ЮГ МАРКЕТ

КОРПОРАТИВНИ СЪБИТИЯ

19.02.2024г.

1.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите.

Ямболен АД-Ямбол (YAMB) свиква извънредно ОСА на 20.03.2024 г. от 13.00 ч. в гр. Ямбол, ул. Ямболен 35. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

16.02.2024г.

1.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите.

Феникс Капитал Холдинг АД-София (PCH) свиква извънредно ОСА на 18.03.2024 г. от 14.00 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 109-115.Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата 

14.02.2024г.

1.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите.

Свинекомплекс Николово АД-Николово (SVNK) свиква извънредно ОСА на 15.03.2024 г. от 08.00 ч. в с. Николово, общ. Русе, заседателна зала.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2.Уведомление за свикване на  Общо събрание на облигационерите

Тексим Банк АД, в качеството си на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100015077, издадени от Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA), свиква Общо събрание на облигационерите от емисията на 05.03.2024 г. от 13.30 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 117. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

09.02.2024г.

1.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите.

Телематик Интерактив България АД-София (TIB) свиква извънредно ОСА на 11.03.2024 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Витоша 89В, Гранд Хотел Милениум София, Black &White club.Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите.

ТК-Имоти АД (KABL) свиква извънредно ОСА на 14.03.2024 г. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Горица 6. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

07.02.2024г.

1.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите.

София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOM) свиква извънредно ОСА на 08.03.2024 г. от 12.00 ч. в гр. София, кв. Манастирски ливади, ул. Ралевица 74, ет. 3, офис 3.3. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

26.01.2024г.

1.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите

Зенит имоти АДСИЦ-София (ZENP) свиква извънредно ОСА на 19.03.2024 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Врабча 8. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

22.01.2024г.

Софарма АД-София (SFAW) свиква общо събрание на притежателите на варанти на 26.01.2024 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5.Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

04.01.2024г.

1.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите

ТЕЦ-Бобов дол АД представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно ОСА, което ще се проведе на 06.02.2024 г. от 11.00 часа.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

21.12.2023г.

1.Уведомление за паричен дивидент

На проведено на 19.12.2023 г. ОСА на Телематик Интерактив България АД-София (TIB) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.40 лв.
– Начална дата за изплащане на дивидента: 11.01.2024 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Първа Инвестиционна Банка АД
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 02.01.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 28.12.2023 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

18.12.2023г.

1.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите

Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив (AKTV) свиква извънредно ОСА на 15.01.2024 г. от 12.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 37, ет. 2.Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

15.12.2023г.

1.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите

И Ар Джи Капитал – 3 АДСИЦ-София (ERG) свиква извънредно ОСА на 18.01.2024 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Брюксел 1, Заседателна зала.Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата 

13.04.2023г.

1.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите

Симат АД-Габрово (SIMT) свиква извънредно ОСА на 12.01.2024 г. от 10.00 ч. в гр. Габрово, ул. Индустриална 65. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата.

04.12.2023г.

1.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите

Екип-98 Холдинг АД-София (HEKI) свиква извънредно ОСА на 03.01.2024 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Александър Малинов 75.Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

28.11.2023г.

1.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите

Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ-София (FAM) свиква извънредно ОСА на 29.12.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Врабча 8.Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

20.11.2023г.

1.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите

Телематик Интерактив България АД-София (TIB) свиква извънредно ОСА на 19.12.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Витоша 89В, Гранд Хотел Милениум София, Black &White club.Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите

Шелли груп АД (SLYG) свиква извънредно ОСА на 18.12.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Македония 1, ет. 2, Конгресен център Глобус, зала Европа. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

09.11.2023г.

1.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите

Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPF) свиква извънредно ОСА на 11.12.2023 г. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Черни връх 51, офис Х, сграда 2, ет. 5.

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

08.11.2023г.

1.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите

Момина крепост АД-Велико Търново (MKR) свиква извънредно ОСА на 21.12.2023 г. от 13.00 ч. в гр. Велико Търново, ул. Магистрална 23. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

31.10.2023г.

1.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите

Винзавод АД-Асеновград (VINA) свиква извънредно ОСА на 10.11.2023 г. от 10.00 ч. в гр. Асеновград, бул. България 75. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

30.10.2023г.

1.Уведомление за свикване на  Общо събрание на акционерите

Химимпорт АД-София (CHIM) свиква редовно ОСА на 30.11.2023 г. от 15.00 ч. в гр. София, ул. Стефан Караджа 2.Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

25.10.2023г.

1. Уведомление за паричен дивидент

Във връзка с решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., взето на проведено на 16.05.2023 г. ОСА на Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRC), дружеството обявява:
– Брутен дивидент на една акция: 0.733340752 лв.
– Начална дата за изплащане на дивидента: 11.12.2023 г.
– Крайна дата за изплащане на дивидента: 31.12.2023 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК ЕАД.

24.10.2023г.

1.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите

Златен лев Холдинг АД-София (HLEV) свиква извънредно ОСА на 27.11.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Венера 5, хотел Триада, конферентна зала 2.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

18.10.2023г.

1.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите

Ютекс Холдинг АД-София (UTXH) свиква извънредно ОСА на 07.11.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 70-72.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

13.10.2023

1.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) свиква извънредно ОСА на 21.11.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Панорама София 6, Бизнес център Ричхил, Конферентен център Ричхил

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

26.09.2023г.

1.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите

Доверие Обединен Холдинг АД-София (DUH) свиква извънредно ОСА на 02.11.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Ивент Център.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

19.09.2023г.

1.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите

Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (ZNTH) свиква извънредно ОСА на 20.10.2023 г. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Тодор Александров 73.

15.09.2023г.

1.Уведомление за свикване на  Общо събрание на облигационерите

АВС Финанс АД, в качеството си на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100013189, издадени от Феникс Капитал Холдинг АД-София (0PHA), свиква Общо събрание на облигационерите от емисията на 03.10.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 109-115. Пълният текст на поканата за ОСО на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

12.09.2023г.

1.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите

Дебитум инвест АДСИЦ-София (DBMI) свиква извънредно ОСА на 16.10.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Енос 2.Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

11.09.2023г.

1.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите

ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 12.10.2023 г. от 14.30 ч. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

07.09.2023г.

1.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите

Екип-98 Холдинг АД-София (HEKI) свиква извънредно ОСА на 09.10.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Александър Малинов 75. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

05.09.2023г.

1. Уведомление за паричен дивидент

На проведено на 04.09.2023 г. извънредно ОСА на Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPF) е взето решение за разпределяне на междинен дивидент за първото 6-месечие на 2023 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.05 лв.;
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Юробанк България АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 18.09.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 14.09.2023 г.

01.09.2023г.

1.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите

Нео Лондон Капитал АД представи актуализирани покана и материали за извънредно ОСА, свикано за 11.09.2023 г. от 09.30 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 137, офис 20.Пълният текст на актуализираната покана за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

31.08.2023г.

1.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите

Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Бургас (SBPF) свиква извънредно ОСА на 02.10.2023 г. от 10.00 ч. в гр. Бургас, ул. Генерал Скобелев 10, ет. 3.Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

2. Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (PPBG) свиква извънредно ОСА на 03.10.2023 г. от 13.00 ч. в гр. София, ул. Дамян Груев 1, ет. 5. 

29.08.2023г.

1.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите

ТЕЦ-Бобов дол АД-Големо село (TBD) свиква извънредно ОСА на 29.09.2023 г. от 11.00 ч. в с. Големо село, п.к. 2635.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

24.08.2023

1.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите

Премиер Фонд АДСИЦ-Варна (PREM) свиква извънредно ОСА на 25.09.2023 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Цар Асен 5.

18.08.2023г.

1.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите

Телематик Интерактив България АД-София (TIB) свиква извънредно ОСА на 18.09.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Витоша 89В, Гранд Хотел Милениум.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

17.08.2023г.

1.Уведомление за свикване на  Общо събрание на акционерите

Бианор Холдинг АД свиква извънредно ОСА на 18.09.2023 г. от 12.00 ч. гр. София, бул. Александър Малинов 51, ет. 3, офис А2.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

15.08.2023г.

1.Уведомление за свикване на  Общо събрание на акционерите

Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Севлиево (FFI) свиква редовно ОСА на 15.09.2023 г. от 09.00 ч. в гр.Севлиево, ул. Стефан Пешев 87.Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

14.08.2023

1.Уведомление за свикване на  Общо събрание на акционерите

Армейски Холдинг АД-София (ARMH) свиква редовно ОСА на 21.09.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Михаил Тенев 12.Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

07.08.2023г.

1.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите

Ломско пиво АД свиква извънредно ОСА на 07.09.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Позитано 9а, ет. 5, офис 15.Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

03.08.2023г.

1.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите

Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPF) свиква извънредно ОСА на 04.09.2023 г. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Черни връх 51, офис Х, сграда 2, ет. 5

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

31.07.2023г.

1.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) свиква извънредно ОСА на 28.08.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Панорама София 6, Бизнес център Ричхил, Конферентен център Ричхил.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

25.07.2023г.

1.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите

Интеркапитал груп АД-София (ICG) свиква извънредно ОСА на 29.08.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Мария Лиуза 9-11, Бизнес център София – 2000, ет. 5

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

20.07.2023 – Общо събрание на облигационерите

Емитент: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (SKEH)

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД представя покана за свикване на първо общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100019236, което ще се проведе на 09.08.2023 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД, при следния дневен ред:

– Избор на довереник на облигационерите.

– При липса на кворум събранието ще се проведе на 24.08.2023 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Право на глас в ОСО се упражнява от лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като облигационери, 5 /пет/ дни преди датата на общото събрание.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

18-07-2023 – Уведомление за паричен дивидент

Емитент: ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (CBAM)

На проведено на 30.06.2023 г. ОСА на ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (CBAM) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:

– Брутен дивидент на една акция: 0.123763 лв.;

– Начална дата за изплащане на дивидента: 15.08.2023 г.

– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК АД.

Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2023 г.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2023 г.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

06.07.2023г.

1.Уведомление за свикване на Извънаредно общо събрание на акционерите

Симат АД-Габрово (SIMT) свиква извънредно ОСА на 08.08.2023 г. от 10.00 ч. в гр. Габрово, ул. Индустриална 65.Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

05.07.2023г.

1.Уведомление за свикване на Извънаредно общо събрание на акционерите

Софарма АД-София (SFA) свиква извънредно ОСА на 04.08.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Партер, Търговски Център Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Център

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2.Уведомление за свикване на  общо събрание на акционерите

Поради липса на кворум, свиканото за 30.06.2023 г. редовно ОСА на Винъс АД-София (VNS) не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 17.07.2023 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

04.07.2023г.

1.Уведомление за паричен дивидент

На проведено на 30.06.2023 г. ОСА на Каучук АД-София (KAU) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.90 лв.;
– Начална дата за изплащане на дивидента: 25.08.2023 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и УниКредит Булбанк АД
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2023 г.

03.07.2023г.

1.Уведомление за паричен дивидент

На проведено на 28.06.2023 г. ОСА на Херти АД-Шумен (HERT) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.075 лв.;
– Начална дата за изплащане на дивидента: 22.08.2023 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Обединена Българска Банка АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 12.07.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 10.07.2023 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2.Уведомление за паричен дивидент

Монбат АД-София представи уведомление за паричен дивидент във връзка с взето решение на проведено на 29.06.2023 г. ОСА, както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.10263 лв.;
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Уникредит Булбанк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 13.07.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 11.07.2023 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

3.Уведомление за паричен дивидент

На проведено на 30.06.2023 г. ОСА на Градус АД-Стара Загора (GR6) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.020762586 лв.;
– Начална дата за изплащане на дивидента: 30.08.2023 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Уникредит Булбанк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2023 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

4.Уведомление за паричен дивидент

На проведено на 30.06.2023 г. редовно ОСА на Гленмоор Кепитал АДСИЦ-Варна (GLMC) са взети следните решения:
– Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2022 г.;
– Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.;
– Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.;
– Приема доклада на Одитния комитет за 2022 г.;
– Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.;
– Приема доклада за Прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2022 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2023 г.;
– Приема да бъде разпределен като дивидент за акционерите 92,97 % от преобразувания финансов резултат за 2022 г., в размер на 52 000 лв.  или съответно 0,08 лв. брутен дивидент на акция;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2023 г.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

30.06.2023г.

1.Уведомление за паричен дивидент

На проведеното Общо събрание на акционерите на Българска фондова борса АД на 29.06.2023 г. беше взето решение, съгласно което реализираната печалба за 2022 г., след облагане с данъци, в размер на 6 868 500.67 лв. се разпределя в пълен размер за изплащане на дивидент на акционерите.
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-тия ден след деня на ОСА, а именно – на 13.07.2023 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 11.07.2023 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2.Уведомление за паричен дивидент

Емитент: ТЕЦ-Бобов дол АД-Големо село (TBD)
На проведено на 29.06.2023 г. ОСА на ТЕЦ-Бобов дол АД-Големо село (TBD) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.15 лв.
– Начална дата за изплащане на дивидента: 25.08.2023 г.
– Крайна дата за изплащане на дивидента: 24.02.2024 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Инвестбанк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 13.07.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 11.07.2023 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

3.Уведомление за паричен дивидент

На проведено на 29.06.2023 г. ОСА на Телематик Интерактив България АД-София (TIB) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 1.00 лв.;
– Начална дата за изплащане на дивидента: 27.07.2023 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Първа Инвестиционна Банка АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 13.07.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 11.07.2023 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

4.Решения на Общо събрание на акционерите

Емитент: Варна-плод АД-Варна (VPLD)

На проведено на 29.06.2023 г. редовно ОСА на Варна-плод АД-Варна (VPLD) са взети следните решения:

– Приема докладите на управителните органи за дейността на дружеството през 2022 г. (индивидуален и консолидиран);

– Приема годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г. (индивидуален и консолидиран);

– Приема докладите на регистрирания одитор за извършената проверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г.;

– Приема доклада на Одитния комитет за 2022 г.;

– Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.;

– Приема доклада за Прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;

– Не приема решение за определяне размера на възнагражденията на членовете на управителните органи;

– Не приема решение за определяне размера на гаранцията за управление на членовете на управителните органи.

– Избор на регистриран одитор за 2023 г.;

– Преизбира досегашните членове на Одитния комитет за нов мандат от 3 години и определя размера на възнагражденията им;

– Избор на Одитен комитет;

– Поради наложена ПАМ от КФН, не подлага за гласуване точка от дневния ред за Преизбиране на членовете на Одитния комитет за нов мандат от 3 години и определяне на възнаграждението им

– Решение за разпределение на финансов резултат.  Oтнася печалбата за 2022 г. във фонд Допълнителни резерви;

Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

5.Уведомление за паричен дивидент

На проведено на 29.06.2023 г. ОСА на Илевън Кепитъл АД-София (11C) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.40 лв.;
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и УниКредит Булбанк АД
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 13.07.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 11.07.2023 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

6.Уведомление за паричен дивидент

На проведено на 29.06.2023 г. ОСА на Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ-София (FAM) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.39 лв.;
– Начална дата за изплащане на дивидента: 14.07.2023 г.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 13.07.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 11.07.2023 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

27.06.2023г.

1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

ТБ Централна кооперативна банка АД-София (CCB) свиква редовно ОСА на 27.07.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 87

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

26.06.2023г.

1.Уведомление за паричен дивидент

На проведено на 23.06.2023 г. ОСА на Порт флот-Бургас АД-Бургас (PFB) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.025 лв.;
– Начална дата за изплащане на дивидента: 26.07.2023 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Инвестбанк АД
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 07.07.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 05.07.2023 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2.Уведомление за паричен дивидент

На проведено на 23.06.2023 г. ОСА на БГ Агро АД е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.08 лв.;
– Начална дата за изплащане на дивидента: 14.07.2023 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и УниКредит Булбанк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 07.07.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 05.07.2023 г.

23.06.2023г.

1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Фармхолд АД-Варна (PHRM) свиква редовно ОСА на 21.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, бул. Република, Медицински център Младост Варна

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

22.06.2023г.

1.Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Корадо-България АД-Стражица (KBG)
На проведено на 21.06.2023 г. ОСА на Корадо-България АД е взето решение за разпределяне на дивидент за второто 6-месечие на 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.10 лв.;
– Начална дата за изплащане на дивидента: 19.07.2023 г.;
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 05.07.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 03.07.2023 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2.Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Неохим АД-Димитровград (NEOH)
На проведено на 21.06.2023 г. ОСА на Неохим АД е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 5.00 лв.;
– Начална дата за изплащане на дивидента: 17.08.2023 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Централна кооперативна банка АД
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 05.07.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 03.07.2023 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

21.06.2023г.

1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Асенова крепост АД-Асеновград (ASKR) свиква редовно ОСА на 30.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. Асеновград, ул. Иван Вазов 2

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

19.06.2023г.

1.Уведомление за паричен дивидент

На проведено на 16.06.2023 г. ОСА на Индустриален Капитал Холдинг АД-София (HIKA) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.084211 лв.;
– Начална дата за изплащане на дивидента: 10.08.2023 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Юробанк България АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 30.06.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 28.06.2023 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

16.06.2023г.

1.Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Алтерко АД-София (A4L)
На проведено на 12.06.2023 г. ОСА на Алтерко АД-София (A4L) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.25 лв.;
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 26.06.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 22.06.2023 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Варна-плод АД-Варна (VPLD) представи актуализирана покана и материали за свиканото на 29.06.2023 г. редовно ОСА на дружеството

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

3.Уведомление за паричен дивидент

На проведено на 15.06.2023 г. ОСА на Сирма Груп Холдинг АД-София (SGH) е взето решение за разпределяне на дивидент за второто 6-месечие на 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.0339 лв.;
– Начална дата за изплащане на дивидента: 24.07.2023 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и УниКредит Булбанк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 29.06.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 27.06.2023 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

4.Уведомление за паричен дивидент

На проведено на 15.06.2023 г. ОСА на Алкомет АД-Шумен (ALCM) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.785055 лв.;
– Начална дата за изплащане на дивидента: 01.08.2023 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Уникредит Булбанк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 29.06.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 27.06.2023 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

5. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Симат АД-Габрово (SIMT) представи актуализирана покана и материали за свиканото на 30.06.2023 г. от 10.00 ч. редовно ОСА на 30.06.2023 г. от 10.00 ч.

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

15.06.2023г.

1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ-Варна (HBGF) свиква редовно ОСА на 30.06.2023 г. от 08.30 ч. в гр. Варна, бул. Цар освободител № 25.. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата.

2.Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив (AKTV)
Във връзка с решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., взето на проведено на 12.07.2022 г. ОСА на Актив Пропъртис АДСИЦ, и с оглед решение на Съвета на директорите от 01.06.2023 г. дружеството обявява следните нови условия за изплащане на дивидента за 2021 г.:
– Брутен дивидент на една акция: 0.98 лв.
– Начална дата за изплащане на дивидента: от 05.06.2023 до 09.06.2023 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Тексим банк АД
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

3.Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Българска роза АД-Карлово (ROZA)
На проведено на 11.05.2023 г. ОСА на Българска роза АД-Карлово (ROZA) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.075 лв.;
– Начална дата за изплащане на дивидента: 07.07.2023 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Пловдив.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 25.05.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 22.05.2023 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

4.Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Български фонд за вземания АДСИЦ-София (BRF)
На проведено на 14.06.2023 г. ОСА на Български фонд за вземания АДСИЦ-София (BRF) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.15 лв.
– Начална дата за изплащане на дивидента: 01.12.2023 г.
– Крайна дата за изплащане на дивидента: 31.12.2023 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и чрез банката-депозитар на дружеството.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 28.06.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 26.06.2023 г.

5.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Емитент: Градус АД-Стара Загора (GR6)
В БФБ е постъпило уведомление от Лука Ангелов, акционер в Градус АД, притежаващ самостоятелно повече от 5 на сто от капитала на дружеството, за обявено в Търговския регистър предложение за решение по въпрос, вече включен в дневния ред на поканата за редовно ОСА, свикано на 30.06.2023 г. от 11.00 ч

6.Уведомление за паричен дивидент

На проведено на 15.06.2023 г. ОСА на Елхим Искра АД е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.02 лв.;
– Начална дата за изплащане на дивидента: 10.08.2023 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл асет банк АД, клон Пазарджик.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 29.06.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 27.06.2023 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

7.Уведомление за паричен дивидент

Емитент: М+С хидравлик АД-Казанлък (MSH)
На проведено на 18.05.2023 г. ОСА на М+С хидравлик АД-Казанлък (MSH) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.40 лв.;
– Начална дата за изплащане на дивидента: 14.07.2023 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Казанлък.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 01.06.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 30.05.2023 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

8.Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Портови флот 99 АД-София (PF99)
На проведено на 25.05.2023 г. ОСА на Портови флот 99 АД-София (PF99) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.05 лв.;
– Начална дата за изплащане на дивидента: 30.06.2023 г.
– Крайна дата за изплащане на дивидента: 30.07.2023 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Инвестбанк АД
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 08.06.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 06.06.2023 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

9.Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Слънчо АД-Свищов (SLR)
На проведено на 18.04.2023 г. ОСА на Слънчо АД-Свищов (SLR) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.39 лв.;
– Начална дата за изплащане на дивидента: 17.05.2023 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Обединена Българска Банка АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 02.05.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 27.04.2023 г.

10.Уведомление за паричен дивидент

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOM)
На проведено на 14.06.2023 г. ОСА на София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOM) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.16 лв.;
Изплащането на дивидента ще се извърши на два равни транша (по 0.08 лв.), както следва:
– Начална дата за изплащане на първи транш на дивидента: 14.07.2023 г.
– Начална дата за изплащане на втори транш на дивидента: 11.08.2023 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет Банк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 28.06.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 26.06.2023 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

11.Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Стара планина Холд АД-София (SPH)
На проведено на 08.06.2023 г. ОСА на Стара планина Холд АД е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.31579 лв.;
– Начална дата за изплащане на дивидента: 01.08.2023 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл асет банк АД
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 22.06.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 20.06.2023 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

12.Уведомление за паричен дивидент

Емитент: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (BACB)
Във връзка с решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., взето на проведено на 23.05.2023 г. ОСА на ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (BACB), дружеството обявява:
– Брутен дивидент на една акция: 0.10 лв.
– Начална дата за изплащане на дивидента: 20.07.2023 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Българо-Американска Кредитна Банка АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

13.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Трансинвестмънт АДСИЦ-София (TRIV) свиква редовно ОСА на 30.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Силистра 8

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

14.Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Фазерлес АД-Силистра (FZLS)
На проведено на 14.06.2023 г. ОСА на Фазерлес АД-Силистра (FZLS) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 1.00 лв.;
– Начална дата за изплащане на дивидента: 07.08.2023 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 28.06.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 26.06.2023 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

15.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

ХД Дунав АД-Враца представи копие от публикация на покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28.06.2023 г. от 11.00 часа в гр. Враца.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

16.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Херти АД-Шумен представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно ОСА, което ще се проведе на 28.06.2023 г. от 14.00 часа.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

14.06.2023г.

1.Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Алтерко АД-София (A4L)
На проведено на 12.06.2023 г. ОСА на Алтерко АД-София (A4L) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.25 лв.;
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 26.06.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 22.06.2023 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Варна-плод АД-Варна (VPLD) представи актуализирана покана и материали за свиканото на 29.06.2023 г. редовно ОСА на дружеството

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

13.06.2023г.

1.Уведомление за паричен дивидент

На проведено на 09.06.2023 г. ОСА на Софарма имоти АДСИЦ-София (SFI) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.165 лв.;
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Обединена българска банка АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 23.06.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 21.06.2023 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2.Уведомление за паричен дивидент

На проведено на 06.06.2023 г. ОСА на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPP) е взето решение за разпределяне на остатък от неразпределената печалба от минали години, преобразувана съгласно чл. 10 от Закон за дружествата със специална инвестиционна цел (отм.), както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.0127 лв.;
– Начална дата за изплащане на дивидента: ще бъде обявена допълнително;
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и УниКредит Булбанк АД;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 20.06.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 16.06.2023 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

09.06.2023г.

1.Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Стара планина Холд АД-София (SPH)
На проведено на 08.06.2023 г. ОСА на Стара планина Холд АД е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.31579 лв.;
– Начална дата за изплащане на дивидента: 01.08.2023 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл асет банк АД
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 22.06.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 20.06.2023 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Премиер Фонд АДСИЦ-Варна (PREM) представи актуализирани покана и материали за редовно ОСА, свикано за 21.06.2023 г. от 10.00 ч.. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата.

07.06.2023г.

1.Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (ATOM)

На проведено на 05.06.2023 г. редовно ОСА на Атоменергоремонт АД (ATOM) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.025 лв.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 19.06.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 15.06.2023 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата

2.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Екип-98 Холдинг АД-София (HEKI) свиква редовно ОСА на 23.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Александър Малинов 75. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата.

3.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Арома АД-София (AROM) свиква редовно ОСА на 13.07.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Кирил Благоев 12, ет. 1. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата.

