ЮГ МАРКЕТ

КОРПОРАТИВНИ СЪБИТИЯ

19.06.2024г. 

Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Корадо-България АД (KBG)
На проведено на 19.06.2024 г. ОСА на Корадо-България АД (KBG) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0,19 лв.
– Начална дата за изплащане на дивидента: 17.07.2024 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК АД
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 03.07.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 01.07.2024 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

18.06.2024г.

Уведомление за свикване на общо събрание на акционерите

Градус АД-Стара Загора (GR6) представи актуализирани покана и материали за редовно ОСА, свикано за 28.06.2024 г. от 11.00 ч. в гр. Стара Загора, Парк-Хотел Стара Загора, ул. Хан Аспарух 50, зала Тервел. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

17.06.2024г.

Уведомление за свикване на общо събрание на акционерите

1. Индустриален Холдинг България АД-София (IHB) свиква извънредно ОСА на 19.07.2024 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Кн. Мария Луиза 58, Конферентен център Проджект лаб, ет. 2, Конферентна Зала Европа.Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

14.06.2024г.

Уведомление за паричен дивидент

Емитент: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPP)
На проведено на 14.06.2024 г. ОСА на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPP) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.0102 лв.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и УниКредит Булбанк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 28.06.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 26.06.2024 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

13.06.2024г.

Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (ATOM)
На проведено на 12.06.2024 г. ОСА на Атоменергоремонт АД-Козлодуй (ATOM) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:..
– Брутен дивидент на една акция: 0.04 лв.
– Начална дата за изплащане на дивидента: 22.07.2024 г.
– Крайна дата за изплащане на дивидента: 22.08.2024 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет Банк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 26.06.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 24.06.2024 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

12.06.2024г.

Уведомление за паричен дивидент

1. Емитент: Портови флот 99 АД (PF99)
На проведено на 11.06.2024 г. ОСА на Портови флот 99 АД (PF99) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.06 лв.
– Начална дата за изплащане на дивидента: 22.07.2024 г.
– Крайна дата за изплащане на дивидента: 22.08.2024 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Инвестбанк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 25.06.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 21.06.2024 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2.Емитент: Лавена АД (LAV)
На проведено на 11.06.2024 г. ОСА на Лавена АД (LAV) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.03 лв.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 25.06.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 21.06.2024 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

06.06.2024г.

Уведомление за свикване на общо събрание на акционерите

1.Българска фондова борса АД (BSE) свиква редовно ОСА на 18.06.2024 г. от 10.00 ч. в гр. София, пл. “България” № 1, в Административната сграда на НДК, зала № 13 /залата на Софийска стокова борса АД/.Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уведомление за паричен дивидент

1.Емитент: Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ (FAM)
На проведено на 05.06.2024 г. ОСА на Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ (FAM) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.38 лв.
– Начална дата за изплащане на дивидента: 20.06.2024 г.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 19.06.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 17.06.2024 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2.Емитент: Стара планина холд АД-София (SPH)
На проведено на 06.06.2024 г. ОСА на Стара планина холд АД-София (SPH) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.31579 лв.
– Начална дата за изплащане на дивидента: 01.08.2024 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл асет банк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 20.06.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 18.06.2024 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

05.06.2024г.

Уведомление за свикване на общо събрание на акционерите

1.Биоиасис АД свиква извънредно ОСА на 08.07.2024 г. от 15.00 ч. в гр. София, ул. Три уши 6, ет. 2, офис 6.Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

Уведомление за паричен дивидент

1. Шелли Груп АД: Годишното общо събрание одобри дивидент от 0,13 евро на акция – високо ниво на одобрение по всички точки от дневния ред

04.06.2024г.

Уведомление за свикване на общо събрание на акционерите

1.Фазерлес АД-Силистра (FZLS) свиква редовно ОСА на 13.06.2024 г. от 10.00 ч. в гр. Силистра, Промишлена зона Запад. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уведомление за паричен дивидент

1.Емитент: Телематик Интерактив България АД (TIB)
На проведено на 03.06.2024 г. ОСА на Телематик Интерактив България АД е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.90 лв.
– Начална дата за изплащане на дивидента: 02.07.2024 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Първа инвестиционна банка АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 17.06.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 13.06.2024 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

03.06.2024г.

Уведомление за свикване на общо събрание на акционерите

1. Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (EXPR) свиква редовно ОСА на 31.05.2024 г. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 109-115. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

31.05.2024г.

