготвяне на финансови анализи, прогнози и стратегии на дружества с цел представяне дейността им пред стратегически инвеститори и партньори.
Консултации и посредничество при финансирането на дружества чрез облигационни заеми или емисия нови акции, включително чрез първично публично предлагане.

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6521
обратно изкупуване 1.6191
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.4876
обратно изкупуване 1.4727