05.06.2023

1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Неохим АД-Димитровград (NEOH) представи актуализирани покана и материали за редовно ОСА, свикано за 21.06.2023 г. от 12.00 ч. в гр. Димитровград, ул. Химкомбинатска 3. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

2.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Свинекомплекс Николово АД-Николово представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно ОСА, което ще се проведе на 30-06-2023 г. от11:00 часа в Николово – 7057 на адрес с.Николово, общ. Русе. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

3.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна (BSP) представи актуализирани покана и материали за редовно ОСА, свикано за 16.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Генерал Колев № 14, вх. Б. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

02.06.2023г.

1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Фазерлес АД-Силистра (FZLS) свиква редовно ОСА на 14.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. Силистра, Промишлена зона Запад. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

2.Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Лавена АД-Шумен (LAV)
На проведено на 01.06.2023 г. ОСА на Лавена АД-Шумен (LAV) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.02 лв.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 15.06.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 13.06.2023 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

01.06.2023г.

1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

София Хотел Балкан АД-София (SHB) свиква редовно ОСА на 30.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Св. Неделя 5, хотел София Хотел Балкан. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

2.Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Риъл Булленд АД-София (RBL)
На проведено на 31.05.2023 г. ОСА на Риъл Булленд АД-София (RBL) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.01 лв.;
– Начална дата за изплащане на дивидента: 30.06.2023 г.;
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Централна Кооперативна Банка АД – Клон Мадрид.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.06.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.06.2023 г.

31.05.2023г.

1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Петрол АД (PET) свиква редовно ОСА на 30.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. Ловеч, ул. Търговска 12, хотел Ловеч, ет. 2. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

2.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Северкооп Гъмза Холдинг АД свиква редовно ОСА на 29.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Симеоновско шосе 85з, бх.А. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

3.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Телематик Интерактив България АД-София представи покана и материали за свикване на редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.06.2023 г. от 10.30 часа в гр. София. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

4.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ-София (FAM) свиква редовно ОСА на 29.06.2023 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Врабча 8 . Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

5.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

СИИ Имоти АДСИЦ-София (CEEP) свиква редовно ОСА на 28.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Апостол Карамитев 16 . Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

6.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Мадара Юръп АД-Варна (MDR) свиква редовно ОСА на 30.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. Варна, бул. Княз Борис I 82, ет. 2, ап. 3 . Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

7.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Орфей клуб уелнес АД-Пловдив (OCW) свиква редовно ОСА на 29.06.2023 г. от 13.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев 27А . Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

8.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Бианор Холдинг АД-София (BNR) свиква редовно ОСА на 29.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Александър Малинов 51, ет. 3, офис А2 . Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

9.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Еуротерра България АД-София (EUTR) свиква редовно ОСА на 30.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Витоша 1 . Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

10.Уведомление за паричен дивидент

На проведено на 30.05.2023 г. ОСА на Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД-Ямбол (HES) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.33 лв.;
– Начална дата за изплащане на дивидента: 20.07.2023 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет Банк АД, клон Ямбол.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 13.06.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 09.06.2023 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

30.05.2023г.

1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Винзавод АД-Асеновград (VINA) свиква редовно ОСА на 30.06.2023 г. от 16.00 ч. в гр. Асеновград, бул. България 75. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

2.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

ТБ Тексим Банк АД-София (TXIM) свиква редовно ОСА на 28.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, Централно Управление на Тексим Банк АД, бул. Тодор Александров 117, зала 11. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

3.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Поради липса на кворум, свиканото за 29.05.2023 г. редовно ОСА на НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) не се е провело.Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 13.06.2023 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

4.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM) свиква редовно ОСА на 30.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Брюксел 1, заседателна зала. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

5.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (EXPR) свиква редовно ОСА на 29.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 109-115. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

5.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

И Ар Джи Капитал – 3 АДСИЦ-София (ERG) свиква редовно ОСА на 30.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Брюксел 1, Заседателна зала. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

29.05.2023г.

1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Скуеър Кюб Пропъртис АД-София (SQC) свиква редовно ОСА на 28.06.2023 г. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Васил Левски 6, ет. 3, ап. 7. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

2.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Дебитум инвест АДСИЦ-София (DBMI) свиква редовно ОСА на 27.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Енос 2. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

3.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Илевън Кепитъл АД-София (11C) свиква редовно ОСА на 29.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Александър Малинов 31, Campus X, Сграда 1. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

4.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Гленмоор Кепитал АДСИЦ-Варна (GLMC) свиква редовно ОСА на 30.06.2023 г. от 14.00 ч. в гр. Варна, ул. Шипка. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

5.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Топлофикация-Плевен АД-Плевен (TPLP) свиква редовно ОСА на 29.06.2023 г. от 14.00 ч. в гр. Плевен, Източна индустриална зона. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

6.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Холдинг Света София АД-София (HSOF) свиква редовно ОСА на 26.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Илиянци 41. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

7.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив (AKTV) свиква редовно ОСА на 28.06.2023 г. от 12.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 37, ет. 2. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

8.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Би Джи Ай Груп АД-София (BGI) свиква редовно ОСА на 26.06.2023 г. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Добруджа 6, ет. 3. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

9.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Север Холдинг АД-София (SEVH) свиква редовно ОСА на 26.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Цар Асен I-ви 5, ет.3. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

10.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Топлофикация-Русе АД-Русе (TPLR) свиква редовно ОСА на 27.06.2023 г. от 14.00 ч. в гр. Русе, ул. ТЕЦ-Изток 1. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

11.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Ломско пиво АД-София (LOMP) свиква редовно ОСА на 28.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Позитано № 9а, ет. 5, офис 15. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

12.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Бургас (SBPF) свиква редовно ОСА на 29.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. Бургас, ул. Генерал Скобелев 10, ет. 3. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

13.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на “Уеб Медия Груп” АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 27.06.2023. в гр. София, ул. “Фредерик Жолио Кюри” 20 ет.10 от 11ч. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

14.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Мел инвест холдинг АД-София (MELH) свиква редовно ОСА на 29.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Ген. Тотлебен 85-87, ет. 4. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

15.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Златни пясъци АД-Варна (ZLP) свиква редовно ОСА на 30.06.2023 г. от 10.30 ч. в гр. Варна, к.к. Златни пясъци, хотел Адмирал, конферентна зала. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

16.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Биоиасис АД-София (BIOA) свиква редовно ОСА на 30.06.2023 г. от 15.00 ч. в гр. София, ул. Три уши 6, ет.2, офис 6. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

17.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Грийн Таун Проджектс АД-София (GTP) свиква редовно ОСА на 27.06.2023 г. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Васил Левски  6, ет. 3, ап. 7. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

18.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Мизия-96 АД-Плевен (MIZA) свиква редовно ОСА на 29.06.2023 г. от 16.00 ч. в гр. Плевен, ул. Българска авиация 7. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

19.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Корпорация за технологии и иновации АД-Пловдив (KRS) свиква редовно ОСА на 30.06.2023 г. от 13.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев № 27А. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

20.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София (ICPD) свиква редовно ОСА на 27.06.2023 г. от 12.00 ч. в гр. София, ул. Добруджа 6, ет. 4. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

26.05.2023г.

1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

235 Холдингс АД-София (235H) свиква редовно ОСА на 26.06.2023 г. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Васил Левски 6, ет. 3, ап. 7. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

2.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Монбат АД-София (MONB) свиква редовно ОСА на 29.06.2023 г. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Гурко 1, Гранд Хотел София, зала Триадица 1. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

3.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Юрий Гагарин АД-Пловдив (YGAG) свиква редовно ОСА на 29.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Рогошко шосе 1. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

4.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Метизи АД-Роман (METZ) свиква редовно ОСА на 29.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. Роман, ул. Индустриална зона. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

5.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (IDH) свиква редовно ОСА на 16.06.2023 г. от 14.00 ч. в гр. София, бул. Братя Бъкстон 40. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

6.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Парк АДСИЦ-София (PARK) свиква редовно ОСА на 28.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 53. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

7.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Алтерон АДСИЦ-Варна (ALT) свиква редовно ОСА на 27.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, бул. Княз Борис I № 7, ет. 2. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

8.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Балканкар-Заря АД-Павликени (BZR) свиква редовно ОСА на 28.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. Павликени, ул. Тошо Кътев 1. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата 

9.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

ТЕЦ-Бобов дол АД-Големо село представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 29-06-2023 г. от11:00 часа в 2635 на адрес с.Големо село. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата 

10.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Трансинвестмънт АДСИЦ-София (TRIV) свиква редовно ОСА на 30.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Силистра 8. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата 

11.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Агрия Груп Холдинг АД-Варна (AGH) свиква редовно ОСА на 26.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. Варна, бул. Княз Борис I № 111, Бизнес Център, ет. 9. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

12.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Катекс АД-Казанлък (KTEX) свиква редовно ОСА на 29.06.2023 г. от 09.00 ч. в гр. Казанлък, ул. Стара река 2. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

23.05.2023г.

1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Крепежни изделия АД-Пловдив (KREP) свиква редовно ОСА на 30.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Кукленско шосе 15. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

2.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Верея-тур АД-Стара Загора (VERY) свиква редовно ОСА на 22.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 100. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

3.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Екип-98 Холдинг АД-София (HEKI) свиква редовно ОСА на 23.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Александър Малинов 75. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

4.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Синергон Холдинг АД-София (SNRG) свиква редовно ОСА на 27.06.2023 г. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Солунска 2. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

22.05.2023г.

1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Алтерко АД-София (A4L) свиква извънредно ОСА на 19.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Македония № 1. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

2.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Градус АД-Стара Загора (GR6) свиква редовно ОСА на 30.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. Стара Загора, ул. Хан Аспарух № 50. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

3.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Асенова крепост АД-Асеновград (ASKR) свиква редовно ОСА на 30.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. Асеновград, ул. Иван Вазов 2. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

4.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Зенит имоти АДСИЦ-София (ZENP) свиква редовно ОСА на 21.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Врабча № 8. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

5.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Доверие Обединен Холдинг АД-София (DUH) свиква редовно ОСА на 22.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

19.05.2023

1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Порт флот-Бургас АД-Бургас (PFB) свиква редовно ОСА на 23.06.2023 г. от 14.00 ч. в гр. Бургас, ул. Княз Александър Батенберг 1. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

2.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 29-06-2023 г. от14:30 часа в Димитровград-6400 на адрес Промишлена зона. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

18.05.2023

1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца (INVE) свиква редовно ОСА на 26.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. Враца, ул. Христо Ботев 20. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

2.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Варна-плод АД-Варна (VPLD) свиква редовно ОСА на 29.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. Варна, ул. Академик Курчатов № 1. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

3.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна (BSP) свиква редовно ОСА на 16.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Генерал Колев № 14, вх. Б. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

4.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Топливо АД-София (TOPL) свиква редовно ОСА на 26.06.2023 г. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Солунска 2. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

5.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Кабиле-ЛБ АД-София /в ликвидация/ (KABL) свиква редовно ОСА на 22.06.2023 г. от 13.00 ч. в гр. София, ул. Горица 6. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

6.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) свиква редовно ОСА на 21.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Панорама София 6. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

7.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Премиер Фонд АДСИЦ-Варна (PREM) свиква редовно ОСА на 21.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Цар Асен 5. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

8.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Интеркапитал груп АД-София (ICG) свиква редовно ОСА на 29.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Мария Лиуза 9-11, Бизнес център София – 2000, ет. 5. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

17.05.2023г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на облигационерите

ИП АБВ Инвестиции ЕООД, в качеството си на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100008213, издадени от Асенова крепост АД-Асеновград (ASKB), свиква Общо събрание на облигационерите от емисията на 31.05.2023 г. от 10.00 ч. в гр. Асеновград, ул. Иван Вазов № 2. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

2.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

ТК-ХОЛД АД-София (TCH) свиква редовно ОСА на 22.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Горица 6. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

3.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Златен лев Холдинг АД-София (HLEV) свиква редовно ОСА на 19.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Венера 5, хотел Триада, конферентна зала 2. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

4.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Випом АД-Видин (VPOM) свиква редовно ОСА на 26.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. Видин, ул. Цар Иван Асен II № 9. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

5.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Нео Лондон Капитал АД-София (NLC) свиква редовно ОСА на 16.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 137, офис 20. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

6.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Феникс Капитал Холдинг АД-София (PCH) свиква редовно ОСА на 16.06.2023 г. от 14.00 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 109-115. 

7.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Стройинвест холдинг АД-София /в ликвидация/ (HSTR) свиква редовно ОСА на 23.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Дамяница 3-5. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

16.05.2023г.

1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Пловдив (BCH) свиква редовно ОСА на 14.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Колю Фичето 7-а, ет. 1. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

2.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Индустриален Капитал Холдинг АД-София (HIKA) свиква редовно ОСА на 16.06.2023 г. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Бачо Киро № 8. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

3.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Алтерко АД-София (A4L) свиква редовно ОСА на 12.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Македония 1, ет. 2, Конгресен център Глобус, зала Европа. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

4.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Сирма Груп Холдинг АД-София (SGH) свиква редовно ОСА на 15.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 135, ет. 2, Обучителна зала. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

5.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Зенит имоти АДСИЦ-София (ZENP) свиква редовно ОСА на 21.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Врабча № 8. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

6.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Алкомет АД-Шумен (ALCM) свиква редовно ОСА на 15.06.2023 г. от 14.00 ч. в гр. Шумен, Втора индустриална зона. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

7.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

ЕМКА АД-Севлиево свиква редовно ОСА на 19-06-2023 г. от11:00 часа в Севлиево – 5400 на адрес ул. Никола Петков №30. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

8.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Сила Холдинг АД-София (HSI) свиква редовно ОСА на 22.06.2023 г. от 12.00 ч. в гр. София, ул. България 58, бл. С, ет. 7, офис 24. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

9.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (IDH) свиква редовно ОСА на 16.06.2023 г. от 14.00 ч. в гр. София, бул. Братя Бъкстон 40. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

10. Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Декотекс АД-Сливен (DEX)
На проведено на 12.05.2023 г. ОСА на Декотекс АД-Сливен (DEX) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.035 лв.;
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и клоновете на Обединена българска банка АД
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 26.05.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 23.05.2023 г.

11.Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (ODES)
На проведено на 12.05.2023 г. ОСА на Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (ODES) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 12.80 лв.;
– Начална дата за изплащане на дивидента: 12.06.2023 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Алианц Банк България АД
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 26.05.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 23.05.2023 г.

12.Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (ATER)
На проведено на 11.05.2023 г. ОСА на Адванс Терафонд АДСИЦ-София (ATER) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.242 лв.;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 25.05.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 22.05.2023 г.

15.05.2023г.

1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Индустриален Холдинг България АД-София (IHB) свиква редовно ОСА на 15.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Кн. Мария Луиза 58, Конферентен център Проджект лаб, ет. 2, Конферентна Зала Европа . Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

2.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Инвестор.БГ АД-София (IBG) свиква редовно ОСА на 23.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Брюксел 1. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

3.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Севко АД-Севлиево (SEVK) свиква редовно ОСА на 15.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. Севлиево, ул. Дедерица 1. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

4.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

НИД Надежда АД-София (NAD) свиква редовно ОСА на 15.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Енос 2, ет. 5. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

5.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Момина крепост АД-Велико Търново (MKR) свиква редовно ОСА на 15.06.2023 г. от 13.00 ч. в гр. Велико Търново, ул. Магистрална 23. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

6.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOM) свиква редовно ОСА на 14.06.2023 г. от 12.00 ч. в гр. София, кв. Манастирски ливади, ул. Ралевица 74, ет. 3, офис 3.3. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

12.05.2023г.

1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

ХД Дунав АД-Враца (HDDV) свиква редовно ОСА на 28.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. Враца, ул. Стоян Кялъчев 6, ет. 2 . Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

11.05.2023г.

1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА, което ще се проведе на 07.06.2023 г. от 10:00 ч. в София – 1113 на адрес гр. София, бул. “Драган Цанков” 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. -1, блок А, зала Варна . Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

2.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Ютекс Холдинг АД-София (UTXH) свиква редовно ОСА на 13.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 70-72. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

3.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Варвара термал вилидж АДСИЦ-София (VTV) свиква редовно ОСА на 12.06.2023 г. от 09.30 ч. в гр. София, ул. Оборище № 5. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

4.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев (GDBT) свиква редовно ОСА на 16.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна 12. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

5.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Фаворит Холд АД-София (FAVH) свиква редовно ОСА на 12.06.2023 г. от 15.00 ч. в гр. София, бул. История Славянобългарска № 8. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

10.05.2023г.

1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPP) свиква редовно ОСА на 06.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 51Б, залата на първи етаж. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

2.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Черноморски Холдинг АД-Бургас (CHL) свиква редовно ОСА на 15.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. Бургас, ул. Одрин 79, административна сграда, ет. 2, зала 1. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

09.05.2023г.

1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

КММ АД-Шумен (KMM) свиква редовно ОСА на 18.05.2023 г. от 12.00 ч. в гр. Шумен, бул. Мадара 38. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

2.Уведомление за свикване на Извънаредно общо събрание на акционерите

Интеркапитал груп АД-София (ICG) свиква извънредно ОСА на 12.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр.София, бул. ул. Мария Луиза 9-11, Бизнес център София – 2000, ет. 5. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

3.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

БГ Агро АД-Варна (BGAG) свиква редовно ОСА на 23.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, бул. Генерал Колев 12. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

05.05.2023г.

1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София (CCBR) свиква редовно ОСА на 12.06.2023 г. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Стефан Караджа 2. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

2. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (BTRH) свиква редовно ОСА на 28.06.2023 г. от 09.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Шести септември 242. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

04.05.2023г.

1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Софарма билдингс АДСИЦ-София (SFB) свиква редовно ОСА на 09.06.2023 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А, ет. 20. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

03.05.2023г.

1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Български фонд за вземания АДСИЦ-София (BRF) свиква редовно ОСА на 30.05.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. България 58, бл. С, ет. 7, офис 24. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

2.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Софарма АД-София (SFA) свиква редовно ОСА на 02.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Партер, Търговски Център Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Център. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

3.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Елана Агрокредит АД-София (EAC) свиква редовно ОСА на 30.05.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, Ивент център – Зала 2. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

4.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София (RPF) свиква редовно ОСА на 02.06.2023 г. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Христо Ботев 17. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

5.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Софарма имоти АДСИЦ-София (SFI) свиква редовно ОСА на 09.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, партер, Зала 3. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

6.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Опортюнити България Инвестмънт АД-София (OPBI) свиква редовно ОСА на 07.06.2023 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Георг Вашингтон 19, ет. 1. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

02.05.2023г.

1. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Българска Холдингова Компания АД-София (BHC) свиква редовно ОСА на 01.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Незабравка 25, Парк-Хотел Москва, зала Конферанс 3. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

2. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPEF) свиква редовно ОСА на 05.06.2023 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Георг Вашингтон 19, ет. 1. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

28.04.2023

1. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Топлофикация-Бургас АД-Бургас (TPLB) свиква редовно ОСА на 31.05.2023 г. от 14.00 ч. в гр. Бургас, кв. Лозово. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

2. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Компас Фонд за Вземания АДСИЦ-София (CRF) свиква редовно ОСА на 05.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Георг Вашингтон 19, ет. 2. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

3. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Атоменергоремонт АД-Козлодуй (ATOM) свиква редовно ОСА на 05.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. Козлодуй, площадка АЕЦ. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

4. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Райсволф България АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно ОСА, което ще се проведе на 01.06.2023 г. от 10.00 часа. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

27.04.2023

1. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Фонд Имоти АДСИЦ-София (FUES) свиква редовно ОСА на 06.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 54-56, хотел Легенди, конферентна зала Легенди. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

2. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) свиква редовно ОСА на 29.05.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Тодор Алексндров 117. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

3.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Софарма АД-София (SFAW) свиква общо събрание на притежателите на варанти на 02.06.2023 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, партер, Търговски център Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Център. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

4.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ-София (EALF) свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 31.05.2023 г. от 10:00 часа. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

5.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Риъл Булленд АД-София (RBL) свиква редовно ОСА на 31.05.2023 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Георг Вашингтон 19, ет. 1. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

25.04.2023

1. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Република Холдинг АД-София (HREP) свиква редовно ОСА на 29.05.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Сребърна 16, офис Сграда Парк Лейн. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

24.04.2023

1. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Костенец-ХХИ АД-Костенец (HHI) свиква редовно ОСА на 01.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. Костенец, ул. Съединение 2, Административна сграда. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

2. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Портови флот 99 АД-София (PF99) свиква редовно ОСА на 25.05.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, Индустриална зона Орион, ул. 3020-та № 34, ет. 6. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

3. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Лавена АД-Шумен (LAV) свиква редовно ОСА на 01.06.2023 г. от 13.00 ч. в гр. Шумен, Индустриален квартал. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

21.04.2023

1. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Корадо-България АД-Стражица (KBG) свиква редовно ОСА на 21.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. Стражица, ул. Гладстон 28. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

2.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

НДФ Динамик (DYN) свиква редовно ОС на притежателите на дялове на 22.05.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 109-115, ет. 2, офис 4.Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

3.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно ОСА, ще се проведе на 23.05.2023 г. от11.00 часа. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

4.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Сток плюс АД-Банкя (STKP) свиква редовно ОСА на 02.06.2023 г. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Екзарх Йосиф 32, ет. 2. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

19.04.2023

1. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Акумпласт АД-Добрич (AKUM) свиква редовно ОСА на 12.05.2023г. от 08.00 ч. в гр. Добрич, ул.Свщеник Павел Атанасов 20. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

18.04.2023

1. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Металопак АД-Карнобат (МЕТК) свиква редовно ОСА на 02.06.2023г. от 11.00 ч. в гр.Карнобат. Индустриална зона, Административна сграда на дружеството. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата

13.04.2023

1. Уведомление за свикване на Извънаредно общо събрание на акционерите

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София (CCBR) свиква извънредно ОСА на 16.05.2023 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Стефан Караджа № 2

Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на дружеството

11.04.2023

1. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София (QUAD) свиква редовно ОСА на 30.05.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Константин Петканов 4

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

2. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Арко Тауърс АДСИЦ-София (ARCT) свиква редовно ОСА на 28.05.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Константин Петканов 4

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

10.04.2023

1. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Декотекс АД-Сливен (DEX) свиква редовно ОСА на 12.05.2023 г. от 11.00 ч. в гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър 42

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

2. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

НИД Индустриален Фонд АД-София (INDF) свиква редовно ОСА на 29.05.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Калина Малина 8, ет. 1

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

05.04.2023

Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Ямболен АД-Ямбол (YAMB) свиква редовно ОСА на 19.05.2023 г. от 09.30 ч. в гр. Ямбол, ул. Ямболен 35

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

04.04.2023

Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Поради липса на кворум, свиканото за 03.04.2023 г. редовно ОСА на Дебитум инвест АДСИЦ-София (DBMI) не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 18.04.2023 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

03.04.2023

1. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRC) свиква редовно ОСА на 16.05.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 139

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

2. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Адванс Терафонд АДСИЦ-София (ATER) свиква редовно ОСА на 11.05.2023 г. от 12.00 ч. в гр. София, ул. Златовръх № 1

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

31.03.2023

1. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Българска роза АД-Карлово (ROZA) свиква редовно ОСА на 11.05.2023 г. от 11.00 ч. в гр. Карлово, ул. Индустриална зона 1

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

2. Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPF)
На проведено на 29.03.2023 г. ОСА на Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPF) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г

Пълният текст на съобщението може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

30.03.2023

1. Уведомление за свикване на Извънаредно общо събрание на акционерите:

Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив (AKTV) свиква извънредно ОСА на 28.04.2023 г. от 12.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 37, ет. 2

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

2. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (ODES) свиква редовно ОСА на 12.05.2023 г. от 16.00 ч. в гр. Варна, Островна зона, Кораборемонтен завод Одесос АД, административна сграда, ет. 3

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

3. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Стара планина Холд АД-София (SPH) свиква редовно ОСА на 08.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Фредерик Жолио Кюри 20, ет. 9

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

29.03.2023

Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол (HES) свиква редовно ОСА на 30.05.2023 г. от 13.30 ч. в гр. Ямбол, ул. Пирин 1, зала 1

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

28.03.2023

Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Елхим Искра АД-Пазарджик (ELHM) свиква редовно ОСА на 15.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. Пазарджик, ул. Искра 9, заседателна зала ет. 1 на административна сграда.

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

21.03.2023

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Свинекомплекс Николово АД-Николово (SVNK) свиква извънредно ОСА на 18.04.2023 г. от 08.00 ч. в с. Николово, общ. Русе, заседателна зала.

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

20.03.2023

Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

М+С хидравлик АД-Казанлък (MSH) свиква редовно ОСА на 18.05.2023 г. от 13.30 ч. в гр. Казанлък, ул. Козлодуй 68

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

17.03.2023

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Черноморски Холдинг АД-Бургас (CHL) свиква извънредно ОСА на 18.04.2023 г. от 10.00 ч. в гр. Бургас, ул. Одрин 79

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

2. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите:

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPPV) свиква общо събрание на притежателите на варанти на 22.03.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 51Б, ет. 1

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

16.03.2023

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Топливо АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно ОСА, което ще се проведе на 18.04.2023 г. от 09.00 часа.