Уведомление за паричен дивидент

1. Емитент: Декотекс АД-Сливен (DEX)
На проведено на 30.05.2024 г. ОСА на Декотекс АД-Сливен (DEX) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.059 лв.
– Начална дата за изплащане на дивидента: 09.07.2024 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Юробанк България АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 13.06.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 11.06.2024 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

30.05.2024г.

Уведомление за свикване на общо събрание на акционерите

1. Асенова крепост АД свиква редовно ОСА на 28.06.2024 г. от 10.00 ч. в гр. Асеновград, ул. Иван Вазов 2.Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

2.Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (CAPM) свиква редовно ОСА на 30.06.2024 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. България 39. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен интернет страницата на Борсат

3.Поради липса на кворум, свиканото за 29.05.2024 г. редовно ОС на притежателите на дялове на НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) не се е провело.
Във връзка с това, събранието ще се проведе на 13.06.2024 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОС на притежателите на дялове се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОС, или към 30.05.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с дялове на този фонд на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОС, е 28.05.2024 г.

4.Холдинг Света София АД свиква редовно ОСА на 30.06.2024 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Илиянци 41. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

29.05.2024г.

Уведомление за свикване на общо събрание на акционерите

1.Синергия инвест холдинг АД свиква редовно ОСА на 28.06.2024 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Ботевградско шосе 239, офис 1.Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

2.Златни пясъци АД-Варна (ZLP) свиква редовно ОСА на 28.06.2024 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, к.к. Златни пясъци, хотел Адмирал, конферентна зала.Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

3.Капман Дебтс Мениджмънт АД (CDM) свиква редовно ОСА на 28.06.2024 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Три Уши 8, Конферентна зала на Финансова група Капман.Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

Уведомление за паричен дивидент

1.Емитент: Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД-Ямбол (HES)
На проведено на 28.05.2024 г. ОСА на Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.21 лв.
– Начална дата за изплащане на дивидента: 22.07.2024 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет банк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 11.06.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 07.06.2024 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

28.05.2024г.

Уведомление за свикване на общо събрание на акционерите

1. Би Джи Ай Груп АД-София (BGI) свиква редовно ОСА на 27.06.2024 г. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Добруджа 6, ет. 1. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2.Интеркапитал груп АД-София (ICG) свиква редовно ОСА на 20.06.2024 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Мария Луиза 9-11.Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

3.Топлофикация-Плевен АД-Плевен (TPLP) свиква редовно ОСА на 28.06.2024 г. от 14.00 ч. в гр. Плевен, Източна Индустриална зона 128. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

4.Биоиасис АД-София (BIOA) свиква редовно ОСА на 28.06.2024 г. от 15.00 ч. в гр. София, ул. Три уши № 6, ет. 2, офис 6. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

5.Еуротерра България АД-София (EUTR) свиква редовно ОСА на 28.06.2024 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Витоша 1. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

6. „Загора Фининвест“ АД, свиква редовно ОСА, което ще се проведе на 30.06.2024 г., в 11:00 часа местно време  в гр. София, ул. „Апостол Карамитев” № 16.

7.”БЕСАТУР” АД свиква редовно Общо събрание на акционерите , което ще се проведе на 28.06.2024 година в 10:30 часа в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Княз Ал. Батенберг” № 1.

8. Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ свиква редовно ОСА на 30.06.2024 г. от 08.30 ч. в гр. Варна, бул. Цар освободител 25.Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

9. Верея-тур АД свиква редовно ОСА на 28.06.2024 г. от 10.00 ч. в гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 98.

27.05.2024г.

Уведомление за свикване на общо събрание на акционерите

1.Трансинвестмънт АДСИЦ-София (TRIV) свиква редовно ОСА на 28.06.2024 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Силистра 8.Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

2.Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД свиква редовно ОСА на 27.06.2024 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, к.к. Свети Свети Константин и Елена, хотел Азалия. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

3.Актив Пропъртис АДСИЦ свиква редовно ОСА на 26.06.2024 г. от 12.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 37, ет. 2. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

4.КММ АД свиква редовно ОСА на 26.06.2024 г. от 12.00 ч. в гр. Шумен, бул. Мадара 38.Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

5.Илевън Кепитъл АД-София (11C) свиква редовно ОСА на 25.06.2024 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Александър Малинов 31, Campus X, Сграда 1. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

6.Север Холдинг АД свиква редовно ОСА на 25.06.2024 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Цар Асен I-ви 5, ет. 3. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

7.София Хотел Балкан АД-София (SHB) свиква редовно ОСА на 28.06.2024 г. от 10.00 ч.Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

8.Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM) свиква редовно ОСА на 28.06.2024 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Брюксел 1, Заседателна зала. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

9.И Ар Джи Капитал – 3 АДСИЦ-София (ERG) свиква редовно ОСА на 28.06.2024 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Брюксел 1, Заседателна зала. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

23.05.2024г.