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата.

15.03.2023

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (EXPR) свиква извънредно ОСА на 18.04.2023 г. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 109-115.

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата.

14.03.2023

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите

Орфей клуб уелнес АД-Пловдив (OCW) свиква извънредно ОСА на 19.04.2023 г. от 10.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев 27А.

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата.

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Уеб Медия Груп АД-София (WMG) свиква извънредно ОСА на 10.04.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Фредерик Жолио Кюри 20

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

10.03.2023г.

Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Слънчо АД-Свищов (SLR) свиква редовно ОСА на 18.04.2023 г. от 11.30 ч. в гр. Свищов, ул. Дунав 16

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

02.03.2023г.

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPF) свиква редовно ОСА на 29.03.2023 г. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Черни връх 51, офис Х, сграда 2, ет. 5

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

28.02.2023г.

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Петрол АД-София (PET) свиква извънредно ОСА на 29.03.2023 г. от 11.00 ч. в гр. Ловеч, ул. Търговска 12, хотел Ловеч

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

27.02.2023г.

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Софарма билдингс АДСИЦ-София (SFB) свиква извънредно ОСА на 30.03.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

17.02.2023г.

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Република Холдинг АД-София (HREP) свиква извънредно ОСА на 20.03.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Сребърна 16, офис Сграда Парк Лейн

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсат

13.02.2023г.

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Телематик Интерактив България АД-София (TIB) свиква извънредно ОСА на 14.03.2023 г. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Витоша 89В, Гранд Хотел Милениум

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсат

09.02.2023г.

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на облигационерите:

АБВ Инвестиции ЕООД, в качеството си на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100019210, издадени от Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ-София (FAMB), свиква Общо събрание на облигационерите от емисията на 27.02.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Врабча № 8

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата.

07.02.2023г.

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Мадара Юръп АД (MDR) свиква извънредно ОСА на 08.03.2023 г. от 11.00 ч. в гр. Варна, бул. Княз Борис I 82, ет.2, ап.3

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата.

06.02.2023г.

1.Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Север Холдинг АД-София (SEVH) свиква извънредно ОСА на 06.03.2023 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Цар Асен I № 5

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата.

31.01.2023г.

1.Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Бургас (SBPF) свиква извънредно ОСА на 28.02.2023 г. от 10.00 ч. в гр. Бургас, ул. Генерал Скобелев 10, ет. 3

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата.

2.Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Севлиево (FFI) свиква извънредно ОСА на 27.02.2023 г. от 10.00 ч. в гр. Севлиево, ул. Стефан Пешев 87

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата.

27.01.2023г.

1.Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Стройинвест холдинг АД-София /в ликвидация/ (HSTR) свиква извънредно ОСА на 07.03.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Дамяница 3-5

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата.

2.Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Орфей клуб уелнес АД-Пловдив (OCW) свиква извънредно ОСА на 28.02.2023 г. от 10.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев 27А

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата.

20.01.2023г.

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Момина крепост АД-Велико Търново (MKR) свиква извънредно ОСА на 28.02.2023 г. от 13.00 ч. в гр. Велико Търново, ул. Магистрална 23

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата.

18.01.2023г.

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Пловдив (BCH) свиква извънредно ОСА на 28.02.2023 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Колю Фичето 7-а, ет. 1

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата.

13.01.2023г.

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Катекс АД-Казанлък (KTEX) свиква извънредно ОСА на 17.02.2023 г. от 09.00 ч. в гр. Казанлък, ул. Стара река 2

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата.

10.01.2023г.

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (PPBG) свиква извънредно ОСА на 09.02.2023 г. от 13.00 ч. в гр. София, ул. Дамян Груев 1, ет. 5

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата.

05.01.2023г.

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Бианор Холдинг АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 09.02.2023 г. от 12.00 часа в гр. София.

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата.

03.01.2023г.

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив (AKTV) свиква извънредно ОСА на 31.01.2023 г. от 12.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 37, ет. 2

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата.

30.12.2022

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Корадо-България АД-Стражица (KBG) свиква извънредно ОСА на 14.02.2023 г. от 11.00 ч. в гр. Стражица, ул. Гладстон 28

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата.

21.12.2022

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (IDH) свиква извънредно ОСА на 20.01.2023 г. от 13.30 ч. в гр. София, ул. Братя Бъкстон 40

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

2. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца (INVE) свиква извънредно ОСА на 25.01.2023 г. от 11.00 ч. в гр. Враца, ул. Христо Ботев № 20

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Севлиево (FFI) свиква извънредно ОСА на 16.01.2023 г. от 10.00 ч. в гр. Севлиево, ул. Стефан Пешев 87

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Златен лев Холдинг АД-София (HLEV) свиква извънредно ОСА на 16.01.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Постоянство 67Б

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (CBAM) свиква извънредно ОСА на 16.12.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Дебелец, местност Устито, ПИ 035026, офис сграда Логистичен център ЦБА

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (BREF) свиква извънредно ОСА на 10.01.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Драган Цанков 36, сграда Интерпред – СТЦ София, ет. 1, блок А, зала Варна

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна (BSP) свиква извънредно ОСА на 03.01.2023 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, бул. Генерал Колев 14, вх. Б

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

2. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Фонд Имоти АДСИЦ-София (FUES) свиква извънредно ОСА на 11.01.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 54-56, хотел Легенди, конферентна зала Легенди

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

02.12.2022

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ-София (FAM) свиква извънредно ОСА на 30.12.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Врабча

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

29.11.2022

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София (RPF) свиква извънредно ОСА на 29.12.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Христо Ботев 17

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

28.11.2022

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Ломско пиво АД-Лом (LOMP) свиква извънредно ОСА на 10.01.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Позитано 9а, ет. 5, офис 15

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

24.11.2022

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Родина Кепитъл АД-София (RDNA) представя актуализирана покана и материали за извънредно ОСА на 09.12.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 137, ет. 6

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на финансовата електронна страница X3News

2. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Захарни заводи АД-Горна Оряховица (ZHZA) свиква извънредно ОСА на 23.12.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Горна Оряховица, ул. Св Княз Борис I № 29

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на финансовата електронна страница X3News

17.11.2022

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Супер Боровец Пропърти Фонд  АДСИЦ представя покана за извънредното ОСА на дружеството, свикано за 19.12.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Бургас, ул.Генерал Скобелев 10, ет.3

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на финансовата електронна страница X3News

16.11.2022

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Алтерон АДСИЦ-Варна (ALT) свиква извънредно ОСА на 16.12.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, бул. Княз Борис I № 7, ет. 2

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

15.11.2022

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Градус АД-Стара Загора (GR6) свиква извънредно ОСА на 19.12.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Стара Загора, Парк-Хотел Стара Загора, ул. Хан Аспарух 50, зала Тервел

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

2. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Алтерко АД-София (A4L) свиква извънредно ОСА на 13.12.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Македония 1, ет. 2, Конгресен център Глобус, зала Европа

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

10.11.2022

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPF) свиква извънредно ОСА на 08.12.2022 г. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Кузман Шапкарев 1

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

2. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (MR3) представя актуализирана покана и материали за извънредното ОСА на дружеството, свикано за 24.11.2022 г. от 14.30 ч. в гр. Димитровград

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на финансовата електронна страница X3News

04.11.2022

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Сила Холдинг АД-София (HSI) свиква извънредно ОСА на 07.12.2022 г. от 12.00 ч. в гр. София, бул. България 58, бл. С, ет. 7, офис 24

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

03.11.2022

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (ZNTH) свиква извънредно ОСА на 02.12.2022 г. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 73

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

01.11.2022

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Телематик Интерактив България АД-София (TIB) свиква извънредно ОСА на 30.11.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Витоша 89В, Гранд Хотел Милениум

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Север Холдинг АД-София (SEVH) свиква извънредно ОСА на 01.12.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Цар Асен I 5, ет. 3

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

27.10.2022

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на притежателите на варанти:

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPPV) свиква общо събрание на притежателите на варанти на 31.10.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Джеймс Баучер № 76А

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Кабиле-ЛБ АД-Ямбол /в ликвидация/ (KABL) свиква извънредно ОСА на 08.12.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Ямбол, ул. Обходен път Запад 57

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

25.10.2022

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Софарма имоти АДСИЦ-София (SFI) свиква извънредно ОСА на 24.11.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, етаж партер, Зала 3

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

24.10.2022

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Винзавод АД-Асеновград (VINA) свиква извънредно ОСА на 31.10.2022 г. от 16.00 ч. в гр. Асеновгард, бул. България 75

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

21.10.2022

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно ОСА, което ще се проведе на 24.11.2022 г. от 14.30 часа.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

19.10.2022

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Пловдив (BCH) свиква извънредно ОСА на 17.11.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Белград 2, ет. 2

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата

13.10.2022

1. Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRC)
Във връзка с решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., взето на проведено на 28.06.2022 г. ОСА на Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRC), дружеството обявява:
– Брутен дивидент на една акция: 0.560706255 лв.
– Начална дата за изплащане на дивидента: 12.12.2022 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК ЕАД.

12.10.2022
1. Уведомление за свикване на Извънаредно общо събрание на акционерите:
Златни пясъци АД-Варна (ZLP) свиква извънредно ОСА на 18.11.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, к.к. Златни пясъци в заседателна зала на управлението
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата

04.10.2022

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Уеб Медия Груп АД-София (WMG) свиква извънредно ОСА на 27.10.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Фредерик Жолио Кюри 20

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата

27.09.2022

1. Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPP)
На проведено на 23.09.2022 г. извънредно ОСА на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPP) е взето решение за разпределяне на междинен дивидент за първото 6-месечие на 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.0084 лв.;
– Начална дата за изплащане на дивидента: ще бъде определена допълнително.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и ОББ АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 07.10.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 05.10.2022 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

26.09.2022

1. Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS)
На проведено на 21.09.2022 г. ОСА на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.81 лв.;
– Начална дата за изплащане на дивидента: не по-късно от 60 дни от решението на ОСА;
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и УниКредит Булбанк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 05.10.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 03.10.2022 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3New

21.09.2022

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Топливо АД-София (TOPL) свиква извънредно ОСА на 24.10.2022 г. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Солунска 2

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсатa

20.09.2022

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Арко Тауърс АДСИЦ-София (ARCT) свиква извънредно ОСА на 08.10.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Константин Петканов 4

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсатa

16.09.2022

1. Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Корадо-България АД-Стражица (KBG)
На проведено на 14.09.2022 г. ОСА на Корадо-България АД-Стражица (KBG) е взето решение за разпределяне на междинен дивидент за първото 6-месечие на 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.10 лв.;
– Начална дата за изплащане на дивидента: 12.10.2022 г.;
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 28.09.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 26.09.2022 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

07.09.2022

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Булвеста Холдинг АД-София /в ликвидация/ свиква извънредно ОСА на 07.10.2022 г. от 13:00 часа по местно време /час на провеждане в координирано универсално време UTC 11:00 часа/ в гр. София, кв. „Витоша ВЕЦСимеоново” № 999,

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата

01.09.2022

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Севлиево (FFI) свиква извънредно ОСА на 30.09.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Севлиево, ул. Стефан Пешев 87

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата

26.08.2022

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Винзавод АД-Асеновград (VINA) свиква извънредно ОСА на 29.09.2022 г. от 16.00 ч. в гр. Асеновград, бул. България 75

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата

24.08.2022

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Метизи АД-Роман (METZ) свиква извънредно ОСА на 28.09.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Роман, Индустриална зона

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата

22.08.2022

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPP) свиква извънредно ОСА на 23.09.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Джеймс Баучер 76А , офис сграда Хил Тауър.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата

2. Уведомление за свикване на общо събрание на акционерите:

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPPV) свиква общо събрание на притежателите на варанти на 25.08.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Джеймс Баучер № 76А

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата

3. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Риъл Булленд АД-София (RBL) свиква извънредно ОСА на 26.09.2022 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Георг Вашингтон 19, ет. 1.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата

19.08.2022

1. Уведомление за Корпоративно събитие:

Син Карс Индъстри  АД уведомява обществеността, че на свое заседание, проведено на 12.08.2022г. на основание чл.38, ал.6 от Устава на Дружеството, Съветът на директорите взе решение за увеличение на капитала на Дружеството.

Пълният текст на новината можете да намерите  тук

19.08.2022

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) свиква извънредно ОСА на 21.09.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Панорама София 6, Бизнес център Ричхил, Конферентен център Ричхил.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата

2. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Черноморски Холдинг АД-Бургас (CHL) свиква извънредно ОСА на 23.09.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Бургас, ул. Одрин 79, административна сграда, ет. 2, зала 1.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата

18.08.2022

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

ТК-ХОЛД АД-София (TCH) свиква извънредно ОСА на 20.09.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цар Борис III № 140.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата

05.08.2022

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Свинекомплекс Николово АД – Николово (SVNK) свиква извънредно ОСА на 05.09.2022 г. от 12.00 ч. в с. Николово, Община Русе.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата

03.08.2022

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Кабиле – ЛБ АД (KABL) свиква извънредно ОСА на 05.09.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Ямбол, ул. ,,Обходен път Запад“ № 57.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата

02.08.2022

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Корадо България АД – Стражица (KBG) свиква извънредно ОСА на 14.09.2022 г. от 11.00 ч. гр. Стражица, ул. Гладстон 28 .

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

01.08.2022

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Випом АД – Видин (VPOM) свиква извънредно ОСА на 02.09.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Видин, ул. Цар Иван Асен II № 9.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата

29.07.2022

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Сий имоти АДСИЦ (CEEP) свиква извънредно ОСА на 29.08.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Апостол Карамитев № 16.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата

27.07.2022

1. Уведомление за свикване на Извънаредно общо събрание на акционерите: Компас Фонд за Вземания АДСИЦ-София (CRF) свиква извънредно ОСА на 30.08.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Георг Вашингтон 19, ет.2 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата

2. Уведомление за свикване на Извънаредно общо събрание на акционерите: Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив (ZENP) свиква извънредно ОСА на 29.08.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Княз Александър I Батенберг 42, ет.3 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата

26.07.2022

1. Уведомление за свикване на Извънаредно общо събрание на акционерите: Кепитъл холдинг груп АДСИЦ-Пловдив (CHG) свиква извънредно ОСА на 26.08.2022 г. от 09.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев 49, ет. 2, офис ССС Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата

22.07.2022

1. Протокол от проведено Извънаредно общо събрание на акционерите: На проведено на 20.07.2022 г. извънредно ОСА на Ейч Ар Кепитъл АД-София (HRC) са взети следните решения: – Приема решение за увеличаване капитала на дружеството от неразпределена печалба на Дружеството със сума в размер на 6 075 466 лева чрез издаването на нови 6 075 466 обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1.00 лв. и емисионна стойност 1.00 лв., които да бъдат разпределени между акционерите съобразно участието им в капитала на Дружеството, при условията на чл. 197 и чл. 246, ал. 4 от Търговския закон и чл. 16, ал. 1, т. 3 , чл. 16, ал. 2 и чл. 44, ал. 4 от Устава на дружеството, като всеки акционер получава две нови акции от увеличението на капитала за всяка една притежавана до момента акция от капитала на Дружеството. – Промени в устава на дружеството; – Приема индивидуални цели, поставени за изпълнение от членовете на Съвета на директорите, съгласно Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на СД. Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като акционери на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 03.08.2022 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на участие в увеличението на капитала, е 01.08.2022 г. Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

19.07.2022

1. Уведомление за свикване на Извънаредно общо събрание на акционерите: Инвестор.БГ АД-София (IBG) свиква извънредно ОСА на 22.08.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Брюксел № 1 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата

18.07.2022

1. Протокол от проведено Редовно общо събрание на акционерите: Емитент: Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM) На проведено на 15.07.2022 г. редовно ОСА на Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM) са взети следните решения: – Приема докладите на управителните органи за дейността на дружеството през 2021 г. (индивидуален и консолидиран); – Приема годишните финансови отчети на дружеството за 2021 г. (индивидуален и консолидиран); – Приема докладите на регистрирания одитор за 2021 г.; – Приема доклада на Одитния комитет за 2021 г.; – Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.; – Освобождава членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2021 г.; – Избира на регистриран одитор за 2022 г.; – Приема промени в Одитния комитет; – Решение за разпределение на финансов резултат: Не разпределя дивидент за 2021 г. Отнася печалбата за 2021 г. във фонд Резервен. 14.07.2022 1. Уведомление за свикване на Извънаредно общо събрание на акционерите: Българска Холдингова Компания АД-София (BHC) свиква извънредно ОСА на 15.08.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Незабравка 25, Парк-Хотел Москва, зала Конферанс 3 Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

13.07.2022

1. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Химимпорт АД-София (CHIM) свиква редовно ОСА на 14.07.2022 г. от 15.00 ч. в гр. София, ул. Стефан Караджа 2 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2. Протокол от проведено Редовно общо събрание на акционерите: Емитент: Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив (AKTV) На проведено на 12.07.2022 г. редовно ОСА на Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив (AKTV) са взети следните решения: – Приема докладите на управителните органи за дейността на дружеството през 2021 г. (индивидуален и консолидиран); – Приема годишните финансови отчети на дружеството за 2021 г. (индивидуален и консолидиран); – Приема докладите на регистрирания одитор за извършената проверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2021 г.; – Приема доклада на Одитния комитет за 2021 г.; – Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.; – Приема доклада за Прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи; – Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2021 г.; – Определя размера на възнагражденията на членовете на управителните органи; – Определя размера на гаранциите за управление на управителните органи; – Избор на регистриран одитор за 2022 г.; – Промени в състава на Одитния комитет; – Приема нов устав на дружеството; – Разпределя 2 148 170.78 лв., представляващи 90.465% от печалбата за 2021 г., определена по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС в размер на 2 374 596.96 лв., като дивидент на акционерите, т.е. брутният дивидент е 0.98 лв. на акция; – Отнася остатъка от печалбата за 2021 г. като неразпределена печалба; – Приема Правила за управление на рисковете при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 26.07.2022 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 22.07.2022 г. Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

06.07.2022

1. Протокол от проведено Редовно общо събрание на акционерите: На  30.06.2022 г. е проведено редовно ОСА  на ОСА на И Ар Джи Капитал – 3 АДСИЦ-София (ERG) Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

1. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Поради липса на кворум, свиканото за 30.06.2022 г. редовно ОСА на Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM) не се е провело. Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 15.07.2022 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 01.07.2022 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 29.06.2022 г. 05.06.2022 1. Уведомление за паричен дивидент Емитент: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (BREF) На проведено на 30.06.2022 г. редовно ОСА на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (BREF) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 0.0482996 лв.; Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2022 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2022 г. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

04.07.2022

1.  Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Гленмоор Кепитал АДСИЦ-Варна (GLMC)
На проведено на 30.06.2022 г. ОСА на Гленмоор Кепитал АДСИЦ-Варна (GLMC) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.065 лв.;
– Начална дата за изплащане на дивидента: 02.08.2022 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2022 г.

2.  Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Илевън Кепитъл АД-София (11C)
На проведено на 30.06.2022 г. ОСА на Илевън Кепитъл АД-София (11C) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.40 лв.;
– Начална дата за изплащане на дивидента: ще бъде допълнително определена.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и УниКредит Булбанк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2022 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

3.  Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Българска фондова борса АД-София (BSE)
На проведеното Общо събрание на акционерите на „Българска фондова борса” АД на 30.06.2022 г. бе взето решение, съгласно което на акционерите следва да се разпредели дивидент по 0.4826 лева на акция. Максималната сума, която би била необходима за изплащането на дивидент, ако всички акции имат право на дивидент, възлиза на 3 176 858.06 лева (три милиона сто седемдесет и шест хиляди осемстотин петдесет и осем лева и 6 стотинки).
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-тия ден след деня на ОСА, а именно – на 14.07.2022 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2022 г.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2022 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

4.  Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Каучук АД-София (KAU) На проведено на 30.06.2022 г. ОСА на Каучук АД-София (KAU) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 1.00 лв.; – Начална дата за изплащане на дивидента: 25.08.2022 г. – Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и УниКредит Булбанк АД. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2022 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2022 г.

5.  Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Ейч Ар Кепитъл АД-София (HRC) На проведено на 29.06.2022 г. ОСА на Ейч Ар Кепитъл АД-София (HRC) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 0.023512 лв.; Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 13.07.2022 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 11.07.2022 г. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

01.07.2022

1. Уведомление за свикване на Извънаредно общо събрание на акционерите: Емитент: Дружба АД-Разград (DRR) Дружба АД-Разград (DRR) свиква извънредно ОСА на 03.08.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Разград, ул. Тутракан 4 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 2.  Уведомление за паричен дивидент Емитент: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (ATOM) На проведено на 30.06.2022 г. ОСА на Атоменергоремонт АД-Козлодуй (ATOM) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 0.015 лв.; – Начална дата за изплащане на дивидента: 27.08.2022 г. – Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет Банк АД Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2022 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2022 г. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

30.06.2022

1. Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Алтерко АД-София (A4L)
На проведено на 27.06.2022 г. ОСА на Алтерко АД-София (A4L) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.10 лв.;
– Начална дата за изплащане на дивидента: ще бъде определена допълнително.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 11.07.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 07.07.2022 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2. Уведомление за паричен дивидент и Протокол от ОСА

Емитент: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPEF)
На проведено редовно ОСА от 13.06.2022 г. на Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPEF) са взети следните решения:
– Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2021 г.;
– Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.;
– Приема доклада на регистрирания одитор за 2021 г.;
– Приема доклада на Одитния комитет за 2021 г.;
– Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.;
– Приема доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождава членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2021 г.;
– Избира регистриран одитор за 2022 г.;
– Решение за разпределение на финансов резултат: Отнася загубата за 2021 г. в размер на 1 508 050.79 лв. като непокрита загуба.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

3. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Емитент: Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив (AKTV)
Поради липса на кворум, свиканото за 27.06.2022 г. редовно ОСА на Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив (AKTV) не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 12.07.2022 г. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 28.06.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 24.06.2022 г.

  29.06.2022 1. Уведомление за паричен дивидент Емитент: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRC) На проведено на 28.06.2022 г. редовно ОСА на Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRC) са взети следните решения: – Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2021 г.; – Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.; – Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.; – Приема доклада на Одитния комитет за 2021 г.; – Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.; – Приема доклада за Прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи; – Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2021 г.; – Избор на регистриран одитор за 2022 г.; – Разпределя финансовият резултат за 2021 г., както следва: Сума в размер на 1 104 167.99 лв. да бъде разпределена между акционерите като дивидент, което прави брутен дивидент на акция в размер на 0.560706255 лв. Сума в размер на 122 685.33 лв. да бъде заделена за фонд Резервен. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 12.07.2022 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 08.07.2022 г. Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата 2. Уведомление за паричен дивидент Емитент: ТЕЦ-Бобов дол АД-Големо село (TBD) На проведено на 27.06.2022 г. ОСА на ТЕЦ-Бобов дол АД-Големо село (TBD) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 0.10 лв.; – Начална дата за изплащане на дивидента: 23.08.2022 г. – Крайна дата за изплащане на дивидента: 23.11.2022 г. – Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Инвестбанк АД. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 11.07.2022 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 07.07.2022 г. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 3. Уведомление за паричен дивидент Емитент: Порт флот-Бургас АД-Бургас (PFB) На проведено на 28.06.2022 г. редовно ОСА на Порт флот-Бургас АД-Бургас (PFB) са взети следните решения: – Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.; – Приема доклада на Одитния комитет за 2021 г.; – Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.; – Приема доклада за Прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи; – Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2021 г.; – Избор на регистриран одитор за 2022 г.; – Печалбата за 2021 г., в размер на 1 492 125.41 лв., да бъде разпределена, както следва: Разпределя дивидент в общ размер на 150 000 лв., като определя брутен дивидент от 0.015 лв. на акция; Остатъкът от печалбата в размер на 1 342 125.41 лв. да бъде отнесен към Други резерви. – Определя размера на възнагражденията на членовете на управителните органи; – Определя размера на гаранциите за управление на управителните органи; – Приема политика за възнагражденията на членовете на управителните органи. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 12.07.2022 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 08.07.2022 г. Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 4. Уведомление за свикване на Извънаредно общо събрание на акционерите: Емитент: Асенова крепост АД-Асеновград (ASKR) Асенова крепост АД-Асеновград (ASKR) свиква извънредно ОСА на 22.07.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Асеновград, ул. Иван Вазов 2, при следния дневен ред: – Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.; – При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.08.2022 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.07.2022 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 06.07.2022 г. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата 27.06.2022 1. Уведомление за паричен дивидент Емитент: Телематик Интерактив България АД-София (TIB) На проведено на 23.06.2022 г. ОСА на Телематик Интерактив България АД-София (TIB) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 2.35 лв.; – Начална дата за изплащане на дивидента: ще бъде определена допълнително; – Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и УниКредит Булбанк АД; – Непаричен дивидент в размер на 8 640 012 лв., под формата на акции на Телематик Интерактив България АД като за всяка съществуваща акция се получават две нови акции; Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 07.07.2022 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 05.07.2022 г. Право на дивидент в акции имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ия ден след датата на ОСА, или към 07.07.2022 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент в акции, е 05.07.2022 г. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 24.06.2022 1. Уведомление за паричен дивидент Емитент: Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ-София (FAM) На проведено на 23.06.2022 г. ОСА на Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ-София (FAM) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 0.48 лв.; – Начална дата за изплащане на дивидента: 08.07.2022 г. – Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и банката-депозитар на дружеството. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 07.07.2022 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 05.07.2022 г. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 2. Уведомление за паричен дивидент Емитент: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (HIKA) На проведено на 23.06.2022 г. ОСА на Индустриален Капитал Холдинг АД-София (HIKA) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 0.0947368 лв.; – Начална дата за изплащане на дивидента: 15.08.2022 г. – Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Юробанк България АД. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 07.07.2022 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 05.07.2022 г. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 23.06.2022 1. Уведомление за паричен дивидент Емитент: Неохим АД-Димитровград (NEOH) На проведено на 21.06.2022 г. ОСА на Неохим АД е взето решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 5.00 лв.; – Начална дата за изплащане на дивидента: 17.08.2022 г. – Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Централна кооперативна банка АД Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 05.07.2022 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 01.07.2022 г. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 22.06.2022 1. Уведомление за паричен дивидент Емитент: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (ZHZA) На проведено на 20.06.2022 г. ОСА на Захарни заводи АД-Горна Оряховица (ZHZA) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 0.053 лв.; – Начална дата за изплащане на дивидента: 29.07.2022 г. – Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК АД. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 04.07.2022 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 30.06.2022 г. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 21.06.2022 1. Уведомление за свикване на Извънаредно общо събрание на акционерите: Асенова крепост АД-Асеновград (ASKR) свиква извънредно ОСА на 22.07.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Асеновград, ул. Иван Вазов 2. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван интернет страницата на борсата 2. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Химснаб България АД-София (CHSB) свиква редовно ОСА на 28.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Складова база 1. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван интернет страницата на борсата 3. Уведомление за паричен дивидент Емитент: Опортюнити България Инвестмънт АД-София (OPBI) На проведено на 20.06.2022 г. ОСА на Опортюнити България Инвестмънт АД-София (OPBI) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 0.015 лв.; – Начална дата за изплащане на дивидента: 20.07.2022 г. – Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Централна кооперативна банка АД; Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 04.07.2022 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 30.06.2022 г. 16.06.2022 1. Протокол от проведено Редовно общо събрание на притежателите на дялове: На  14.06.2022 г. е проведено редовно ОСА  на притежателите на дялове на НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 2. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив (AKTV) представи обновена покана и материали за редовното ОСА на дружеството, свикано за 27.06.2022 г. от 12.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 37, ет. 2 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 3. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPP) представя актуализирана покана и материали за редовното ОСА на дружеството, свикано за 27.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Джеймс Баучер № 76А Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 4. Уведомление за паричен дивидент Емитент: Лавена АД-Шумен (LAV) На проведено на 14.06.2022 г. ОСА на Лавена АД-Шумен (LAV) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 0.02 лв. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 28.06.2022 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 24.06.2022 г. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 5. Уведомление за паричен дивидент Емитент: Фазерлес АД-Силистра (FZLS) На проведено на 14.06.2022 г. ОСА на Фазерлес АД-Силистра (FZLS) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 1.00 лв.; – Начална дата за изплащане на дивидента: 06.07.2022 г. – Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК . Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 28.06.2022 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 24.06.2022 г. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 6. Уведомление за паричен дивидент Емитент: Монбат АД-София (MONB) На проведено на 14.06.2022 г. ОСА на Монбат АД-София (MONB) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 0.141025 лв.; Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 28.06.2022 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 24.06.2022 г. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 7. Уведомление за паричен дивидент Емитент: ЕМКА АД-Севлиево (EMKA) На проведено на 15.06.2022 г. ОСА на ЕМКА АД-Севлиево (EMKA) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 0.15789 лв.; – Начална дата за изплащане на дивидента: 12.08.2022 г. – Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар и Пощенска банка. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 29.06.2022 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 27.06.2022 г. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 15.06.2022 1. Протокол от проведено Редовно общо събрание на акционерите: На  14.06.2022 г. е проведено редовно ОСА от на Холдинг Кооп-Юг АД-София (HUG) Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 14.06.2022 1. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (BTRH) представи актуализирана покана за свикване на редовно ОСА на 30.06.2022 г. от 09.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Шести септември 242 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван интернет страницата на борсата 2. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Поради липса на кворум, свиканото за 06.06.2022 г. редовно ОСА на Фонд Имоти АДСИЦ-София (FUES) не се е провело. Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 20.06.2022 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред – от 11.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 54-56, хотел Легенди, конферентна зала Легенди Пълният текст на новината можете да намерите публикуван интернет страницата на борсата 3. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Оргтехника АД-Силистра (ORGT) представи покана за свикване на редовно ОСА на 24.06.2022 г. от 15.00 часа. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван интернет страницата на борсата 4. Уведомление за паричен дивидент Емитент: БГ Агро АД-Варна (BGAG) На проведено на 10.06.2022 г. ОСА на БГ Агро АД-Варна (BGAG) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 0.16 лв.; – Начална дата за изплащане на дивидента: 04.07.2022 г. – Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и УниКредит Булбанк АД Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 24.06.2022 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 22.06.2022 г. 13.06.2022 1. Уведомление за свикване на Извънаредно общо събрание на акционерите: БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (BPD) свиква извънредно ОСА на 11.07.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София ул. Филип Кутев 137, адм. сграда 1, ет. 2 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван интернет страницата на борсата 2.Уведомление за паричен дивидент: Емитент: БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (BPD) На проведено на 10.06.2022 г. ОСА на БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (BPD) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 0.0364 лв.; Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 24.06.2022 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 22.06.2022 г. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван интернет страницата на борсата 07.06.2022 1. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Златен лев Холдинг АД-София (HLEV) свиква редовно ОСА на 14.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Постоянство 67Б Пълният текст на новината можете да намерите публикуван интернет страницата на борсата 2. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив (ZENP) свиква редовно ОСА на 07.07.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Княз Александър I Батенберг 42, ет. 3, офис 3 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван интернет страницата на борсата 06.06.2022 1.Уведомление за паричен дивидент: Емитент: Градус АД-Стара Загора (GR6) На проведено на 03.06.2022 г. ОСА на Градус АД-Стара Загора (GR6) е взето решение за разпределяне на дивидент за второто 6-месечие на 2021 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 0.045 лв.; – Начална дата за изплащане на дивидента: 18.07.2022 г. – Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Уникредит Булбанк АД. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 17.06.2022 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 15.06.2022 г. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 02.06.2022 1. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Винзавод АД-Асеновград (VINA) свиква редовно ОСА на 30.06.2022 г. от 16.00 ч. в гр. Асеновград, бул. България 75 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван интернет страницата на борсата 01.06.2022 1. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: ЗСК-Лозово АД-Бургас (ZSK) свиква редовно ОСА на 30.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Бургас, Северна промишлена зон Пълният текст на новината можете да намерите публикуван интернет страницата на борсата 2. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (CBAM) свиква редовно ОСА на 30.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Дебелец, местност Устито, ПИ 035026, офис сграда Логистичен център ЦБА Пълният текст на новината можете да намерите публикуван интернет страницата на борсата 31.05.2022 1. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Винъс АД-София (VNS) свиква редовно ОСА на 30.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Борис Арсов 3Б Пълният текст на новината можете да намерите публикуван интернет страницата на борсата 2. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София (ICPD) свиква редовно ОСА на 29.06.2022 г. от 12.00 ч. в гр. София, ул. Добруджа 6, ет. 4 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News. 3. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив (AKTV) свиква редовно ОСА на 27.06.2022 г. от 12.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 37, ет. 2 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван интернет страницата на борсата 4. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: София Хотел Балкан АД-София (SHB) свиква редовно ОСА на 29.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Св. Неделя 5, хотел София Хотел Балкан Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 5. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Агро Финанс АДСИЦ-Пловдив (AGF) свиква редовно ОСА на 29.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Дунав 5 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван интернет страницата на борсата 6. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Би Джи Ай Груп АД-София (BGI) свиква редовно ОСА на 28.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Добруджа 6, ет. 3 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 7. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Доверие Обединен Холдинг АД-София (DUH) свиква редовно ОСА на 30.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, партер, Софарма Ивент Център Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 8. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: И Ар Джи Капитал – 3 АДСИЦ-София (ERG) свиква редовно ОСА на 30.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Брюксел 1, заседателна зала Пълният текст на новината можете да намерите публикуван интернет страницата на борсата 9. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Екип-98 Холдинг АД-София (HEKI) свиква редовно ОСА на 28.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Александър Малинов  75 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван интернет страницата на борсата 10. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Холдинг Света София АД-София (HSOF) свиква редовно ОСА на 29.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Илиянци 41 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван интернет страницата на борсата 11. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Мадара Юръп АД-Варна (MDR) свиква редовно ОСА на 30.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Варна, бул. Княз Борис I 82, ет. 2, ап. 3 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван интернет страницата на борсата 12. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Петрол АД-София (PET) свиква редовно ОСА на 28.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Ловеч, ул. Търговска 12, хотел Ловеч, етаж 2 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван интернет страницата на борсата 13. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Свинекомплекс Николово АД-Николово (SVNK) свиква редовно ОСА на 30.06.2022 г. от 11.00 ч. в с. Николово, общ. Русе, заседателна зала Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 14. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Севлиево (FFI) свиква редовно ОСА на 29.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Севлиево, ул. Стефан Пешев № 87 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван интернет страницата на борсата 15. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30-06-2022г. от 10:00 часа в София – 1113, Република България, гр. София, бул. “Драган Цанков” 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. -1, блок А, зала Варна Пълният текст на новината можете да намерите публикуван интернет страницата на борсата 16. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София (RPF) свиква редовно ОСА на 30.06.2022 г. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Христо Ботев 17 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван интернет страницата на борсата 17. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Северкооп Гъмза Холдинг АД-София (GAMZ) свиква редовно ОСА на 29.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Симеоновско шосе 85з, вх. А, офис 9 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван интернет страницата на борсата 18. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Поради липса на кворум, свиканото за 30.05.2022 г. редовно ОС на притежателите на дялове на НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) не се е провело. Във връзка с това, ОС на притежателите на дялове ще се проведе на 14.06.2022 г. от 10.00 в гр. София, бул. Тодор Александров 117 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван интернет страницата на борсата 19. Уведомление за паричен дивидент: Емитент: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (ATER) Във връзка с решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., взето на проведено на 17.05.2022 г. ОСА на Адванс Терафонд АДСИЦ-София (ATER), дружеството допълнително обявява: – Начална дата за изплащане на дивидента: 20.06.2022 г.; – Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК АД; – Крайна дата за изплащане на дивидента през Банка ДСК АД: 20.06.2023 г. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 30.05.2022 1. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Биоиасис АД-София (BIOA) свиква редовно ОСА на 30.06.2022 г. от 15.00 ч. в гр. София, ул. Три уши 6, ет.2, офис 6 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван интернет страницата на борсата 2. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPP) свиква редовно ОСА на 27.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Джеймс Баучер № 76А Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News. 3. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите. ОСА ще се проведе на 29-06-2022 г. от14:30 часа в Димитровград-6400 на адрес Промишлена зона Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News. 4. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Електроразпределителни мрежи Запад АД-София (CEZD) свиква редовно ОСА на 27.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 159, БенчМарк Бизнес Център Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 5. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Електрохолд Продажби АД-София (CEZE) свиква редовно ОСА на 27.06.2022 г. от 14.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 159, БенчМарк Бизнес Център Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 6. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Златни пясъци АД-Варна (ZLP) свиква редовно ОСА на 30.06.2022 г. от 10.30 ч. в гр. Варна, к.к. Златни пясъци, хотел Адмирал, конферентна зала Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 7. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Катекс АД-Казанлък (KTEX) свиква редовно ОСА на 29.06.2022 г. от 09.00 ч. в гр. Казанлък, ул. М. Стайнов 4 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 8. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: ТК-ХОЛД АД-София (TCH) свиква редовно ОСА на 30.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цар Борис III 140 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 9. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Алтерко АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите. ОСА ще се проведе на 27-06-2022 г. от15:00 часа в 1304 на адрес гр. София, пл. Македония № 1 (сградата на КНСБ), ет. 2, Конгресен център «Глобус», зала «Европа» Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 10. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Гленмоор Кепитал АДСИЦ-Варна (GLMC) свиква редовно ОСА на 30.06.2022 г. от 14.00 ч. в гр. Варна, ул. Шипка № 10 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата 11. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: СИИ Имоти АДСИЦ-София (CEEP) свиква редовно ОСА на 28.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Апостол Карамитев 16 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата 12. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Випом АД-Видин (VPOM) свиква редовно ОСА на 30.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Видин, ул. Цар Иван Асен II № 9 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата 13. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Ломско пиво АД-София (LOMP) свиква редовно ОСА на 28.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Позитано № 9а, ет. 5, офис 15 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата 14. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Загора фининвест АД свиква редовно ОСА на 28.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Апостол Карамитев № 16, вх. А, ап.9-1 15. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM) свиква редовно ОСА на 30.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Брюксел 1, заседателна зала Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 16. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Орфей клуб уелнес АД-Пловдив (OCW) свиква редовно ОСА на 29.06.2022 г. от 13.00 ч. в гр. Пловдия, ул. Христо Ботев 27А Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата 17. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Корпорация за технологии и иновации АД-Пловдив (KRS) свиква редовно ОСА на 30.06.2022 г. от 13.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев № 27А Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата 18. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ-Варна (HBGF) свиква редовно ОСА на 30.06.2022 г. от 08.30 ч. в гр. Варна, бул. Цар освободител № 25 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата 19. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Пловдив Тех Парк АД-Пловдив (PTP) свиква редовно ОСА на 30.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Вълко Шопов 14 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата 27.05.2022 1. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Грийн Таун Проджектс АД-София (GTP) свиква редовно ОСА на 27.06.2022 г. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Проф. Никола Михайлов Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News. 2. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Мел инвест холдинг АД-София (MELH) свиква редовно ОСА на 29.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Ген. Тотлебен 85-87, ет. 4 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News. 3. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца (INVE) свиква редовно ОСА на 29.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Враца, ул. Христо Ботев 20 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван интернет страницата на борсата 4. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Българска фондова борса АД-София (BSE) свиква редовно ОСА на 30.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, пл. България 1, в Административната сграда на НДК, зала 13 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 5. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Холдинг Център АД-София (HCEN) свиква редовно ОСА на 29.06.2022 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Георги Раковски 132, вх. А, ет. 1, офис 3 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван интернет страницата на борсата 6. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Арома АД-София (AROM) свиква редовно ОСА на 29.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Кирил Благоев 12, ет. 1 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван интернет страницата на борсата 7. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Кепитъл холдинг груп АДСИЦ-Пловдив (CHG) свиква редовно ОСА на 30.06.2022 г. от 09.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев 49 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван интернет страницата на борсата 8. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Уеб Медия Груп АД-София (WMG) свиква редовно ОСА на 27.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Фредерик Жолио Кюри 20, ет. 10 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван интернет страницата на борсата 9. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Топлофикация-Бургас АД-Бургас (TPLB) свиква редовно ОСА на 29.06.2022 г. от 14.00 ч. в гр. Бургас, кв. Лозово Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 10. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Юрий Гагарин АД-Пловдив (YGAG) свиква редовно ОСА на 30.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Рогошко шосе 1, административна сграда, ет. 2 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 11. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (ATOM) свиква редовно ОСА на 30.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Козлодуй, Площадка АЕЦ Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 12. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: 235 Холдингс АД-София (235H) свиква редовно ОСА на 30.06.2022 г. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Проф. Никола Михайлов № 6, ет. 4 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 13. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Илевън Кепитъл АД-София (11C) свиква редовно ОСА на 30.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Александър Малинов 31, Campus X, Сграда 1 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 14. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Адванс Екуити Холдинг АД-София /в ликвидация/ (ADVE) свиква редовно ОСА на 28.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Златовръх № 1, ет. 4 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван интернет страницата на борсата 15. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Трейс груп холд АД-София (T57) свиква редовно ОСА на 28.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Никола Образописов 12 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван интернет страницата на борсата 26.05.2022 1. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Порт флот-Бургас АД-Бургас (PFB) свиква редовно ОСА на 28.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Бургас, ул. Княз Александър Батенберг 1 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News. 2. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Крепежни изделия АД-Пловдив (KREP) свиква редовно ОСА на 30.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Кукленско шосе № 15 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 3. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Сила Холдинг АД-София (HSI) свиква редовно ОСА на 27.06.2022 г. от 12.00 ч. в гр. София, бул. България 58, бл. С, ет. 7, офис 24 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 4. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Еуротерра България АД-София (EUTR) свиква редовно ОСА на 29.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Витоша 1 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата 5. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Портови флот 99 АД-София (PF99) свиква редовно ОСА на 27.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, Индустриална зона Орион, ул. 3020-та № 34, ет. 6 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 6. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: ТБ Централна кооперативна банка АД-София (CCB) свиква редовно ОСА на 28.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе № 87 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата 7. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Телематик Интерактив България АД-София (TIB) свиква редовно ОСА на 23.06.2022 г. от 10.30 ч. в гр. София, Гранд Хотел Милениум, бул. Витоша 89В Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата 8. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Топлофикация-Русе АД-Русе (TPLR) свиква редовно ОСА на 28.06.2022 г. от 14.00 ч. в гр. Русе, ул. ТЕЦ-Изток 1 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News. 25.05.2022 Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: ТЕЦ Бобов дол (TBD) свиква редовно ОСА на 27-06-2022г. от 14:00 часа в с. Големо село, община Бобов дол Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: ТБ Тексим Банк АД-София (TXIM) свиква редовно ОСА на 27.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, Централно Управление на Тексим Банк АД, бул. Тодор Александров 117, зала 11. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Агрия Груп Холдинг АД-Варна (AGH) свиква редовно ОСА на 28-06-2022г. от 11:00 часа в Варна 9000, град Варна, бул.Княз Борис 1, №111, Бизнес Център, ет.9, Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) свиква редовно ОСА на 29.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Панорама София 6, Бизнес център Ричхил, партер, Конферентен център Ричхил Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ-София (FEEI) свиква редовно ОСА на 22.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Коста Лулчев 20 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Синергон Холдинг АД-София (SNRG) свиква редовно ОСА на 27.06.2022 г. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Солунска 2, Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Скуеър Кюб Пропъртис АД-София (SQC) свиква редовно ОСА на 24.06.2022 г. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 73, ет. 1 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата   23.05.2022 1. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (ZHZA) свиква редовно ОСА на 20.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Горна Оряховица, ул. Св Княз Борис I № 29 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 2. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Фармхолд АД-Варна (PHRM) свиква редовно ОСА на 29.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, бул. Република, Медицински център Младост Варна Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата 3. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Зърнени Храни България АД-София (ZHBG) свиква редовно ОСА на 28.06.2022 г. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Стефан Караджа 2 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 20.05.2022 1. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOM) свиква редовно ОСА на 20.06.2022 г. от 12.00 ч. в гр. София, кв. Манастирски ливади, ул. Ралевица 74, ет. 3, офис 3.3 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 2. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Дебитум инвест АДСИЦ-София (DBMI) свиква редовно ОСА на 20.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Енос 2 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата 3. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Варна-плод АД-Варна (VPLD) свиква редовно ОСА на 28.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Варна, ул. Академик Курчатов 1 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на инернет страницата на борсата 4. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Топливо АД-София (TOPL) свиква редовно ОСА на 22.06.2022 г. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Солунска 2 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 5. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев свиква редовно ОСА на 27.06.2022 г. от 10:00 часа в Гоце Делчев 2900 на адрес Царица Йоанна № 12 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 6. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Фаворит Холд АД-София (FAVH) свиква редовно ОСА на 20.06.2022 г. от 15.00 ч. в гр. София, ул. История Славянобългарска 8, зала на Котлостроене АД Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата 7. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Алтерон АДСИЦ-Варна (ALT) свиква редовно ОСА на 21.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Княз Борис I 7, ет. 2 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата 8. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Севко АД-Севлиево (SEVK) свиква редовно ОСА на 28.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Севлиево, ул. Дедерица № 1 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата 9. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Компас Фонд за Вземания АДСИЦ-София (CRF) свиква редовно ОСА на 29.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Георг Вашингтон 19, ет. 2 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата 10. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Билборд АД-София (BBRD) свиква редовно ОСА на 29.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, пл. България 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 11. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ-София (FAM) свиква редовно ОСА на 23.06.2022 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Врабча 8 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 12. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Премиер Фонд АДСИЦ-Варна (PREM) свиква редовно ОСА на 22.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Цар Асен 5 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 13.Уведомление за паричен дивидент: Емитент: Корадо-България АД-Стражица (KBG) На проведено на 18.05.2022 г. ОСА на Корадо-България АД-Стражица (KBG) е взето решение за разпределяне на дивидент за второто 6-месечие на 2021 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 0.19 лв.; – Начална дата за изплащане на дивидента: 15.06.2022 г. – Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК АД. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 01.06.2022 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 30.05.2022 г. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 19.05.2022 1. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Кабиле-ЛБ АД-Ямбол /в ликвидация/ представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30-06-2022г. от 11:00 часа в Ямбол – 8600, ул.Обходен път Запад №57 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 18.05.2022 1. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Парк АДСИЦ-София (PARK) свиква редовно ОСА на 17.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 53 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата. 2. Уведомление за паричен дивидент: Емитент: Адванс Терафонд АДСИЦ-София На проведено на 17.05.2022 г. ОСА на Адванс Терафонд АДСИЦ-София е взето решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция:  0.527 лв.; Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 31.05.2022 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 27.05.2022 г. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News. 3.  Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Интеркапитал груп АД-София (ICG свиква редовно ОСА на 27.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Мария Луиза 9-11, Бизнес център София – 2000, ет. 5 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата. 4.  Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: КММ АД – гр. Шумен свиква редовно ОСА на 27.05.2022 г. от 12.00 ч. в гр. Шумен, бул. ,,Мадара“ 38 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата.   17.05.2022 1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Фазерлес АД-Силистра (FZLS) свиква редовно ОСА на 14.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Силистра, Промишлена зона Запад. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 2.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (IDH) свиква редовно ОСА на 15.06.2022 г. от 14.00 ч. в гр. София, бул. Братя Бъкстон 40. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата. 3.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (ZNTH) свиква редовно ОСА на 13.06.2022 г. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 73 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 4.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Нео Лондон Капитал АД-София (NLC) свиква редовно ОСА на 14.06.2022 г. от 13.00 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 137, офис 20 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата 5.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Бургас (SBPF) свиква редовно ОСА на 14.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Бургас, ул. Генерал Скобелев 10, ет.3 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата 6.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Опортюнити България Инвестмънт АД-София (OPBI) свиква редовно ОСА на 20.06.2022 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Георг Вашингтон 19, ет. 1 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата 7.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Феникс Капитал Холдинг АД-София (PCH) свиква редовно ОСА на 14.06.2022 г. от 14.00 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 109-115 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата 8.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Албена АД-к.к. Албена (ALB) свиква редовно ОСА на 18.06.2022 г. от 10.00 ч. в к.к. Албена, в сграда Перуника, зала Перуника Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата 9.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Момина крепост АД-Велико Търново (MKR) свиква редовно ОСА на 15.06.2022 г. от 13.00 ч. в гр. Велико Търново, ул. Магистрална 23 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата 16.05.2022 1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Верея-тур АД-Стара Загора (VERY) свиква редовно ОСА на 27.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 100, хотел Верея Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 2.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Черноморски Холдинг АД-Бургас (CHL) свиква редовно ОСА на 15.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Бургас, ул. Одрин 79, административна сграда, ет. 2, зала 1 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 3.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Метизи АД-Роман (METZ) свиква редовно ОСА на 14.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Роман, Индустриална зона Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 4.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (EXPR) свиква редовно ОСА на 13.06.2022 г. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 109-115 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 5.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна (BSP) свиква редовно ОСА на 16.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Генерал Колев № 14, вх. Б Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 6.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Република Холдинг АД-София (HREP) свиква редовно ОСА на 13.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Цар Асен 7, ет. 2 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 7.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: НИД Надежда АД-София (NAD) свиква редовно ОСА на 15.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Енос 2, ет. 5 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 8.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: НИД Индустриален Фонд АД-София (INDF) свиква редовно ОСА на 27.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Калина Малина 8, ет. 1 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 9.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRC) свиква редовно ОСА на 28.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 139 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 10.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Бургас (BCH) свиква редовно ОСА на 14.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Белград 2, ет. 2 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 11.Уведомление за паричен дивидент: Емитент: Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол (HES) На проведено на 12.05.2022 г. ОСА на Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол (HES) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 0.31 лв.; – Начална дата за изплащане на дивидента: 07.07.2022 г. – Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет Банк АД, клон Ямбол. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 26.05.2022 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 23.05.2022 г. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 12.Уведомление за паричен дивидент: Емитент: Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (ODES) На проведено на 12.05.2022 г. ОСА на Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (ODES) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 4.00 лв.; – Начална дата за изплащане на дивидента: 20.06.2022 г. – Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Алианц Банк България АД. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 26.05.2022 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 23.05.2022 г. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 13.05.2022 1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Акумпласт АД-Добрич (AKUM) свиква редовно ОСА на 24.06.2022 г. от 08.00 ч. в гр. Добрич, ул. Свещеник Павел Атанасов 20 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 2.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Индустриален Капитал Холдинг АД-София свиква редовно ОСА на 23.06.2022 г. от 10.30 ч. в гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 3.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София (CCBR) свиква редовно ОСА на 13.06.2022 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Стефан Караджа 2 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница интернет страницата на борсата 4. Уведомление за паричен дивидент Емитент: Декотекс АД-Сливен (DEX) На проведено на 11.05.2022 г. ОСА на Декотекс АД-Сливен (DEX) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 0.02 лв.; – Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Обединена българска банка АД Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 25.05.2022 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 20.05.2022 г. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 12.05.2022 1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Ютекс Холдинг АД-София (UTXH) свиква редовно ОСА на 13.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 70-72 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 2.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Мизия-96 АД-Плевен (MIZA) свиква редовно ОСА на 15.06.2022 г. от 16.00 ч. в гр. Плевен, ул. Българска авиация 7 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 3.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Български фонд за вземания АДСИЦ-София (BRF) свиква редовно ОСА на 15.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. България 58, бл. С, ет. 7, офис 24 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница интернет страницата на Борсата 4.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: ЕМКА АД-Севлиево (EMKA) свиква редовно ОСА на 15.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Севлиево, ул. Никола Петков 30. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 5.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Софарма имоти АДСИЦ-София свиква редовно ОСА на 16.06.2022 г. от 11.00 ч. в София – 1756 на адрес гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, етаж партер, Зала 3. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 6.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Индустриален Холдинг България АД-София (IHB) свиква редовно ОСА на 21.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Витоша 106, Rosslyn Central Park Hotel Sofia, Конферентен етаж „С“, Конферентна зала 1. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 7.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Монбат АД-София (MONB) свиква редовно ОСА на 14.06.2022 г. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Гурко 1, Гранд Хотел София, зала Триадица 1. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 8.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна свиква редовно ОСА на 14.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Варна 9006 на адрес к.к. Св. Св. Константин и Елена, хотел Азалия Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 11.05.2022 1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Холдинг Варна АД-Варна (HVAR) свиква редовно ОСА на 10.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, х-л Азалия Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата 2.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Инвестор.БГ АД-София (IBG) свиква редовно ОСА на 22.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Брюксел 1 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница интернет страницата на Борсата 3.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Неохим АД-Димитровград представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно ОСА, което ще се проведе на 21.06.2022 г. от 12:00 часа. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 10.05.2022 1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Арко Тауърс АДСИЦ-София (ARCT) свиква редовно ОСА на 28.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Константин Петканов 4 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата 2.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Алкомет АД-Шумен (ALCM) свиква редовно ОСА на 15.06.2022 г. от 14.00 ч. в гр. Шумен, Втора Индустриална зона. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 3.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Лавена АД-Шумен свиква редовно ОСА на 14.06.2022 г. от 13.00 ч. в гр. Шумен-9700,  Индустриална зона. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 4.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Софарма билдингс АДСИЦ-София (SFB) свиква редовно ОСА на 16.06.2022 г. от 15.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А, ет. 20 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 09.05.2022 1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Риъл Булленд АД-София (RBL) свиква редовно ОСА на 06.06.2022 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Георг Вашингтон 19, ет.1 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 2.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Регала Инвест АД-Варна (RGL) свиква редовно ОСА на 10.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Варна, ул. Георги Стаматов 1 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 3.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Българска Холдингова Компания АД-София (BHC) свиква редовно ОСА на 15.06.2022 г. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Незабравка 25, Парк-Хотел Москва, зала Конферанс 3 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 4.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Костенец-ХХИ АД-Костенец (HHI) свиква редовно ОСА на 09.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Костенец, ул. Съединение 2, Административна сграда Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата 5.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (HIKA) свиква редовно ОСА на 23.06.2022 г. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Бачо Киро 8 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 6.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Инвестиционна Компания Галата АД-Варна (GTH) свиква извънредно ОСА на 10.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Георги Стамов 1 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата  7.Уведомление за паричен дивидент: Емитент: Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPF) На проведено на 05.05.2022 г. ОСА на Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPF) е взето решение за разпределяне на дивидент за второто 6-месечие на 2021 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 0.0275 лв.; – Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и ОББ. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 19.05.2022 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 17.05.2022 г. 05.05.2022 1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: ХД Дунав АД-Враца (HDDV) свиква редовно ОСА на 10.06.2022 г. от 09.00 ч. в гр. Враца, ул. Стоян Кялъчев 6, ет. 2 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