Уведомление за свикване на общо събрание на акционерите

1.Агрия Груп Холдинг АД свиква редовно ОСА на 27.06.2024 г. от 11.00 ч. в гр. Варна, бул. Княз Борис I № 111, Бизнес Център, ет. 9.Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 

2. Мизия-96 АД свиква редовно ОСА на 27.06.2024 г. от 16.00 ч. в гр. Плевен, ул. Българска авиация 7.Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

3.Индустриален Капитал Холдинг АД свиква редовно ОСА на 28.06.2024 г. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Бачо Киро 8.Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

4.Регала Инвест АД свиква редовно ОСА на 28.06.2024 г. от 11.00 ч. в гр. Варна, ул. Георги Стаматов 1.Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

5.Адванс Екуити Холдинг АД /в ликвидация/ свиква редовно ОСА на 27.06.2024 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Златовръх 1, ет. 4. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

6.Корпорация за технологии и иновации АД свиква редовно ОСА на 27.06.2024 г. от 13.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев № 27А. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

7.ТЕЦ Бобов дол АД (TBD) свиква редовно ОСА на 24.06.2024 г. от 11.00 ч. в с. Големо село.Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

8.Юрий Гагарин АД свиква редовно ОСА на 28.06.2024 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Рогошко шосе 1, административна сграда, ет. 2. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

9.Орфей клуб уелнес АД-Пловдив (OCW) свиква редовно ОСА на 27.06.2024 г. от 10.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев 27А.Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

10.Доверие Обединен Холдинг АД свиква редовно ОСА на 27.06.2024 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Ивент Център.Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

11.Катекс АД-Казанлък (KTEX) свиква редовно ОСА на 28.06.2024 г. от 09.00 ч. в гр. Казанлък, ул. Стара река 2.Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уведомление за паричен дивидент

1. Емитент: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (BACB)
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (BACB) уведомява за проведено на 21.05.2024 г. редовно ОСА и взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г.
Протоколът от проведеното редовно ОСА, с информация за конкретните решения ще бъде публично оповестен в законоустановените срокове.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

22.05.2024г.

Уведомление за свикване на общо събрание на акционерите

1.Парк АДСИЦ свиква редовно ОСА на 25.06.2024 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 53. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2.Випом АД свиква редовно ОСА на 24.06.2024 г. от 10.00 ч. в гр. Видин, ул. Цар Иван Асен II 9. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

3. Мел инвест холдинг АД свиква редовно ОСА на 27.06.2024 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Ген. Тотлебен 85-87, ет. 4. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

4.Индустриален Холдинг България АД-София (IHB) свиква редовно ОСА на 25.06.2024 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Кн. Мария Луиза 58, Конферентен център Проджект лаб, ет. 2, Конферентна Зала Европа. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

5.Монбат АД свиква редовно ОСА на 24.06.2024 г. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Гурко 1, Гранд Хотел София, зала Триадица 1. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

6.Балканкар-Заря АД свиква редовно ОСА на 27.06.2024 г. от 11.00 ч. в гр. Павликени, ул. Тошо Кътев 1. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уведомление за паричен дивидент

Емитент: М+С хидравлик АД-Казанлък (MSH)
На проведено на 21.05.2024 г. ОСА на М+С хидравлик АД е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.40 лв.
– Начална дата за изплащане на дивидента: 18.07.2024 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет банк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 04.06.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 31.05.2024 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

21.05.2024г.