04.05.2022

1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Софарма АД-София (SFA) свиква редовно ОСА на 03.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Партер, Търговски Център Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Център Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 2. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Металопак АД-Карнобат (METK) свиква редовно ОСА на 02.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Карнобат, Индустриална зона, Административна сграда на дружеството Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 3. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: БГ Агро АД-Варна (BGAG) свиква редовно ОСА на 10.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Генерал Колев 12 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 4. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Дружба АД-Разград представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно ОСА, което ще се проведе на 03.06.2022 г. от10:00 ч. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

29.04.2022

Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Сток плюс АД-Банкя (STKP) На проведено извънредно ОСА от 27.04.2022 г. на Сток плюс АД-Банкя (STKP) e взето решение за разпределяне на дивидент от печалбата, реализирана от Дружеството, брутен дивидент от 0.08816 лв на акция. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница Basemarket

29.04.2022 Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на притежателите на дялове: Капман Дебтс Мениджмънт АД-София (CDM) свиква редовно ОСA на 02.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София,  ул. Три уши 8 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страницана Basemarket. 29.04.2022 Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на притежателите на дялове: Холдинг Кооп-Юг АД-София (HUG) свиква редовно ОСA на 14.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Г. С. Раковски 99, сградата на ЦКС, ет. 7, офис 18 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страницана Basemarket. 28.04.2022 Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на притежателите на дялове: Фонд Имоти АДСИЦ-София (FUES) свиква редовно ОСA на 06.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 54-56, хотел Легенди, конферентна зала Легенди Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страницана Basemarket.   27.04.2022 Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на притежателите на дялове: НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) свиква редовно ОС на притежателите на дялове на 30.05.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 117 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страницана Basemarket.   21.04.2022 1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Слънчо АД-Свищов (SLR) свиква редовно ОСА на 25.05.2022 г. от 11.30 ч. в гр. Свищов, ул. Дунав 16 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 2.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ-София (EALF) свиква редовно ОСА на 26.05.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 3.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Стройинвест холдинг АД-София /в ликвидация/ (HSTR) свиква редовно ОСА на 31.05.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Дамяница 3-5 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 4.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Варвара термал вилидж АДСИЦ-София (VTV) свиква редовно ОСА на 20.05.2022 г. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Оборище 5 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 5.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (BTRH) свиква редовно ОСА на 30.06.2022 г. от 09.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Шести септември 242 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   20.04.2022 1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна  свиква на Редовно общо събрание на акционерите. ОСА ще се проведе на 12-05-2022 г. от16:00 часа в Варна 9000 на адрес гр. Варна, Островна зона Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   19.04.2022 1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (ATER) свиква редовно ОСА на 17.05.2022 г. от 12.00 ч. в гр. София, ул. Златовръх 1. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   2.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите: КМ Грийн Енерджи Фонд АД-София (CGRN) свиква извънредно ОСА на 18.05.2022 г. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Три уши 8 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   3.Уведомление за свикване на  Редовно общо събрание на акционерите: Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София (QUAD) свиква редовно ОСА на 30.05.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Константин Петканов 4 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   18.04.2022 1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: НДФ Динамик (DYN) свиква редовно ОС на притежателите на дялове на 18.05.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Бъкстон 40. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   15.04.2022 1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Ямболен АД-Ямбол (YAMB) свиква редовно ОСА на 03.06.2022 г. от 09.30 ч. в гр. Ямбол, ул. Ямболен 35. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   08.04.2022 1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Декотекс АД-Сливен (DEX) свиква редовно ОСА на 11.05.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър 42 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   07.04.2022 1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Хидропневмотехника АД-Казанлък (HPT) свиква редовно ОСА на 26.05.2022 г. от 09.00 ч. в гр. Казанлък, ул. Вожели 3, административна сграда, зала 14 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   06.04.2022 1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Елана Агрокредит АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.ОСА ще се проведе на 19-05-2022 г. от10:00 часа в 1797 на адрес ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Ивент център – Зала 2 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   2.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPF) свиква редовно ОСА на 05.05.2022 г. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Кузман Шапкарев 1 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   3.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: „Българо – американска кредитна банка“ АД свиква редовно ОСА на 17.05.2022 г. от 08.00 ч. в гр. София, ул. Славянска 2, в сградата на централния офис на БАКБ   04.04.2022 1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (ODES) свиква редовно ОСА на 12.05.2022 г. от 16.00 ч. в гр. Варна, Островна зона, Кораборемонтен завод Одесос АД, административна сграда, ет. 3 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   01.04.2022 1.Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите: ТК-ХОЛД АД-София свиква Извънредно ОСА на 14.04.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София-1618, бул.Цар Борис III №140 . Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   31-03-2022 1. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Корадо България АД свиква редовно ОСА на 18.05.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Стражица, ул.Гладстон 28 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 30-03-2022 1. Уведомление за свикване на Извънаредно общо събрание на акционерите: Булвеста Холдинг АД-София /в ликвидация/ (BVH) свиква извънредно ОСА на 28.04.2022 г. от 13.00 ч. в гр. София, кв. Витоша ВЕЦ-Симеоново № 999, Заседателна зала Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   28-03-2022 1. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Стара планина Холд АД-София (SPH) свиква редовно ОСА на 23.05.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Фредерик Жолио Кюри 20, ет. 9 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   2. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Българска роза АД-Карлово (ROZA) свиква редовно ОСА на 10.05.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Карлово, Индустриална зона 1 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   25-03-2022 1. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Сток плюс АД-Банкя (STKP) свиква редовно ОСА на 27.04.2022 г. от 15.00 ч. в гр. София, ул. Екзарх Йосиф 31, ет. 2 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   23-03-2022 1. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол (HES) свиква редовно ОСА на 12.05.2022 г. от 13.30 ч. в гр. Ямбол, ул. Пирин 1 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   2. Уведомление за свикване на Извънаредно общо събрание на акционерите: Монбат АД-София свиква извънаредно ОСА на 21.04.2022 г. от 10:30 часа в София – 1000, гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, Зала Триадица Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   3. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Бианор Холдинг АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 26.04.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Александър Малинов 51, ет. 3, офис А2 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   22-03-2022 1. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Елхим Искра АД-Пазарджик (ELHM) свиква редовно ОСА на 17.05.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Пазарджик, ул. Искра 9, заседателна зала ет. 1 на административна сграда Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   21-03-2022 1. Уведомление за свикване на Извънаредно общо събрание на акционерите: ЧЕЗ Електро България АД-София (CEZE) свиква извънредно ОСА на 18.04.2022 г. от 14.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 159, БенчМарк Бизнес Център, Синя зала Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   18-03-2022 1. Уведомление за свикване на Извънаредно общо събрание на акционерите: ЧЕЗ Разпределение България АД-София (CEZD) свиква извънредно ОСА на 18.04.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 159, БенчМарк Бизнес Център, Синя зала Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   17-03-2022 1. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: М+С хидравлик АД-Казанлък (MSH) свиква редовно ОСА на 19.05.2022 г. от 13.30 ч. в гр. Казанлък, ул. Козлодуй 68 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   15-03-2022 1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите: ТК-ХОЛД АД-София (TCH) свиква извънредно ОСА на 14.04.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. ЦарБорис III 140 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   11-03-2022 1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) свиква извънредно ОСА на 11.04.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Панорама София 6, Бизнес център Ричхил, партер, Конферентен център Ричхил Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   08-03-2022 1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите: Алтерко АД-София свиква извънредно ОСА на 08-04-2022 г. от11:00 часа в София-1304 на адрес пл. Македония № 1 (сградата на КНСБ), ет. 2, Конгресен център «Глобус», зала «Европа» Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   02-03-2022 1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите: Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца (INVE) свиква извънредно ОСА на 01.04.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Враца, ул. Христо Ботев 20. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата 2. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София представи допълнителни материали към покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 09.03.2022г. от 13:00 часа. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   28-02-2022 1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите: Български фонд за вземания АДСИЦ-София (BRF) свиква извънредно ОСА на 04.04.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. България 58, бл. С, ет. 7, офис 24. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата   25-02-2022 1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (ZHZA) свиква извънредно ОСА на 24.03.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Горна Оряховица, ул. Свети Княз Борис I 29. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   24-02-2022 1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите: Поради липса на кворум, свиканото за 22.02.2022 г. извънредно ОСА на Адванс Терафонд АДСИЦ-София (ATER) не се е провело. Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 09.03.2022 г. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 21-02-2022 1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (PPBG) свиква извънредно ОСА на 09.03.2022 г. от 13.00 ч. в гр. София, ул. Дамян Груев 1, ет. 5 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   17-02-2022 1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите: Гленмоор Кепитал АДСИЦ-Варна (GLMC) свиква извънредно ОСА на 18.03.2022 г. от 14.00 ч. в гр. Варна, ул. Шипка 10, ет.5 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата   16-02-2022 Уведомление за свикване на Извънредни общи събрания на акционерите: 1. Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (EXPR) свиква извънредно ОСА на 18.03.2022 г. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 109-115 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата 2. Компас Фонд за Вземания АДСИЦ-София (CRF) свиква извънредно ОСА на 18.03.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Георг Вашингтон 19, ет. 2 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата   15-02-2022 1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите: Холдинг Света София АД-София (HSOF) свиква извънредно ОСА на 14.03.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Илиянци 41 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата   10-02-2022 1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите: Наш Дом България Холдинг АД-Ловеч (HDOM) свиква извънредно ОСА на 15.03.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Ловеч., ул. Александър Кусев № 20 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата   09-02-2022 1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (PPBG) свиква извънредно ОСА на 09.03.2022 г. от 13.00 ч. в гр. София, ул. Дамян Груев №1, ет.5 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   2. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите: Фармхолд АД-Варна (PHRM) свиква извънредно ОСА на 14.03.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, бул. Република, Медицински център Младост Варна. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата   3. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите: Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ-София (FAM) свиква извънредно ОСА на 10.03.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Врабча 8. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   4. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите: Алтерон АДСИЦ-Варна (ALT) свиква извънредно ОСА на 07.03.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Княз Борис I № 7, ет. 2 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   07-02-2022 1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите: СИИ Имоти АДСИЦ-София (CEEP) свиква извънредно ОСА на 10.03.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Апостол Карамитев № 16 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата   2. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите: Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София (RPF) свиква извънредно ОСА на 08.03.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Христо Ботев 17. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата   03-02-2022 1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPP) свиква извънредно ОСА на 07.03.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Джеймс Баучер 76А, офис сграда Хил Тауър, ет. 1 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница  X3News   01-02-2022 1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите: Софарма имоти АДСИЦ-София (SFI) свиква извънредно ОСА на 10.02.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, комплекс Софарма Бизнес Тауърс, етаж партер, Зала 3 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата   28-01-2022 1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите: Емитент: Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София (QUAD) Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София (QUAD) свиква извънредно ОСА на 07.03.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Константин Петканов 4 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата   2. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите: Емитент: Арко Тауърс АДСИЦ-София (ARCT) Арко Тауърс АДСИЦ-София (ARCT) свиква извънредно ОСА на ОСА на 08.03.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Константин Петканов 4 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата   26-01-2022 1. Уведомление за свикване на Извънредни общо събрание на акционерите: Емитент: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (SBPF) Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (SBPF) свиква извънредно ОСА на 25.02.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Бургас, ул.Ген.Скобелев 10, ет.3.   21-01-2022 1. Уведомление за свикване на Извънреднo общо събрание на акционерите: Емитент: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (ATER) Адванс Терафонд АДСИЦ-София (ATER) свиква извънредно ОСА на 22.02.2022 г. от 12.00 ч. в гр. София, ул. Златовръх 1 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 2. Уведомление за свикване на Извънредни общо събрание на акционерите: Емитент: ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (CBAM) ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (CBAM) свиква извънредно ОСА на 21.02.2022 г. от 10.00 ч. в гр. в гр. Дебелец, местност Устито, ПИ 035026, офис сграда Логистичен център ЦБА Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   19-01-2022 1. Уведомление за свикване на Извънреднo общо събрание на акционерите: Емитент: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София свиква извънредно ОСА на 22-02-2022г. от 10:00 часа в София – 1113, Република България, гр. София, бул. “Драган Цанков” 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. -1, блок А, зала Варна. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 10-01-2022 1. Уведомление за свикване на Извънреднo общо събрание на акционерите: Емитент: Ямболен АД-Ямбол (YAMB) Ямболен АД-Ямбол (YAMB) свиква извънредно ОСА на 18.02.2022 г. от 09.30 ч. в гр. Ямбол, ул. Ямболен 35 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   29-12-2021 1. Уведомление за свикване на Извънреднo общо събрание на акционерите: Емитент: Топлофикация-Бургас АД-Бургас (TPLB) Топлофикация-Бургас АД-Бургас (TPLB) свиква извънредно ОСА на 24.01.2022 г. от 14.00 ч. в гр. Бургас , кв. Лозово Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 2. Уведомление за свикване на Oбщо събрание на акционерите: Емитент: Северкооп Гъмза Холдинг АД-София (GAMZ) Северкооп Гъмза Холдинг АД-София (GAMZ) редовно ОСА на 24.01.2022 г. от 13.00 ч. в гр. София, бул. Симеоновско шосе 85з, вх. А, офис 9 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   23-12-2021 1. Уведомление за свикване на Извънреднo общо събрание на акционерите: Емитент: Златни пясъци АД-Варна (ZLP) Златни пясъци АД-Варна (ZLP) свиква извънредно ОСА на 31.01.2022 г. от 10.30 ч. в гр. Варна, к.к. Златни пясъци, Дирекция, заседателна зала Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   22-12-2021 1. Уведомление за свикване на Извънреднo общо събрание на акционерите: Емитент: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (ZHZA) Захарни заводи АД-Горна Оряховица представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно ОСА, което ще се проведе на втората обявена дата за провеждане 29.12.2021 г. от 10:00 ч. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   20-12-2021 1. Уведомление за свикване на Извънреднo общо събрание на акционерите: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (EXPR), ISIN: BG1100083069, борсов код: (EXPR), свиква извънредно ОСА на 19.01.2022 г. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 109-115 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на X3News   15-12-2021 1. Уведомление за свикване на Извънреднo общо събрание на акционерите: Грейт лък АД-София (GRLK), ISIN: BG1100003158, борсов код: (GRLK), свиква извънредно ОСА на 14.01.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София,  ул. Добруджа 6, ет. 3 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на X3News   10-12-2021 1. Уведомление за свикване на Извънреднo общо събрание на акционерите: Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна (BSP) свиква извънредно ОСА на 10.01.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Генерал Колев № 14, вх. Б Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата   09-12-2021 1. Уведомление за свикване на Извънреднo общо събрание на акционерите: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Бургас (6SB), ISIN: BG1100041067, борсов код: (6SB), свиква извънредно ОСА на 11.01.2022 г. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на X3News   03-12-2021 1. Уведомление за свикване на Извънреднo общо събрание на акционерите: Кабиле-ЛБ АД-Ямбол /в ликвидация/ (KABL), ISIN: BG11KAJMAT16, борсов код: (KABL), свиква извънредно ОСА на 07.01.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Ямбол, ул. Обходен път Запад 57 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на X3News   22-11-2021 1. Уведомление за свикване на Извънреднo общо събрание на притежателите на дялове: НДФ Динамик (DYN), ISIN: BG9000002212, борсов код: (DYN), свиква извънредно ОСА на 20.12.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Бъкстон 40 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата   16-11-2021 1. Уведомление за свикване на Извънреднo общо събрание на акционерите: Албена АД-к.к. Албена (ALB), ISIN: BG11ALBAAT17, борсов код: (ALB), свиква извънредно ОСА на 13-12-2021г. от 10:00 часа в 9620, кк Албена Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на X3News   15-11-2021 1. Уведомление за свикване на Извънреднo общо събрание на акционерите: Биоиасис АД-София (BIOA), ISIN: BG1100008082, борсов код: (BIOA), свиква извънредно ОСА на 20.12.2021 г. от 15.00 ч. в гр. София, ул. Три уши 6, ет. 2, офис 6 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата   2. Уведомление за свикване на Извънреднo общо събрание на акционерите: ЧЕЗ Разпределение България АД-София (CEZD), ISIN: BG1100025110, борсов код: (CEZD), свиква извънредно ОСА на 15.12.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 159, БенчМарк Бизнес Център, Синя зала Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на X3News   3. Уведомление за свикване на Извънредни общо събрание на акционерите: Трансинвестмънт АДСИЦ-София (TRIV), ISIN: BG1100062055, борсов код: (TRIV), свиква извънредно ОСА на 17.12.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Силистра 8 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата   4. Уведомление за свикване на Извънредни общо събрание на акционерите: ЧЕЗ Електро България АД-София (CEZE), ISIN: BG1100024113, борсов код: (CEZE), свиква извънредно ОСА на 15-12-2021 г. от14:00 часа в София – 1784 на адрес гр. София 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център, Синя зала Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   04-11-2021 1. Уведомление за свикване на Извънредни общо събрание на акционерите: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (ZHZA), ISIN: BG11ZAGOBT19, борсов код: (ZHZA), свиква извънредно ОСА на 09.12.2021 г. от10:00 часа в гр.Горна Оряховица – 5100 на адрес ул.Свети княз Борис I № 29 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на X3News 2. Уведомление за свикване на Извънредни общо събрание на акционерите: Металопак АД (METK), ISIN: BG11MEKAAT11, борсов код: (METK), свиква извънредно ОСА на 10.12.2021 г. от14:00 часа в гр.Карнобат, индустриална зона, в административната сграда на дружеството.   02-11-2021 1. Уведомление за свикване на Извънредни общо събрание на акционерите: Златни пясъци АД-Варна (ZLP), ISIN: BG11ZLVAAT14, борсов код: (ZLP), свиква извънредно ОСА на 02.12.2021 г. от 10.30 ч. в гр. Варна, к.к. Златни пясъци, хотел Адмирал Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата   01-11-2021 1. Уведомление за свикване на Извънредни общо събрание на акционерите: Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София (RPF), ISIN: BG1100026076, борсов код: (RPF), свиква извънредно ОСА на 03.12.2021 г. от 10.00 ч. в гр. в гр. София, бул. Христо Ботев 17 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата   25-10-2021 1. Уведомление за свикване на Извънредни общо събрание на акционерите: Индустриален Холдинг България АД-София (IHB), ISIN: BG1100019980, борсов код: (IHB), свиква извънредно ОСА на 04.11.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Витоша № 106, Rosslan Central Park Hotel Sofia, Конферентна зала 1 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата 2. Уведомление за паричен дивидент Емитент: Градус АД-Стара Загора (GR6) На проведено извънредно ОСА от 22.10.2021 г. на Градус АД-Стара Загора (GR6) e взето решение за разпределяне на 6-месечен дивидент от печалбата, реализирана от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2021 г., в общ брутен размер на 6 333 826.46 лв., т.е. брутен дивидент от 0.026 лв. на акция. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   21-10-2021 1. Уведомление за свикване на Извънредни общо събрание на акционерите: Фонд Имоти АДСИЦ-София (FUES), ISIN: BG1100036042, борсов код: (FUES), свиква извънредно ОСА на 30.11.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 54-56, хотел Легенди, конферентна зала Легенди Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата 2. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPP), ISIN: BG1100042057, борсов код: FPP, свиква Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 22.11.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Джеймс Баучер 76А, офис сграда Хил Тауър, ет. 1 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.   20-10-2021 1. Уведомление за свикване на Извънредни общо събрание на акционерите: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (PPBG), ISIN: BG1100109039, борсов код: (PPBG), свиква извънредно ОСА на 28.10.2021 г. от 13.00 ч. в гр. София, ул. Дамян Груев 1, ет. 5 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на X3News 2. Уведомление за свикване на Извънредни общо събрание на акционерите: Неохим АД-Димитровград (NEOH), ISIN: BG11NEDIAT11, борсов код: (NEOH), свиква извънредно ОСА на 23.11.2021 г. от 12.00 часа в гр. Димитровград – 6400 на адрес ул. Химкомбинатска Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на X3News   19-10-2021 1. Уведомление за свикване на Извънредни общо събрание на акционерите: Булвеста Холдинг АД-София /в ликвидация/ (BVH), ISIN: BG1100008975, борсов код: (BVH), свиква извънредно ОСА на 16.11.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, кв. Витоша ВЕЦ-Симеоново № 999, Заседателна зала Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на X3News   18-10-2021 г. 1. Уведомление за паричен дивидент Емитент: Българска фондова борса АД-София (BSE) На проведено на 12.10.2021 г. ОСА на Българска фондова борса АД-София (BSE) е взето решение за разпределяне на междинен дивидент за първото 6-месечие на 2021 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 0.55 лв.; – Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК ЕАД. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 26.10.2021 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 22.10.2021 г. Пълният текст на новината можете да намерите тук 14-10-2021 г. 1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите Емитент: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRC) Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRC) свиква извънредно ОСА на 25.11.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 139, при следния дневен ред: – Приемане на редакционни промени в предмета на дейност на дружеството; – Промени в устава на дружеството; – При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.12.2021 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.11.2021 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 09.11.2021 г. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен тук. 2. Уведомление за паричен дивидент Емитент: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRC) На проведено на 11.08.2020 г. ОСА на Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRC) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2019 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 0.612667149 лв.; – Начална дата за изплащане на дивидента: 14.12.2020 г.; – Краен срок за изплащане на дивидента: 31.12.2020 г.; – Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК ЕАД; Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 25.08.2020  г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 21.08.2020 г. Пълният текст на съобщението може да бъде намерен тук.   11-10-2021 г. 1. Уведомление за паричен дивидент Емитент: Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPF) На проведено на 08.10.2021 г. ОСА на Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPF) е взето решение за разпределяне на междинен дивидент за първото 6-месечие на 2021 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 0.0225 лв.; – Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и ТБ ОББ АД; Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 22.10.2021 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 20.10.2021 г. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница BSE-Sofia .bg. 2. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите КММ АД (4КР) ISIN: BG11KMSUAT11, борсов код: 4KP, свиква извънредно ОСА на 11.11.2021 г. от 12.00 ч. в гр. Шумен, бул. ,,Мадара“ 38 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван тук.   07-10-2021 г. 1. Уведомление за свикване на Извънредни общо събрание на акционерите: Регала инвест АД (RGL), ISIN: BG1100036133, борсов код: RGL, свиква извънредно ОСА на 09.11.2021 г. от 16.00 ч. в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Георги Стаматов“ №1 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на X3News   30-09-2021 г. 1. Уведомление за свикване на Общо събрание на притежателите на варанти: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPPW), ISIN: BG9200001162, борсов код: FPPW, свиква Общо събрание на притежателите на варанти, което ще се проведе на 07.10.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Джеймс Баучер № 76А, офис-сграда Хил Тауър Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на X3News   2. Уведомление за свикване на Извънредни общо събрание на акционерите: Свинекомплекс Николово АД-Николово (SVNK), ISIN: BG1100072013, борсов код: SVNK), свиква извънредно ОСА на 02.11.2021 г. от 12.00 ч. в гр. с. Николово, общ. Русе, заседателна зала Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на X3News   28-09-2021 г. 1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (PPBG), ISIN: BG1100109039, борсов код: PPBG, свиква Извънаредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28.10.2021 г. от 13.00 ч. в гр. София, ул. Дамян Груев 1, ет. 5 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на X3News   2. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите: Българо-американска кредитна банка АД (BACB), ISIN: BG1100098059, борсов код: BACB, свиква Извънаредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 02.11.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Славянска 2 в сградата на централния офис на БАКБ   26-09-2021 г. 1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите: Синергон Холдинг АД-София (SNRG), ISIN: BG1100033981, борсов код: SNRG, свиква Извънаредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 04.11.2021 г. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Солунска 2 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на X3News   23-09-2021 г. 1. Уведомление за паричен дивидент Емитент: Бианор Холдинг АД-София (BNR) На проведено извънредно ОСА от 20.09.2021 г. на Бианор Холдинг АД-София (BNR) е взето решение за разпределяне на дивидент с част от натрупаната неразпределена печалба на Дружеството от предходни години, както следва: – Брутен дивидент на една акция: 2.08 лв.; – Начална дата за изплащане на дивидента: 15.10.2021 г.; – Крайна дата за изплащане на дивидента: 15.11.2021 г.; – Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и ПроКредит Банк (България) ЕАД; Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 04.10.2021 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 30.09.2021 г. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 2. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите: Монбат АД-София (MONB), ISIN: BG1100075065, борсов код: MONB, свиква Извънаредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 25.10.2021 г. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Гурко 1, Гранд Хотел София, зала Триадица Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на X3News 3. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (PPBG), ISIN: BG1100109039, борсов код: PPBG, свиква Извънаредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28.10.2021 г. от 13.00 ч. в гр. София, ул. Дамян Груев 1, ет. 5 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на X3News 20-09-2021 г. 1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите: Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив (ZENP), ISIN: BG1100024071, борсов код: ZENP, свиква Извънаредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18.10.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, ул. “Княз Александър Батенберг” № 42, ет. 3, офис 3 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на X3News   16-09-2021 г. Емитент: Корадо-България АД-Стражица (KBG) На проведено на 15.09.2021 г. извънредно ОСА на Корадо-България АД-Стражица (KBG) е взето решение за разпределяне на дивидент за първото полугодие на 2021 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 0.10 лв.; – Начална дата за изплащане на дивидента: 13.10.2021 г.; – Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК АД; Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 29.09.2021 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 27.09.2021 г. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   15-09-2021 г. 1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите: Алтерко АД-София (A4L), ISIN: BG1100003166, борсов код: A4L, свиква Извънаредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15.10.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Македония № 1 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на X3News 2. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите: Винзавод АД-Асеновград (VINA), ISIN: BG11VIASAT18, борсов код: VINA, свиква Извънаредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на ОСА на 21.10.2021 г. от 16.00 ч. в гр. Асеновград, бул. България 75 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на X3News 3. Уведомление за паричен дивидент Емитент: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) На проведено на 14.09.2021 г. извънредно ОСА на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) е взето решение за разпределяне на междинен дивидент за първото 6-месечие на 2021 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 0.82 лв.; – Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и УниКредит Булбанк АД. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 28.09.2021 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 24.09.2021 г. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   08-09-2021 г. 1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите: Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна (BSP), ISIN: BG1100099065, борсов код: BSP, свиква Извънаредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 08.10.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Генерал Колев № 14, вх. Б Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на X3News   2. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите: Валор Пропъртис АДСИЦ-София /в ликвидация/ (VLRP), ISIN: BG1100013108, борсов код: VLRP, свиква Извънаредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 11.10.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Енос № 2. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата   07-09-2021 г. 1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите: Българска фондова борса АД-София (BSE), ISIN: BG1100016978, борсов код: BSE, свиква Извънаредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 12.10.2021г. от 10.00 ч. в гр. София, пл. България 1, в Административната сграда на НДК, зала 13 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.   2. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите: Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPF), ISIN: BG1100016176, борсов код: BPF, свиква Извънаредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 08.10.2021 г. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Кузман Шапкарев 1 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата   26-08-2021 г. 1. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Топлофикация-Бургас АД-Бургас (TPLB), ISIN: BG1100012209, борсов код: TPLB, свиква Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28-09-2021г. от 14:00 часа в гр.Бургас 8000, СПЗ, кв.Лозово Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.   23-08-2021 г. 1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите: Еуротерра България АД-София (EUTR), ISIN: BG1100013058, борсов код: EUTR, свиква Извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20.09.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Витоша 1 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.   19-08-2021 г. 1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите: Бианор Холдинг АД-София (BNR), ISIN: BG1100007076, борсов код: BNR, свиква Извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20.09.2021 г. от 12.00 ч. в гр. София, бул. Александър Малинов 51, ет. 3, офис А2 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.   18-08-2021 г. 1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите: Индустриален Холдинг България АД-София (IHB), ISIN: BG1100019980, борсов код: IHB, свиква Извънредно общо събрание на акционерите на 04.11.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Витоша № 106, Rosslan Central Park Hotel Sofia, Конферентна зала 1 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.   2. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Стройинвест холдинг АД-София /в ликвидация/ (HSTR), ISIN: BG1100021986, борсов код: HSTR, свиква редовно ОСА на 28.09.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Дамяница 3-5 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван тук   17-08-2021 г. 1. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): БГ Агро АД-Варна (BGAG), ISIN: BG1100151072, борсов код: BGAG, свиква Извънредно общо събрание на акционерите на 27-09-2021г. от 10:00 часа в гр.Варна-9000, офиса на “БГ Агро”АД в гр.Варна,ул.”Генерал Колев”12 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.   2. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7), ISIN: BG9000008169, борсов код: CCR7, свиква Извънредно общо събрание на притежателите на дялове на 03.09.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 117 Повече информация може да намерите тук   16-08-2021 г. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): CCB Real Estate Fund (CCBR), ISIN: BG1100120051, борсов код: CCBR, свиква извънредно ОСА на 13.09.2021 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Стефан Караджа 2 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.   13-08-2021 г. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS), ISIN: BG1100017190, борсов код: TBS свиква извънредно ОСА на 14.09.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Панорама София 6, Бизнес център Ричхил, партер, Конферентен център Ричхил Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.   06-08-2021 г. 1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Сити Пропъртис АДСИЦ-София, ISIN: BG1100074076, борсов код: CITP свиква Редовно общо събрание на акционерите на 15-09-2021г. от 10:00 часа в София – 1164, бул. Джеймс Баучер 23 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.   05-08-2021 г. 1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Корадо-България АД-Стражица, ISIN: BG11LUSTAT13, борсов код: KBG свиква извънредно ОСА на 15.09.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Стражица, ул. Гладстон 28. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News. 04-08-2021 г. 1. Уведомление за паричен дивидент Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOM) На проведено на 02.08.2021 г. ОСА на София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOM) е взето решение за разпределяне на извънреден дивидент за 2020 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 0.375 лв.; – Дивидентите ще се изплащат на два транша, първият от които е с дата 27.08.2021 г., а вторият ще бъде оповестен допълнително, в рамките на законовия 60-дневен срок от датата на провеждане на ОСА. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 16.08.2021 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.08.2021 г. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   2. Уведомление за паричен дивидент Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOP) На проведено на 02.08.2021 г. ОСА на София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOP) е взето решение за разпределяне на последен дивидент за привилегированите акции, както следва: – Брутен дивидент на една привилегирована акция: 0.375 лв.; – Дивидентите ще се изплащат на два транша, първият от които е с дата 27.08.2021 г., а вторият ще бъде оповестен допълнително, в рамките на законовия 60-дневен срок от датата на провеждане на ОСА. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 16.08.2021 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.08.2021 г. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News     03-08-2021 г. 1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Премиер Фонд АДСИЦ-Варна, ISIN: BG1100009064, борсов код: PREM свиква извънредно ОСА на 03.09.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Цар Асен 5. Повече информация може да намерите тук     29-07-2021 г. 1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Фармхолд АД-Варна, ISIN: BG1100002150, борсов код: PHRM свиква извънредно ОСА на 07.09.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ж.к. Младост, бул. Република, сграда на Медицински център „Младост Варна“. Повече информация може да намерите тук     27-07-2021 г. 1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Нео Лондон Капитал АД-София, ISIN: BG1100004156, борсов код: NLC свиква извънредно ОСА на 25.08.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров № 137, офис 20. Повече информация може да намерите тук     26-07-2021 г. 1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): София Комерс-Заложни къщи АД-София, ISIN: BG1100053054, борсов код: SCOM свиква извънредно ОСА на 02.08.2021 г. от 12.00 ч. в гр. София, кв. Манастирски ливади, ул. Ралевица 74, ет. 3, офис 3.3 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.   2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): София Комерс-Заложни къщи АД-София, ISIN: BG1200002167, борсов код: SCOP свиква извънредно ОСА на 02.08.2021 г. от 12.00 ч. в гр. София, кв. Манастирски ливади, ул. Ралевица 74, ет. 3, офис 3.3 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.     20-07-2021 г. 1. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): София Хотел Балкан АД-София, ISIN: BG11ZESOAT12, борсов код: SHB , свиква редовно ОСА на 24.08.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Св. Неделя 5, хотел София Хотел Балкан, зала Рила. Повече информация може да намерите тук   2.Уведомление за паричен дивидент Емитент: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (ATOM) Във връзка с решението за разпределяне на дивидент за 2020 г., взето на проведено на 30.06.2021 г. ОСА на Атоменергоремонт АД-Козлодуй (ATOM), дружеството обявява: – Брутен дивидент на една акция: 0.015 лв.; – Начална дата за изплащане на дивидента: 27.08.2021 г.; – Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет Банк АД. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   3.Уведомление за паричен дивидент Емитент: Портови флот 99 АД-София (PF99) Във връзка с решението за разпределяне на дивидент за 2020 г., взето на проведено на 29.06.2021 г. ОСА на Портови флот 99 АД-София (PF99), дружеството обявява: – Брутен дивидент на една акция: 0.03 лв.; – Начална дата за изплащане на дивидента: 27.08.2021 г.; – Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Инвестбанк АД Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   19-07-2021 г. 1. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): 235 Холдингс АД-София, ISIN: BG1100017174, борсов код: 235H , свиква извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на  16.08.2021 г. от 10:00 ч.. гр. София, пл. Петко Славейков 7, вх. Б, ет. 2. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   2. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Мизия-96 АД-Плевен, ISIN: BG11MIPLBT18, борсов код: MIZA , свиква редовно ОСА на 01.09.2021 г. от 16.00 ч. в гр. Плевен, ул. Българска авиация 7, административна сграда. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   16-07-2021 г. 1.Уведомление за паричен дивидент Порт флот-Бургас АД-Бургас, ISIN: BG1100005195, борсов код PFB. На проведено на 29.06.2021 г. ОСА на Порт флот-Бургас АД-Бургас (PFB), е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 0.015 лв.; Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 13.07.2021 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 09.07.2021 г. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News     13-07-2021 г. 1. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Захарни заводи АД-Горна Оряховица, ISIN: BG11ZAGOBT19, борсов код: ZHZA , свиква извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 12.08.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Горна Оряховица, ул. Свети княз Борис I №29. Повече информация може да намерите тук   12-07-2021 г. 1.Уведомление за паричен дивидент Пи Ар Си АДСИЦ-София, ISIN: BG1100060075, борсов код PRC. На проведено на 29.06.2020 г. ОСА на Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRC) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г. , както следва: – Брутен дивидент на една акция: 0.538911314 лв.; Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 13.07.2021 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 09.07.2021 г. Повече информация може да намерите тук   08-07-2021 г. 1.Уведомление за паричен дивидент Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив, ISIN: BG1100104980, борсов код ZNTH. На проведено на 28.06.2021 г. ОСА на Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив (ZENP) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 0.0094 лв.; Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 12.07.2021 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 08.07.2021 г. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   2.Уведомление за паричен дивидент Неохим АД-Димитровград, ISIN: BG11NEDIAT11, борсов код NEOH. На проведено на 29.06.2021 г. ОСА на Неохим АД-Димитровград (NEOH)е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 0.40 лв.; Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 13.07.2021 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 09.07.2021 г.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   07-07-2021 г. 1.Уведомление за паричен дивидент Златен лев Холдинг АД-София, ISIN: BG1100011995, борсов код HLEV. На проведено на 14.06.2021 г. ОСА на Златен лев Холдинг АД-София (HLEV) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 0.02 лв.; – Начална дата за изплащане на дивидента: 19.07.2021 г. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 28.06.2021 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 24.06.2021 г. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News   2.Уведомление за паричен дивидент Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София, ISIN: BG1100001053, борсов код BREF. На проведено на 30.06.2021 г. ОСА на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (BREF) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 0.0830958 лв.; Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2021 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2021 г. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.   05-07-2021 г. 1.Уведомление за паричен дивидент Каучук АД-София, ISIN: BG11KAPAAT12, борсов код KAU. На проведено на 30.06.2021 г. ОСА на Каучук АД-София (KAU) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 2.12 лв.; Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2021 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2021 г. Повече информация може да намерите тук     2.Уведомление за паричен дивидент Трансинвестмънт АДСИЦ-София, ISIN: BG1100062055, борсов код TRIV. На проведено на 30.06.2021 г. ОСА на Трансинвестмънт АДСИЦ-София (TRIV) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 0.03 лв.; Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2021 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2021 г. Повече информация може да намерите тук   02-07-2021 г. 1.Уведомление за паричен дивидент Трейс груп холд АД-София, ISIN: BG1100049078, борсов код T57. На проведено на 30.06.2021 г. ОСА на Трейс груп холд АД-София (T57) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 0.20 лв.; Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2021 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2021 г. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.     2.Уведомление за паричен дивидент Гленмоор Кепитал АДСИЦ-Варна, ISIN: BG1100006177, борсов код GLMC. На проведено на 30.06.2021 г. ОСА на Гленмоор Кепитал АДСИЦ-Варна (GLMC) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 0.08 лв.; Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2021 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2021 г. Повече информация може да намерите тук     3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): София Комерс-Заложни къщи АД-София, ISIN: BG1100053054, борсов код: SCOM. свиква извънредно ОСА на 02.08.2021 г. от 12.00 ч. в гр. София, кв. Манастирски ливади, ул. Ралевица 74, ет. 3, офис 3.3 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.   4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): София Комерс-Заложни къщи АД-София, ISIN: BG1200002167, борсов код: SCOP. свиква извънредно ОСА на 02.08.2021 г. от 12.00 ч. в гр. София, кв. Манастирски ливади, ул. Ралевица 74, ет. 3, офис 3.3 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News     01-07-2021 г. 1.Уведомление за паричен дивидент Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив, ISIN: BG1100020988, борсов код BTRH. На проведено на 30.06.2021 г. ОСА е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция:  0.09 лв.; Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2021 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2021 г. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.   2.Уведомление за паричен дивидент Атоменергоремонт АД-Козлодуй, ISIN: BG1100007159, борсов код ATOM. На проведено на 30.06.2021 г. ОСА е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция:  0.015 лв.; Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2021 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2021 г.. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница  X3News     3.Уведомление за паричен дивидент Български фонд за вземания АДСИЦ-София, ISIN: BG1100001186, борсов код BRF. На проведено на 30.06.2021 г. ОСА на Български фонд за вземания АДСИЦ-София (BRF) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 0.0363 лв.; Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2021 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2021 г. Повече информация може да намерите тук   4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Пловдив, ISIN: BG1100053989, борсов код: BCH. Поради липса на кворум, свиканото за 15.06.2021 г. редовно ОСА на Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Бургас (BCH) не се е провело. Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 30.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Белград 2, ет. 2 Повече информация може да намерите тук     30-06-2021 г. 1. Уведомление за паричен дивидент Портови флот 99 АД-София, ISIN: BG1100019196, борсов код PF99. На проведено на 29.06.2021 г. ОСА на Портови флот 99 АД-София (PF99) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 0.03 лв.; Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 13.07.2021 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 09.07.2021 г. Повече информация може да намерите тук   2. Уведомление за паричен дивидент Порт флот-Бургас АД-Бургас, ISIN: BG1100005195, борсов код PFB. На проведено на 29.06.2021 г. ОСА на Порт флот-Бургас АД-Бургас (PFB) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 0.015 лв.; Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 13.07.2021 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 09.07.2021 г.   3. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София, ISIN: BG1100032082, борсов код: CGRN , свиква свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Три уши № 8 Повече информация може да намерите тук   29-06-2021 г. 1. Уведомление за паричен дивидент Българска фондова борса АД-София, ISIN: BG1100016978, борсов код BSE. На проведеното Общо събрание на акционерите на „Българска фондова борса” АД на 24.06.2021г., е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва: -Брутен дивидент на една акция: 0,08 лв. Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-тия ден след деня на ОСА, а именно – на 08.07.2021 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 06.07.2021 г. Повече информация може да намерите тук   2. Уведомление за паричен дивидент Топлофикация-Русе АД-Русе, ISIN: BG1100013207, борсов код TPLR. На проведено на 25.06.2021 г. ОСА на Топлофикация-Русе АД-Русе (TPLR) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 0.01 лв.; Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 09.07.2021 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 07.07.2021 г. Повече информация може да намерите тук   3. Уведомление за паричен дивидент София Комерс-Заложни къщи АД-София, ISIN: BG1100053054, борсов код SCOM. На проведено на 25.06.2021 г. ОСА на София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOM) е взето решение за разпределяне на междинен дивидент по обикновените акции за второто 6-месечие на 2020 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 0.25 лв.; – Начална дата за изплащане на дивидента: 26.07.2021 г.; Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 09.07.2021 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 07.07.2021 г. Повече информация може да намерите тук   4. Уведомление за паричен дивидент София Комерс-Заложни къщи АД-София, ISIN: BG1200002167, борсов код (SCOP) На проведено на 25.06.2021 г. ОСА на София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOM) е взето решение за разпределяне на междинен дивидент по привилегированите акции за второто 6-месечие на 2020 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 0.30 лв.; – Начална дата за изплащане на дивидента: 26.07.2021 г.; Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 09.07.2021 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 07.07.2021 г. Повече информация може да намерите тук   5. Уведомление за паричен дивидент Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ-София, ISIN: BG1100008181, борсов код FAM. На проведено на 28.06.2021 г. ОСА на Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ-София (FAM) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 0.2132 лв.; – Начална дата за изплащане на дивидента: 13.07.2021 г. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 12.07.2021 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 08.07.2021 г. Повече информация може да намерите тук   6. Уведомление за паричен дивидент Алтерко АД-София, ISIN:BG1100003166, борсов код A4L. На проведено на 28.06.2021 г. ОСА на Алтерко АД-София (A4L) е взето решение за разпределяне на дивидент, както следва: – Брутен дивидент на една акция: 0,20 лв.; Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 12.07.2021 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 08.07.2021 г. Повече информация може да намерите тук   7. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив, ISIN: BG1100024071, борсов код: ZENP , свиква свиква редовно ОСА на 28.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, ул. “Княз Александър Батенберг” № 42, ет. 3, офис 3 Повече информация може да намерите тук     24-06-2021г. 1.Уведомление за паричен дивидент: Захарни заводи АД-Горна Оряховица, ISIN: BG11ZAGOBT19, борсов код: ZHZA. На проведено редовно ОСА на 23.06.2021 г. е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция:  0.158 лв.; Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 07.07.2021 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 05.07.2021 г. Повече информация може да намерите тук     22-06-2021г. 1.Уведомление за паричен дивидент: Пълдин Пропъртис Инвест АДСИЦ-София, ISIN: BG1100102067, борсов код: PLG. На проведено редовно ОСА на 14.06.2021 г. е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция:  0.00257 лв.; Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 28.06.2021 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 24.06.2021 г. Повече информация може да намерите тук   2. Уведомление за паричен дивидент: Български фонд за дялово инвестиране АД-София,  ISIN: BG1100102067, борсов код: BPEF. На проведено редовно ОСА на 17.06.2021 г. е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция:  0.01 лв.; Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 01.07.2021 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 29.06.2021 г. Повече информация може да намерите тук     3. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София, ISIN: BG1100042057, борсов код: FPP , свиква извънредно ОСА на 21.07.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, хотел Кристъл Палас, ул. Шипка 14 Повече информация може да намерите тук   21-06-2021г. 1. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Сила Холдинг АД-София, ISIN: BG1100027983 , борсов код: HSI , свиква извънредно ОСА 19.07.2021 г. от 12.00 ч. в гр. София, бул. България 58, бл. С, ет. 7, офис 24. Повече информация може да намерите тук   18-06-2021г. 1. Уведомление за паричен дивидент: Декотекс АД-Сливен, ISIN: BG11DESLAT11, борсов код: DEX. На проведено на 15.06.2021 г. ОСА на Декотекс АД-Сливен (DEX) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 0.04 лв.; Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 29.06.2021 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 25.06.2021 г. Повече информация може да намерите тук     17-06-2021г. 1. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Холдинг Варна АД-Варна, ISIN: BG1100036984, борсов код: HVAR. Поради липса на кворум, свиканото за 15.06.2021 г. редовно ОСА на Холдинг Варна АД-Варна (HVAR) не се е провело. Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 30.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Варна к.к. Св. Св. Константин и Елена, х-л Азалия. Повече информация може да намерите тук     2. Уведомление за паричен дивидент: Лавена АД-Шумен, ISIN: BG11LASUAT14 , борсов код: LAV.  На проведено на 15.06.2021 г. ОСА на Лавена АД-Шумен (LAV) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 0.03 лв.; – Начална дата за изплащане на дивидента: ще бъде допълнително оповестена; Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 29.06.2021 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 25.06.2021 г. Повече информация може да намерите тук     3. Уведомление за паричен дивидент:   Фазерлес АД-Силистра, ISIN: BG11FASIAT18 , борсов код: FZLS.  На проведено на 16.06.2021 г. ОСА на Фазерлес АД-Силистра (FZLS) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 1.00 лв.; – Начална дата за изплащане на дивидента: 02.08.2021 г. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 30.06.2021 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 28.06.2021 г. Повече информация може да намерите тук     16-06-2021г. 1. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Пловдив, ISIN: BG1100053989 , борсов код BCH , поради липса на кворум, свиканото за 15.06.2021 г. редовно ОСА не се е провело. Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 30.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Белград 2, ет. 2 Повече информация може да намерите тук   2. Уведомление за паричен дивидент БПД Индустриален фонд за недвижими имоти АДСИЦ-София, ISIN: BG1100008157 , борсов код: BPD.  На проведено на 15.06.2021 г. ОСА на БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (BPD) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 0.05755 лв.; – Начална дата за изплащане на дивидента: ще бъде допълнително оповестена; Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 29.06.2021 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 25.06.2021 г. Повече информация може да намерите тук   3. Уведомление за паричен дивидент Индустриален Капитал Холдинг АД-София, ISIN: BG1100010989 , борсов код: HIKA.  На проведено на 15.06.2021 г. ОСА на Индустриален Капитал Холдинг АД-Софияе взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 0.07368421 лв.; – Начална дата за изплащане на дивидента: 09.08.2021 г.; – Срок на изплащане на дивидента – шест месеца; – Начин на изплащане – чрез „Централен депозитар“ АД и „Юробанк България“ АД. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 29.06.2021 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 25.06.2021 г. Повече информация може да намерите тук     15-06-2021г. 1. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Софарма имоти АДСИЦ-София, ISIN: BG1100031068 , борсов код: SFI , свиква редовно ОСА на  24.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, комплекс Софарма Бизнес Тауърс, етаж партер, Зала 3 Повече информация може да намерите тук     2. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Софарма билдингс АДСИЦ-София, ISIN: BG1100084075 , борсов код: SFB , свиква редовно ОСА на  24.06.2021 г. от 15.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А, ет. 20 Повече информация може да намерите тук     3. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Холдинг Кооп-Юг АД-София, ISIN: BG1100017984 , борсов код: HUG ,  представи допълнени материали към покана за свикване на редовно ОСА на 14.06.2021г. от 11.00 часа в гр София, ул. Г.С.Раковски 99. Повече информация може да намерите тук     4. Уведомление за паричен дивидент Градус АД-Стара Загора, ISIN: BG1100002184 , борсов код: GR6.  На проведено на 11.06.2021 г. ОСА на Градус АД-Стара Загора (GR6) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва: – Брутен дивидент на една акция: 0.022 лв.; – Начална дата за изплащане на дивидента: 26.07.2021 г. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 25.06.2021 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 23.06.2021 г. Повече информация може да намерите тук     14-06-2021г. 1. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): ЗСК-Лозово АД-Бургас, ISIN: BG11ZSBUAT17 , борсов код: ZSK , свиква редовно ОСА на  12.07.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Бургас, Северна промишлена зона Повече информация може да намерите тук   10-06-2021г. 1. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев, ISIN: BG11GOGOAT17 , борсов код: GDBT , свиква редовно ОСА на  12.07.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна № 12 Повече информация може да намерите тук   2. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): ЧЕЗ Разпределение България АД-София , ISIN: BG1100025110 , борсов код: CEZD,  представи актуализирана покана и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 22.06.2021 г. от 14.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско Шосе № 90, Бизнес Център Капитал Форт, зала „Ню Йорк Сити”- ниво Мецанин. Повече информация може да намерите тук   3. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): ЧЕЗ Електро България АД-София, ISIN: BG1100024113 , борсов код: CEZE , представи актуализирана покана и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 22.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 159, БенчМарк Бизнес Център. Повече информация може да намерите тук     07-06-2021г. 1. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Фармхолд АД-Варна, ISIN: BG1100002150, борсов код: PHRM, променя датата на свикване на редовно ОСА, която първоначално беше определена за 30.06.2021 г., като определя нова дата за провеждане на редовно ОСА на 09.07.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, бул. Република, Медицински център Младост Варна. Повече информация може да намерите тук   2. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Фонд Имоти АДСИЦ-Софи, ISIN: BG1100036042, борсов код: FUES, поради липса на кворум, свиканото за 01.06.2021 г. редовно ОСА на Фонд Имоти АДСИЦ-София (FUES) не се е провело. Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 15.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 54-56, хотел Легенди, конферентна зала Легенди Повече информация може да намерите тук   03-06-2021г. 1. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Алтерон АДСИЦ – Варна, ISIN: BG1100111076 , борсов код: ALT , свиква редовно ОСА на  21.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Д-р Железкова № 3 Повече информация може да намерите тук   2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Мадара Юръп АД-Варна, ISIN: BG1100012092, борсов код: MDR, свиква редовно ОСА на  01.07.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, бул. Княз Борис I № 82, ет. 2, ап. 3, Повече информация може да намерите тук     02-06-2021г. 1. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Феър Плей Пропъртис АДСИЦ – София, ISIN: BG9200001162, борсов код: FPPW, свиква общо събрание на притежателите на варанти на 10.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Шипка №14, хотел Кристал Палас. Повече информация може да намерите тук   01-06-2021г. 1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Фармхолд АД-Варна , ISIN: BG1100002150 , борсов код: PHRM , свиква редовно ОСА на  30.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, бул. Република, Медицински център Младост Варна Повече информация може да намерите тук   2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново , ISIN: BG1100064077 , борсов код: CBAM , свиква редовно ОСА на 30.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Дебелец, местност Устито, ПИ 035026, офис сграда Логистичен център ЦБА Повече информация може да намерите тук     31-05-2021г. 1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Винзавод АД-Асеновград , ISIN: BG11VIASAT18, борсов код: VINA, свиква редовно ОСА на  29.06.2021 г. от 16.00 ч. в гр. Асеновград, бул. България 75 Повече информация може да намерите тук   2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Варна-плод АД-Варна , ISIN: BG11VAVAGT15, борсов код: VPLD, свиква редовно ОСА на   29.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Варна, ул. Академик Курчатов 1. Повече информация може да намерите тук   3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ-Варна, ISIN: BG1100108064, борсов код: HBGF, свиква редовно ОСА на   30.06.2021 г. от 08.30 ч. в гр. Варна, бул. Цар освободител № 25 . Повече информация може да намерите тук   4. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София, ISIN: BG1100025060, борсов код: AGI, свиква редовно ОСА на  29.06.2021 г. от 09.00 ч. в гр. София, бул. Патриарх Евтимий 22. Повече информация може да намерите тук   5. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Агроенерджи АДСИЦ, ISIN: BG1100031084, борсов код: AGRE, свиква редовно ОСА на  29.06.2021 г. от 12.00 ч. в гр. София, бул. Патриарх Евтимий 22 . Повече информация може да намерите тук   6. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна, ISIN: BG1100099065, борсов код BSP, свиква редовно ОСА на  14.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Генерал Колев № 14, вх. Б Повече информация може да намерите тук   7. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Кепитъл холдинг груп АДСИЦ-Пловдив, ISIN: BG1100028064, борсов код CHG, свиква редовно ОСА на   30.06.2021 г. от 09.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев № 49 Повече информация може да намерите тук   8. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Златни пясъци АД-Варна , ISIN: BG11ZLVAAT14, борсов код ZLP, свиква редовно ОСА на  30.06.2021 г. от 10.30 ч. в гр. Варна, к.к. Златни пясъци, хотел Адмирал Повече информация може да намерите тук   9.  Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Гленмоор Кепитал АДСИЦ-Варна, ISIN: BG1100006177, борсов код GLMC, свиква редовно ОСА на  30.06.2021 г. от 14.00 ч. в гр. Варна, ул. Шипка № 10, ет. 5, Повече информация може да намерите тук   10.  Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София, ISIN: BG1100018057, борсов код ICPD   , свиква редовно ОСА на 28.06.2021 г. от 12.00 ч. в гр. София, ул. Добруджа № 6 Повече информация може да намерите тук   11.  Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Мел инвест холдинг АД-София, ISIN: BG1100010971, борсов код MELH, свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 10.00 часа в София, бул. Генерал Тотлебен 85-87, ет. 4. Повече информация може да намерите тук 12.   Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Северкооп Гъмза Холдинг АД-София, ISIN: BG1100026985, борсов код GAMZ, свиква редовно ОСА на  29.06.2021 г. от 13.00 ч. в гр. София, бул. Симеоновско шосе № 85. Повече информация може да намерите тук 13.  Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Загора Фининвест АД , ISIN: BG11MOSTAT10,  свиква редовно ОСА на  29.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Апостол Карамитев № 16, вх. А, ап. 9-1. Повече информация може да намерите тук   14. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): И Ар Джи Капитал – 3 АДСИЦ-София, ISIN: BG1100069068, борсов код ERG, свиква редовно ОСА на  30.06.2021 г. от 12.00 ч. в гр. София, бул. Брюксел № 1, Повече информация може да намерите тук   15. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Котлостроене АД-София, ISIN: BG11KOSOAT17, борсов код KOTL, свиква редовно ОСА на 28.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. гр. София, бул. История славянобългарска № 8 Повече информация може да намерите тук   16. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Орфей клуб уелнес АД-Пловдив , ISIN: BG1100050084, борсов код OCW , свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 13.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев 27А Повече информация може да намерите тук   17. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Корпорация за технологии и иновации АД-Пловдив, ISIN: BG1100006979, борсов код KRS , свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев № 27А Повече информация може да намерите тук   18. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Север Холдинг АД  , ISIN: BG1100034989, борсов код SEVH, свиква редовно ОСА на 28.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Цар Асен № 5, ет.3 Повече информация може да намерите тук 19. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Родна земя Холдинг АД , ISIN: BG1100051983, борсов код HRZ , свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, район Кремиковци, бул. Владимир Вазов № 83 Повече информация може да намерите тук   20. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София , ISIN: BG1100001053, борсов код BREF   , свиква редовно ОСА на  30.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Драган Цанков 36, сграда Интерпред-СТЦ София, ет. 2, блок А, зала Пловдив Повече информация може да намерите тук 21. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Агро Финанс АД-Пловдив  , ISIN: BG1100039061, борсов код AGF, свиква редовно ОСА на 30.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Дунав 5 Повече информация може да намерите тук 22. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София, ISIN: BG1100109039, борсов код PPBG, свиква редовно ОСА на 30.06.2021 г. от 13.00 ч. в гр. София, ул. Дамян Груев 1, ет.5 Повече информация може да намерите тук   28-05-2021г. 1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Асенова крепост АД-Асеновград, ISIN: BG11ASASBT10, борсов код: ASKR, свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Асеновград, ул. Иван Вазов 2. Повече информация може да намерите тук   2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): СИИ Имоти АДСИЦ-София, ISIN: BG1100006060, борсов код: CEEP, свиква редовно ОСА на 28.06.2021 г. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Апостол Карамитев № 16 Повече информация може да намерите тук   3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Атоменергоремонт АД-Козлодуй, ISIN: BG1100007159, борсов код: ATOM, свиква редовно ОСА на 30.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Козлодуй, Площадка АЕЦ Повече информация може да намерите тук   4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София, ISIN: BG1100121059, борсов код: CAPM, свиква редовно ОСА на 30.06.2021 г. от 14.00 ч. в гр. София, бул. България № 39 Повече информация може да намерите тук   5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ-София, ISIN: BG1100008181, борсов код: FAM, свиква редовно ОСА на 28.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Врабча 8 Повече информация може да намерите тук   6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Български фонд за вземания АДСИЦ-София, ISIN: BG1100001186, борсов код: BRF, свиква редовно ОСА на  30.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. България № 58, бл. С, ет. 7, офис 24 Повече информация може да намерите тук   7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Холдинг Нов Век АД-София, ISIN: BG1100058988, борсов код: HNVK, свиква редовно ОСА на  29.06.2021 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Кораб планина 13 Повече информация може да намерите тук   8.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Компас Фонд за Вземания АДСИЦ-София, ISIN: BG1100014197, борсов код: CRF, свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Георг Вашингтон 19, ет. 2. Повече информация може да намерите тук   9.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив, ISIN: BG1100003059, борсов код: AKTV, свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 12.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 37, ет. 2, Повече информация може да намерите тук     10. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): ТБ Тексим Банк АД-София, ISIN: BG1100001921, борсов код: TXIM, свиква редовно ОСА на 28.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, Централно Управление на „Тексим Банк“ АД, бул. „Тодор Александров“ 117, зала 13 Повече информация може да намерите тук    11. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Велграф Асет Мениджмънт АД, ISIN: BG1100010104, борсов код: VAM, свиква редовно ОСА на 30.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. „Брюксел“ 1, Заседателна зала. Повече информация може да намерите тук   12. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Агрия Груп Холдинг АД, ISIN: BG1100085072, борсов код: AGH, свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Варна, район Приморски, бул. „Княз Борис I” 111, Бизнес център, ет.9 Повече информация може да намерите тук   13. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Алтерко АД-София, ISIN: BG1100003166, борсов код: A4L, свиква редовно ОСА на 28.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 103 Повече информация може да намерите тук   27-05-2021г. 1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Булвеста Холдинг АД-София /в ликвидация/, ISIN: BG1100008975, борсов код: BVH, свиква редовно ОСА на 21.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, кв. Витоша ВЕЦ-Симеоново № 999. Повече информация може да намерите тук   2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Свинекомплекс Николово АД-Николово, ISIN: BG1100072013, борсов код: SVNK, свиква редовно ОСА на 28.06.2021 г. от 11.30 ч. в с. Николово, общ. Русе, заседателна зала. Повече информация може да намерите тук   3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/ АДСИЦ-София, ISIN: BG1100014049, борсов код: INPR, свиква редовно ОСА на 21.06.2021 г. от 16.00 ч. в гр. София, кв. Витоша ВЕЦ-Симеоново 999 Повече информация може да намерите тук   4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Катекс АД-Казанлък, ISIN: BG1100018990, борсов код: KTEX, свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 09.00 ч. в гр. Казанлък, ул. М. Стайнов № 4 Повече информация може да намерите тук   5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Вега АД-Плевен, ISIN: BG11VEPLAT12, борсов код: VEGA, свиква редовно ОСА на 25.06.2021 г. от 13.00 часа в гр, Плевен, Административна сграда на “Кайлъка ресурс” АД Повече информация може да намерите тук   6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Химснаб България АД-София, ISIN: BG11EMTOAT16, борсов код: CHSB, свиква редовно ОСА на 28.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Складова база 1 Повече информация може да намерите тук   7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Юрий Гагарин АД-Пловдив, ISIN: BG11PLPLVT16, борсов код: YGAG, свиква редовно ОСА на 30.06.2021 г. от 11.00 часа в гр. Пловдив, бул. Рогошко шосе 1. Повече информация може да намерите тук   8.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Проучване и добив на нефт и газ АД-София, ISIN: BG1100019022, борсов код: NGAZ, свиква редовно ОСА на 28.06.2021 г. от 14.30 ч. в гр. София, ул. Стефан Караджа № 2. Повече информация може да намерите тук   9.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Екип-98 Холдинг АД-София, ISIN: BG1100007985, борсов код: HEKI, свиква редовно ОСА на  28.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Александър Малинов 75. Повече информация може да намерите тук   10.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Би Джи Ай Груп АД-София, ISIN: BG1100016077, борсов код: BGI, свиква редовно ОСА на  21.06.2021г. от 10.00 часа в гр. София, ул. Добруджа 6, ет. 3. Повече информация може да намерите тук    11. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София, ISIN: BG110003208, борсов код: CGRN, свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Три уши № 8. Повече информация може да намерите тук   12. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Зърнени Храни България АД-София, ISIN: BG1100109070, борсов код: ZHBG, свиква редовно ОСА на 28.06.2021 г. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Стефан Караджа 2. Повече информация може да намерите тук   13. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): 235 Холдингс  АД-София, ISIN BG1100017174, борсов код: 235H, свиква редовно ОСА на 28.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, район Средец, ул. П. Р. Славейков 7, вх.Б, ет.2 Повече информация може да намерите тук   14. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Грейт лък АД-София, ISIN: BG1100003158, борсов код: GRLK, свиква редовно ОСА на 25.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Добруджа № 6. Повече информация може да намерите тук   15. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Петрол АД-София, ISIN: BG11PESOBT13, борсов код: PET, свиква редовно ОСА на 30.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Ловеч, ул. Търговска 12, хотел Ловеч, етаж 2. Повече информация може да намерите тук   26-05-2021г. 1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Електрометал АД-Пазарджик, ISIN: BG11ELPAAT17, борсов код: ELMT, свиква редовно ОСА на 20.05.2021г. от 11.00 ч. в 30.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Пазарджик, ул. Мильо Войвода 1. Повече информация може да намерите тук   2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София, ISIN: BG1100120051, борсов код: CCBR, свиква редовно ОСА на 25.06.2021 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Стефан Караджа 2 Повече информация може да намерите тук   3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Холдинг Кооп-Юг АД-София, ISIN: BG1100017984, борсов код: HUG, свиква редовно ОСА на 14.06.2021г. от 11.00 часа в гр София, ул. Г.С.Раковски 99. Повече информация може да намерите тук   4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Регала Инвест АД-Варна, ISIN: BG1100036133, борсов код RGL, свиква редовно ОСА на 28.06.2021 г. от 13.00 часа в гр. Варна, ул. Георги Стаматов 1. Повече информация може да намерите тук   5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Порт флот-Бургас АД-Бургас, ISIN: BG1100005195, борсов код: PFB, свиква ОСА на 29.06.2021г. от 11:00ч. в гр.Бургас, ул.Княз Александър Батенберг №1. Повече информация може да намерите тук   6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Парк АДСИЦ-София, ISIN BG1100016051, борсов код PARK, свиква редовно ОСА на 25.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх № 5. Повече информация може да намерите тук   7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Индустриален Холдинг България АД-София, ISIN BG1100019980, борсов код IHB, свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Витоша № 106. Повече информация може да намерите тук    8.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Портови флот 99 АД-София , ISIN BG1100019196, борсов код PF99, свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, Индустриална зона Орион, ул. 3020-та № 34, ет. 6 Повече информация може да намерите тук   9.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Крепежни изделия АД-Пловдив, ISIN BG11KRPLAT10, борсов код KREP, свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 11.00 ч. в 29.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Кукленско шосе 15 Повече информация може да намерите тук   21-05-2021г. 1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Стара планина холд АД, ISIN: BG1100005971, борсов код: SPH, свиква редовно ОСА на 20.05.2021г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. „Фредерик Жолио Кюри“  20, ет.9. Повече информация може да намерите тук   2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Българска роза АД – Карлово, ISIN: BG1100005971, борсов код: ROZA, свиква редовно ОСА на 11.05.2021г. от 13.30 ч. в гр. Карлово, Индустриална зона 1. Повече информация може да намерите тук   3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол, ISIN: BG11HIYMAT14 , борсов код HES, свиква редовно ОСА на 13.05.2021 г. от 13.30 ч. в гр. Ямбол, ул. Пирин 1, зала 1 Повече информация може да намерите тук   4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Котлостроене АД-София, ISIN: BG11KOSOAT17 , борсов код KOTL, свиква редовно ОСА на 05.05.2021 г. от 11.00 ч. в гр. гр. София, бул. История славянобългарска № 8 Повече информация може да намерите тук   5. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Емитент: Корадо-България АД-Стражица, ISIN: BG11LUSTAT13 , борсов код KBG, свиква редовно ОСА на 19.05.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Стражица, ул. Гладстон 28 Повече информация може да намерите тук   6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Елана Агрокредит АД-София, ISIN: BG1100040101 , борсов код EAC, свиква редовно ОСА на 20.05.2021 г. от 10:00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, Ивент център, Зала 2 Повече информация може да намерите тук   7. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София, ISIN: BG1100102059 , борсов код QUAD, свиква редовно ОСА на 20.05.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Константин Петканов 4 Повече информация може да намерите тук   8.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Сердика Пропъртис АДСИЦ-София, ISIN: BG1100112066 , борсов код SPRO, свиква редовно ОСА на 26.05.2021 г. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Кърниградска 19 Повече информация може да намерите тук   9.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София, ISIN: BG1100042057 , борсов код FPP, свиква редовно ОСА на 28.05.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Джеймс Баучер 76А, офис сграда Хил Тауър, ет. 1 Повече информация може да намерите тук   10. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Инвестиционна Компания Галата АД-Варна, ISIN: BG1100035135 , борсов код GTH, свиква редовно ОСА на 08.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Варна, ул. Георги Стаматов 1 Повече информация може да намерите тук   11.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Кораборемонтен завод Одесос АД – гр. Варна, ISIN: BG11KOVABT17, борсов код: ODES, свиква редовно ОСА на 26.05.2021г. от 16.00 ч. в гр. Варна, Островна зона Повече информация може да намерите тук   12.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Хидропневмотехника АД Казанлък, ISIN: BG11HIKAAT14, борсов код: HPT, свиква редовно ОСА на 18.06.2021г. от 09.00 ч. в гр. Казанлък, ул. Вожели №3 Повече информация може да намерите тук   13.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Дружба АД Разград, ISIN: BG11DRRAAT10, борсов код: DRR, свиква редовно ОСА на 04.06.2021г. от 10.00 ч. в гр. Разград, ул. Тутракан 4 Повече информация може да намерите тук   14.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Металопак  АД Карнобат, ISIN: BG11MEKAAT11, борсов код: METK, свиква редовно ОСА на 03.06.2021г. от 11.00 ч. в гр гр. Карнобат, Индустриална зона, Административна сграда на дружеството Повече информация може да намерите тук   15.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Софарма  АД, ISIN: BG11SOSOBT18, борсов код: SFA, свиква редовно ОСА на 04.06.2021г. от 11.00 ч. в гр София, ул. Лъчезар Станчев №5, Партер Повече информация може да намерите тук   16.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Градус  АД, ISIN: BG1100002184, борсов код: GR6, свиква редовно ОСА на 11.06.2021г. от 11.00 ч. в гр Стара Загора, Парк-хотел Стара Загора, ул. Хан Аспарух №50, зала Тервел Повече информация може да намерите тук   17.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Българска Холдингова Компания АД, ISIN: BG1100001988, борсов код: ВНС, свиква редовно ОСА на 02.06.2021г. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Незабравка №25, Парк-хотел Москва, зала Конферанс 2. Повече информация може да намерите тук   18.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Алкомет  АД, ISIN: BG11ALSUAT14, борсов код: ALCM, свиква редовно ОСА на 09.06.2021г. от 14.00 ч. в гр. Шумен, Втора индустриална зона Повече информация може да намерите тук    19.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Ютекс Холдинг АД, ISIN: BG1100063988, борсов код: UTXH, свиква редовно ОСА на 14.06.2021г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 70-72 Повече информация може да намерите тук   20.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Емка  АД, ISIN: BG11EMSEAT19, борсов код: EMKA, свиква редовно ОСА на 14.06.2021г. от 11.00 ч. в гр. Севлиево, ул. Н. Петков № 30 Повече информация може да намерите тук    21.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Монбат АД, ISIN: BG1100075065, борсов код: MONB, свиква редовно ОСА на 10.06.2021г. от 10.30 ч. в гр. София , ул. Гурко 1, Гранд Хотел София, зала Триадица Повече информация може да намерите тук    22.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Черноморски Холдинг АД-Бургас , ISIN: BG1100069985, борсов код: CHL  свиква редовно ОСА на 14.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Александър Малинов 80А. Повече информация може да намерите тук   23. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Топлофикация Русе АД , ISIN: BG1100013207, борсов код: TPLR  свиква редовно ОСА на 25.06.2021 г. от 14.00 часа в гр. Русе , ул.ТЕЦ-Изток № 1. Повече информация може да намерите тук   24. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Момина крепост  АД , ISIN: BG11MOVEAT12, борсов код:  (MKR) свиква редовно ОСА на 15.06.2021 г. от 13.00 ч. в гр. Велико Търново, ул. Магистрална 23. Повече информация може да намерите тук   25.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Холдинг Кооп-Юг АД-София, ISIN: BG1100017984, борсов код: HUG  свиква редовно ОСА на 14.06.2021г. от 11.00 часа в гр София, ул. Г.С.Раковски 99. Повече информация може да намерите тук   26.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Български фонд за дялово инвестиране АД-София, ISIN: BG1100001129, борсов код: BPEF  свиква редовно ОСА на 17.06.2021 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Георг Вашингтон 19, ет. 1. Повече информация може да намерите тук   27. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Холдинг Варна  АД, ISIN: BG1100036984, борсов код: HVAR свиква редовно ОСА на15.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Варна к.к. Св. Св. Константин и Елена, х-л Азалия. Повече информация може да намерите тук   28. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Лавена АД – гр. Шумен, ISIN: BG11LASUAT14, борсов код: LAV, свиква редовно ОСА на 15-06-2021 г. от13:00 часа в Шумен-9700 на адрес Индустриална зона Повече информация може да намерите тук   29. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Кабиле-ЛБ АД-Ямбол /в ликвидация/, ISIN: BG11KAJMAT16, борсов код: KABL  свиква редовно ОСА на 24.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Ямбол, ул. Обходен път Запад 57. Повече информация може да намерите тук   30.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Индустриален Капитал Холдинг АД-София, ISIN: BG1100010989, борсов код: HIKA  свиква редовно ОСА  на 15-06-2021г. от 10:30 часа в София-1000, ул. Бачо киро № 8 Повече информация може да намерите тук   31.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Доверие Обединен Холдинг АД, ISIN: BG1100038980, борсов код: DUH, свиква редовно ОСА 15.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, партер, Софарма Ивент Център. Повече информация може да намерите тук   32.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Фазерлес АД, ISIN: BG11FASIAT18, борсов код: FZLS, свиква редовно ОСА на 16.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Силистра, Промишлена зона Запад Повече информация може да намерите тук   33.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Опортюнити България Инвестмънт АД-София, ISIN: BG1100026092, борсов код: OPBI, свиква редовно ОСА на 21.06.2021 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Георг Вашингтон 19, ет. 1 Повече информация може да намерите тук   34.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Феникс Капитал Холдинг АД-София, ISIN: BG1100003141, борсов код: PCH, свиква редовно ОСА на на 14.06.2021 г. от 14.00 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 109-115. Повече информация може да намерите тук    35.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София, ISIN: BG1100083069, борсов код: EXPR, свиква редовно ОСА на  редовно ОСА на 14.06.2021 г. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 109-115. Повече информация може да намерите тук   36.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Костенец-ХХИ АД-Костенец, ISIN: Костенец-ХХИ АД-Костенец, борсов код HHI, свиква редовно ОСА на  редовно ОСА  на 15.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Костенец, ул. Съединение 2, Административна сграда Повече информация може да намерите тук   37.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Скуеър Кюб Пропъртис АД-София, ISIN: BG1100004206, борсов код SQC, свиква редовно ОСА на  17.06.2021 г. от 10.30 часа в гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 13, вх. Б, ап. 13 Повече информация може да намерите тук   38.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): НИД Надежда АД-София, ISIN: BG1100041984, борсов код NAD, свиква редовно ОСА на  15.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Енос 2, ет. 5. Повече информация може да намерите тук   39.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Грийн Таун Проджектс АД-София, ISIN: BG1100014189, борсов код GTP, свиква редовно ОСА на  16.06.2021 г. от 10.30 ч. в гр. София, пл. Петко Р. Славейков № 7, вх. Б, ет. 2 Повече информация може да намерите тук   40. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна, ISIN: BG1100099065, борсов код BSP, свиква редовно ОСА на  14.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Генерал Колев № 14, вх. Б Повече информация може да намерите тук   41. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна, ISIN: BG11SVVAAT11, борсов код: SKEH свиква редовно ОСА  на 23-06-2021г. от 10:00 часа в град Варна 9006, град Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, хотел Азалия Повече информация може да намерите тук   42. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Еуротерра България АД-София, ISIN: BG1100013058, борсов код: EUTR  свиква редовно ОСА на 22.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Витоша 1 Повече информация може да намерите тук   43. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): ЧЕЗ Разпределение България АД-София, ISIN: BG1100025110, борсов код: CEZD  свиква редовноОСА  на 22-06-2021 г. от14:00 часа в София – 1784 на адрес бул. „Цариградско Шосе“ № 90, Бизнес Център Капитал Форт, зала „Ню Йорк Сити”- ниво Мецанин Повече информация може да намерите тук   44. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца, ISIN: BG1100065066, борсов код: INVE  свиква редовно ОСА на 25.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Враца, ул. Христо Ботев 20 Повече информация може да намерите тук   45.  Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ, ISIN: BG1100041067, борсов код: SBPF  свиква редовно ОСА на 21.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, хотел Кукс Клуб Повече информация може да намерите тук   46. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Неохим АД, ISIN: BG11NEDIAT11, борсов код: NEOH  свиква редовно ОСА ще се проведе на 29-06-2021 г. от14:00 часа в гр. Димитровград – 6400 на адрес ул. Химкомбинатска Повече информация може да намерите тук   47. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив, ISIN: BG1100020988, борсов код: BTRH  свиква редовно ОСА на 30.06.2021 г. от 09.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Шести септември 242 Повече информация може да намерите тук   48. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Риъл Булленд АД-София, ISIN: BG1100006136, борсов код: RBL свиква редовно ОСА на 24.06.2021 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 1 Повече информация може да намерите тук   49. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): ХД Дунав АД-Враца, ISIN: BG1100015988, борсов код: HDDV ХД Дунав АД-Враца (HDDV) свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 09.00 ч. в гр. Враца, ул. Стоян Кялъчев № 6 Повече информация може да намерите тук   50. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София, ISIN: BG1100017190, борсов код: TBS  свиква редовно ОСА на 21-06-2021г. от 10:00 часа в София-1766, в.з.Малинова зона, ул. Панорама София № 6, Бизнес център Ричхил Повече информация може да намерите тук   51. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Фаворит Холд АД-София, ISIN: BG1100035986, борсов код: FAVH  свиква редовно ОСА на 21.06.2021 г. от 15.00 ч. в гр. София, ул. История Славянобългарска 8, зала на Котлостроене АД Повече информация може да намерите тук   52. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Илевън Кепитъл АД-София, ISIN: BG1100011193, борсов код 11С, свиква редовно ОСА 30.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Александър Малинов № 31, Campus X, Сграда 1 Повече информация може да намерите тук   53. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Пи Ар Си АДСИЦ-София, ISIN: BG1100060075, борсов код PRC, свиква редовно ОСА на  29.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 139 Повече информация може да намерите тук   54. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Валор Пропъртис АДСИЦ-София /в ликвидация/, ISIN: BG1100013108, борсов код VLRP, свиква редовно ОСА на  на 25.06.2021 г. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Енос 2, Повече информация може да намерите тук   55. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Акумпласт АД-Добрич, ISIN: BG11AKDOAT10, борсов код AKUM, свиква редовно ОСА на  на 25.06.2021 г. от 08.00 ч. в гр. Добрич, ул. Свещеник Павел Атанасов 20. Повече информация може да намерите тук   56. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ–София, ISIN: BG1100047056 , борсов код BGIG, свиква редовно ОСА на 24.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Михаил Тенев № 12, бизнес център Евротур, ет. 2, офис 6 Повече информация може да намерите тук   57. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Лев Инвест АДСИЦ-София, ISIN: BG1100098075 , борсов код LEVI , свиква редовно ОСА на 24.06.2021 г. от 11.30 ч. в гр. София, ул. Михаил Тенев № 12, бизнес център Евротур, ет. 2, офис 6 Повече информация може да намерите тук   58. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Ломско пиво АД-Лом, ISIN: BG1100043071 , борсов код LOMP , свиква редовно ОСА на 23.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Позитано № 9а, ет. 5, офис 15 Повече информация може да намерите тук   59. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Трейс груп холд АД-София, ISIN: BG1100049078 , борсов код T57 , свиква редовно ОСА на 30.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Никола Образописов № 12 Повече информация може да намерите тук   60. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Каучук АД , ISIN: BG11KAPAAT12 , борсов код KAU , свиква редовно ОСА на 13.08.2020 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Витоша № 39, ет. 3, ап. 5 Повече информация може да намерите тук   61. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Топливо АД, ISIN: BG11TOSOAT18, борсов код: TOPL  свиква редовно ОСА  на 22-06-2021 г. От 09:00 часа в София 1000 на адрес ул. “Солунска” №2 Повече информация може да намерите тук   62. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Билборд АД-София , ISIN: BG1100088076, борсов код: BBRD свиква редовно ОСА  на 29-06-2021г. от 10:00 часа в София – 1463, в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 Повече информация може да намерите тук   63. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Компас Фонд за Вземания АДСИЦ-София, ISIN: BG1100014197, борсов код: CRF  свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Георг Вашингтон 19, ет. 2 Повече информация може да намерите тук   64. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Капман Дебтс Мениджмънт АД-София, ISIN: BG1100005203, борсов код: CDM  свиква редовно ОСА на 21.06.2021 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Три уши 8 Повече информация може да намерите тук   65. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ-София, ISIN: BG1100026068, борсов код: FEEI свиква редовно ОСА на 28.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Коста Лулчев 20 Повече информация може да намерите тук   66. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Синергон Холдинг АД-София, ISIN: BG1100033981, борсов код: SNRG свиква редовно ОСА на 24-06-2021 г. от 09:00 часа в гр.София – 1000 на адрес ул.”Солунска” №2 Повече информация може да намерите тук   67. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): ТК-ХОЛД АД-София, ISIN: BG1100009981, борсов код: TCH  свиква редовно ОСА на 30.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цар Борис III № 140 Повече информация може да намерите тук   68. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Инвестор.БГ АД-София, ISIN: BG1100019048, борсов код:  свиква редовно ОСА на 22.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Брюксел 1 Повече информация може да намерите тук   69. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ-София, ISIN: BG1100062063, борсов код: EALF свиква редовно ОСА на 24.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12 Повече информация може да намерите тук   70. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Фонд Имоти АДСИЦ-София, ISIN: BG1100036042, борсов код: FUES свиква ОСА на 01.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 54-56, хотел Легенди, конферентна зала Легенди Повече информация може да намерите тук   71. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Алтерон АДСИЦ-Варна, ISIN: BG1100111076, борсов код: ALT свиква редовно ОСА на 21.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Д-р Железкова № 3 Повече информация може да намерите тук   72. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Биоиасис АД-София, ISIN: BG1100008082, борсов код: BIOA  свиква редовно ОСА на 25.06.2021 г. от 15.00 ч. в гр. София, ул. Три уши 6, ет. 2, офис 6 Повече информация може да намерите тук   73. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Българска фондова борса АД-София, ISIN: BG1100016978, борсов код: BSE свиква редовно ОСА на 26-04-2021 г. от10:00 часа в София на адрес ПЛ. БЪЛГАРИЯ №1 Повече информация може да намерите тук   74. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Премиер Фонд АДСИЦ-Варна, ISIN: BG1100009064, борсов код: PREM свиква редовно ОСА на  22.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Цар Асен 5 Повече информация може да намерите тук   75. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Пловдив Тех Парк АД-Пловдив, ISIN: BG11OPPLBT17, борсов код: PTP Пловдив Тех Парк АД-Пловдив (PTP) свиква ОСА на 30.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Вълко Шопов 14 Повече информация може да намерите тук   76. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): София Комерс-Заложни къщи АД-София, ISIN: BG1100053054, борсов код: SCOM свиква ОСА на 25-06-2021г. от 12:00 часа в София 1618, гр.София ул.Ралевица 74 ет.3 Повече информация може да намерите тук   77. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): София Комерс-Заложни къщи АД-София, ISIN: BG1200002167, борсов код: SCOP свиква ОСА на 25-06-2021г. от 12:00 часа в София 1618, гр.София ул.Ралевица 74 ет.3 Повече информация може да намерите тук   78. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): БГ Агро АД-Варна , ISIN: BG1100151072, борсов код: BGAG свиква ОСА на 30-06-2021г. от 14:00 часа в гр.Варна-9000, офиса на “БГ Агро”АД в гр.Варна, ул. “Генерал Колев”12 Повече информация може да намерите тук   79. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Централна кооперативна банка , ISIN: BG1100014973, борсов код: CCB свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе № 87 Повече информация може да намерите тук   80. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Трансинвестмънт АДСИЦ-София, ISIN: BG1100062055, борсов код: TRIV Трансинвестмънт АДСИЦ-София (TRIV) свиква редовно ОСА на 30.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 43 Повече информация може да намерите тук   81. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Адванс Екуити Холдинг АД-София, ISIN: BG1100033064, борсов код: ADVE Адванс Екуити Холдинг АД-София свиква ОСА на  30.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Златовръх № 1, ет. 4 Повече информация може да намерите тук   82. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Дебитум инвест АДСИЦ-София, ISIN: BG1100014106, борсов код: DBMI Дебитум инвест АДСИЦ-София (DBMI) свиква ОСА на 25.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Енос 2 Повече информация може да намерите тук   83. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): ЧЕЗ Електро България АД-София, ISIN: BG1100024113 , борсов код CEZE , свиква редовно ОСА на 22.06.2021 г. от 10:00. в гр. София, бул. Цариградско шосе 159, БенчМарк Бизнес Център Повече информация може да намерите тук   84. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Захарни заводи АД-Горна Оряховица, ISIN: BG11ZAGOBT19 , борсов код ZHZA , свиква редовно ОСА на 23.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Горна Оряховица, ул. Свети княз Борис I №29 Повече информация може да намерите тук   85. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Пловдив, ISIN: BG1100053989 , борсов код BCH , свиква редовно ОСА на 15.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Белград 2, ет. 2 Повече информация може да намерите тук   86. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София, ISIN: BG1100104980 , борсов код ZNTH , свиква редовно ОСА на 21.06.2021 г. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 73 Повече информация може да намерите тук   87. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Арко Тауърс АДСИЦ-София, ISIN: BG1100017075 , борсов код ARCT, свиква редовно ОСА на 28.05.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Константин Петканов 4 Повече информация може да намерите тук   24-03-2021г. 1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Булгар Чех Инвест Холдинг АД, ISIN: BG1100053989, борсов код: BCH, свиква извънредно ОСА на 02.04.2021г. от 10.00 ч. в гр. Пловдив, ул. „Белград“  2, ет.2. Повече информация може да намерите тук   2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Браво Пропърти Фонд АДСИЦ, ISIN: BG1100016176, борсов код: BPF, свиква редовно ОСА на 05.04.2021г. от 10.30 ч. в гр. София, ул. „Кузман Шапкарев“  1. Повече информация може да намерите тук   3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Елхим Искра АД, ISIN: BG11ELPABT16, борсов код: ELHIM, свиква редовно ОСА на 12.05.2021г. от 11.00 ч. в гр. гр. Пазарджик, ул. „Искра“  9 Повече информация може да намерите тук   4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Пазарджик Български Търговски Мениджмънт АД, ISIN: BG11PAPABT16, борсов код: PZBT, свиква извънредно ОСА на 05.04.2021г. от 12.00 ч. в гр. Пазарджик,  ул. „д-р Никола Ламбрев“  24 Повече информация може да намерите тук   5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Прайм Пропърти БГ АДСИЦ, ISIN: BG1100109039, борсов код: PPBG, свиква извънредно ОСА на 23.04.2021г. от 11.00 ч. в, гр. София, ул. Дамян Груев 1, ет.5. Повече информация може да намерите тук   6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): М+С хидравлик АД, ISIN: BG11MPKAAT18, борсов код: MSH, свиква ,редовно ОСА на 18.05.2021г. от 13.30 ч. в гр Казанлък, ул. „Козлодуй“  68. Повече информация може да намерите тук   7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Сток плюс АД, ISIN: BG1100079075, борсов код: STKP, свиква редовно ОСА на 09.04.2021г. от 11.00 ч. в гр. Банкя, ул. Княз Борис I № 16, ет. 2. Повече информация може да намерите тук   12-02-2021г. 1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Агроенерджи АДСИЦ-София, ISIN: BG1100031084, борсов код: AS5, свиква редовно ОСА на 17.03.2021 г. от 12.00 ч. в гр. София, бул. Патриарх Евтимий 22, ет.1. Повече информация може да намерите тук   2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София, ISIN: BG1100025060, борсов код: 6A7, свиква редовно ОСА на 17.03.2021 г. от 09.00 ч. в гр. София, бул. Патриарх Евтимий 22, ет.1. Повече информация може да намеритe тук   03-02-2021г. 1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Винзавод АД-Асеновград, ISIN: BG11VIASAT18, борсов код: 4VA, свиква редовно ОСА на 04.03.2021 г. от 16.00 ч. в гр. Асеновград, бул. България 75. Повече информация може да намерите тук   02-02-2021 г. 1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Мадара Юръп АД – Варна, ISIN:BG1100012092, борсов код: 6MF, свиква извънредно ОСА на 25.02.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, бул. Княз Борис І №82, ет.2. Повече информация може да намерите тук   2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Петрол АД – София, ISIN:BG11PESOBT13, борсов код: 5PET, свиква извънредно ОСА на 02.03.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Ловеч, ул. Търговска 12, хотел Ловеч, ет.2, заседателна зала. Повече информация може да намерите тук   3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Кабиле-ЛБ АД – Ямбол /в ликвидация/, ISIN:BG11KAJMAT, борсов код: 4KO, свиква извънредно ОСА на 01.03.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Ямбол, ул. Обходен път Запад 57. Повече информация може да намерите тук   4. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Слънчо АД – Свищов, ISIN:BG1100037008, борсов код: SLR, свиква редовно ОСА на 01.03.2021 г. от 11.30 ч. в гр. Свищов, ул. Дунав 16. Повече информация може да намерите тук

22-01-2021 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Недвижими имоти София АДСИЦ-София, ISIN:BG1100101069, борсов код: RSS, свиква извънредно ОСА на 18.02.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Г. С. Раковски 132, вх. А, ет.1, офис 3. Повече информация може да намерите тук   2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): ЗСК Лозово АД – Бургас, ISIN:BG11ZSBUAT17, борсов код: 3ZO, свиква извънредно ОСА на 17.02.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Бургас, Северна промишлена зона. Повече информация може да намерите тук   3. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Емирейтс Пропъртис АДСИЦ – София, ISIN:BG1100144077, борсов код: P15, свиква ОСА на 22.02.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. България 132, вх. А. Повече информация може да намерите тук   22-12-2020 1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Сердика Пропъртис АДСИЦ-София, ISIN:BG1100112066, борсов код:6SR, свиква ОСА на 14.12.2020 г. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Кърниградска № 19. Повече информация може да намерите тук   2. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Металопак АД-Карнобат, ISIN: BG11MEKAAT11, борсов код: 5MP, свиква извънредно ОСА на 29.01.2021 г. от 14.00 ч. в гр. Карнобат, Индустриална зона. Повече информация може да намерите тук   3. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): София Комерс-Заложни къщи АД-София,ISIN: BG1200002167, борсов код:6SOA, свиква извънредно ОСА на 15.01.2021 г. от 12.00 ч. в гр. София, кв. Манастирски ливади, ул. Ралевица № 74 Повече информация може да намерите тук   4. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Бианор Холдинг АД – София, ISIN: BG1100007076,  , борсов код:5BI  свиква извънредно ОСА на 21.01.2021 г. от 12.00 ч. в гр. София, бул. Александър Малинов № 51, ет.3, офис А2. Повече информация може да намерите тук   5. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Актив пропъртис АДСИЦ, ISIN: BG1100003059, борсов код: 5AX, свиква извънредно ОСА на 22.01.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет.2. Повече информация може да намерите тук   6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): БГ Инвест Пропъртис АД, , ISIN: BG2100016133, свиква извънредно ОСА на 29.12.2020 г. от 11.00 ч. в  гр. София, р-н Средец, ул. “Добруджа”, 6, ет. 3.   7. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София, ISIN: BG1100008157, борсов код: 28R, свиква ОСА на 26.01.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Филип Кутев 137. Повече информация може да намерите тук   8. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Холдинг Център АД – София , ISIN: BG1100080982, борсов код: 6C8, свиква извънредно ОСА на 22.01.2021 г. от 10.00 ч. в  гр. София, ул. Георги Раковски 132, вх. А, ет. 1, офис 3. Повече информация може да намерите тук   07-12-2020г. 1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Хасково, ISIN: BG1100057063, борсов код: 6F4, свиква извънредно ОСА на 30.12.2020 г. от 10.00 ч. в гр. Севлиево, ул. Стефан Пешев № 87 Повече информация може да намерите тук   2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Доверие Обединен Холдинг АД-София, ISIN:BG1100038980, борсов код: 5DOV, свиква извънредно ОСА на 15.01.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5. Повече информация може да намерите тук   23-11-2020 г. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): „Корпорация за технологии и иновации “ АД – Пловдив,  ISIN: BG1100006979, борсов код: 5T3, свиква извънредно ОСА на  23.12.2020 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А. Повече информация може да намерите тук   18-11-2020 г. 1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): „СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН“ АД,  ISIN: BG11ZESOAT12, борсов код: 3ZB, свиква извънредно ОСА на  26.11.2020 г. от 11.00 ч. в гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, хотел „София Хотел Балкан“, зала „Рила“. Повече информация може да намерите тук   2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Акумпласт АД-Добрич, ISIN:BG11AKDOAT10,  борсов код: 6AK, свиква извънредно ОСА на 18.12.2020 г. от 08.00 ч. в гр. Добрич, ул. Свещеник Павел Атанасов 20. Повече информация може да намерите тук   13-11-2020 г. 1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ,  ISIN BG1100109039, борсов код: 4PY, свиква извънредно ОСА на  23.11.2020 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Антим I 14. Повече информация може да намерите тук   2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): ВАЛОР ПРОПЪРТИС АДСИЦ, ISIN:BG1100013108,  борсов код: VPC, свиква извънредно ОСА на 27.11.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Енос № 2 Повече информация може да намерите тук   10-11-2020 г. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Ютекс Холдинг АД-София, ISIN: BG1100063988, борсов код: 5Y1, свиква ОСА на 14.12.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх № 70-72. Повече информация може да намерите тук   09-11-2020 г. 1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): И Ар Джи Капитал – 3 АДСИЦ-София, ISIN; BG1100069068, борсов код: 5ER, свиква извънредно ОСА на 08.12.2020 г. от 16:00 ч. в гр. София, ул. Шипка 3, ет. 2. Събранието ще се проведе дистанционно чрез използване на електронни средства – Webex на Cisco. Повече информация може да намерите тук.   2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Монбат АД-София, ISIN:BG1100075065, борсов код: 5MB, свиква извънредно ОСА на 07.12.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Гурко 1, Гранд Хотел София, зала Триадица. Повече информация може да намерите тук.   3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Българска фондова борса АД-София, ISIN BG1100016978, борсов код: BSO, свиква извънредно ОСА на 10.12.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, пл. България 1, в Административната сграда на НДК, зала 13. Повече информация може да намерите тук.   4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София, ISIN: BG1100017190, борсов код: TBS, свиква ОСА на 10.12.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Панорама София 6, Бизнес център Ричхил, бл. Б, ет. 2. Повече информация може да намерите тук.   5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Сердика Пропъртис АДСИЦ-София, ISIN:BG1100112066, борсов код:6SR, свиква ОСА на 26.11.2020 г. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Кърниградска № 19. Повече информация може да намерите тук.   26-10-2020 г. 1.Уведомление за свикване на общо събрание на акционерите (ОСА) 1. Фармхолд АД-Варна, ISIN: BG1100002150, борсов код 2PH, свиква извънредно ОСА на 25.11.2020 г. от 10:00 ч. в гр. Варна, жк. Младост, бул. “Република” 15 МЦ Младост Варна. Повече информация може да намерите тук  2.Уведомление за свикване на общо събрание на акционерите (ОСА) Сердика Протъртис АДСИЦ-София, ISIN:BG1100112066, борсов код 6SR, свиква извънредно ОСА на 23.11.2020 г. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Кърниградска № 19. Повече информация може да намерите тук 22-10-2020 г. Уведомления за свикване на общо събрание на акционерите (ОСА): 1. Регала Инвест АД-Варна, ISIN: BG1100036133, борсов код RGL, свиква редовно ОСА на 30.10.2020 г. от 11:00 ч. в гр. Варна, ул. “Георги Стаматов” № 1. Повече информация може да намерите тук 2. Асенова крепост АД-Асеновград, ISIN:BG11ASASBT10, борсов код 6AN, свиква извънредно ОСА на 30.10.2020 г. от 10.00 ч. в гр. Асеновград, ул. Иван Вазов 2. Повече информация може да намерите тук 3. София Хотел Балкан АД-София, ISIN: BGZESOAT12, борсов код 3ZB, свиква извърнедно ОСА на 26.11.2020 г. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Св. Неделя № 5. Повече информация може да намерите тук 4. Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София, ISIN: BG1100109039, борсов код 4PY, свиква извънредно ОСА на  23.11.2020 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул.”Антим I” No.14. Повече информация може да намерите тук  30-09-2020 г. Уведомление за Разпределение на печалбата за 2019 г. Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София, ISIN:BG1100001053, борсов код 5BU е взело решение за разпределяне на дивидент. Повече информация може да намерите тук

09-09-2020 г.

Уведомление за свикване на общо събрание на акционерите (ОСА)

Добротица-БСК АД-Добрич, ISIN:BG11DODOVT18, борсов код 4DO, свиква извънредно ОСА на 10.11.2020 г. от 10,00 ч. в гр. Добрич, бул.25-тисептември 8. Повече информация може да намерите тук. 08-09-2020 г. 1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София, ISIN: BG1100104980, борсов код 5Z2, свиква ОСА на 05.10.2020 г. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров № 73 Повече информация може да намерите тук. 2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Фонд Имоти АДСИЦ-София, ISIN: BG1100036042, борсов код 6BMA, свиква ОСА на 15.09.2020 г. от 12.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 54-56, хотел Легенди, конферентна зала Легенди Повече информация може да намерите тук. 3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ-София, ISIN: BG1100062063, борсов код 6ST, свиква ОСА на 14.10.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс – кула Б, ет.12 Повече информация може да намерите тук.