Уведомление за свикване на общо събрание на акционерите

1. Елеа Кепитъл Холдинг АД (RDNA) свиква редовно ОСА на 24.06.2024 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров № 137, ет.6. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2. ТБ Тексим Банк АД свиква редовно ОСА на 26.06.2024 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 117, зала 11. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

3. Севко АД (SEVK) свиква редовно ОСА на 21.06.2024 г. от 10.00 ч. в гр. Севлиево, ул. Дедерица 1. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

4.ТК-ХОЛД АД (TCH) свиква редовно ОСА на 28.06.2024 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Горица 6.Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

5.ИпоТех Софком АД (IPS, IPSP) свиква редовно ОСА на 21.06.024 г. от 13.30 ч. в гр. София, ул. Ралевица 74, ет. 3, офис 3.3.Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3New

6.Химснаб България АД свиква редовно ОСА на 27.06.2024 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Складова база 1.Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

7.Синергон Холдинг АД-София (SNRG) свиква редовно ОСА на 25.06.2024 г. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Солунска 2. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уведомление за паричен дивидент

1.На проведено на 21.05.2024 г. ОСА на Адванс Терафонд АДСИЦ е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.2005 лв.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 04.06.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 31.05.2024 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

20.05.2024г.

Уведомление за свикване на общо събрание на акционерите

1.Софарма билдингс АДСИЦ свиква редовно ОСА на 20.06.2024 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А, ет. 20.Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.

2.Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев (GDBT) свиква редовно ОСА на 24.06.2024 г. от 10.00 ч. в гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна 12. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

3. Премиер Фонд АДСИЦ свиква редовно ОСА на 20.06.2024 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Цар Асен 5. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

4. Бианор Холдинг АД свиква редовно ОСА на 21.06.2024 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 111Р, Синерджи Тауър, ет. 15, офис Бианор. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

5.ТК-Имоти АД (KABL) свиква редовно ОСА на 27.06.2024 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Горица 6. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

6.Екип-98 Холдинг АД свиква редовно ОСА на 20.06.2024 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Александър Малинов 75. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

7.Български фонд за вземания АДСИЦ (BRF) свиква редовно ОСА на 21.06.2024 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. България 58, бл. С, ет. 7, офис 24. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

8. Сток плюс АД свиква редовно ОСА на 28.06.2024 г. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Екзарх Йосиф 31, ет. 2. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

9. Крепежни изделия АД-Пловдив (KREP) свиква редовно ОСА на 28.06.2024 г. от 11.30 ч. в гр. Пловдив, ул. Кукленско шосе 15. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

10. София Комерс-Заложни къщи АД свиква редовно ОСА на 21.06.2024 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Ралевица 74, ет. 3, офис 3.3. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

17.05.2024г.

Уведомление за паричен дивидент

1.Емитент: Българска роза АД-Карлово (ROZA)
На проведено на 16.05.2024 г. ОСА на Българска роза АД-Карлово (ROZA) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.05 лв.
– Начална дата за изплащане на дивидента: 08.07.2024 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Пловдив.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 30.05.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 28.05.2024 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2.Емитент: Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (ODES)
На проведено на 16.05.2024 г. ОСА на Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (ODES) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 16.00 лв.
– Начална дата за изплащане на дивидента: 17.06.2024 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Алианц банк България АД
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 30.05.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 28.05.2024 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уведомление за свикване на общо събрание на акционерите

1. Северкооп Гъмза Холдинг АД-София (GAMZ) свиква редовно ОСА на 20.06.2024 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Симеоновско шосе 85з, вх. А, офис 9. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

2.Топливо АД-София (TOPL) свиква редовно ОСА на 24.06.2024 г. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Солунска 2. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

3.Мак АД-Габрово (MAK) свиква редовно ОСА на 20.06.2024 г. от 10.30 ч. в гр. Габрово, бул. Трети март № 9.Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

4.Фармхолд АД-Варна (PHRM) свиква редовно ОСА на 24.06.2024 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, бул. Република, Медицински център Младост Варна. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

5.Инвестор.БГ АД-София (IBG) свиква редовно ОСА на 19.06.2024 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Брюксел 1. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

6.Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ (BSP) свиква редовно ОСА на 21.06.2024 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Хаджи Стамат Сидеров 10, ет. 1, ап .1. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

7.Петрол АД (PET) свиква редовно ОСА на 27.06.2024 г. от 11.00 ч. в гр. Ловеч, ул. Търговска 12, хотел Ловеч, ет. 2. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

8.СИИ Имоти АДСИЦ свиква редовно ОСА на 21.06.2024 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Апостол Карамитев 16.Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

9. Софарма имоти АДСИЦ-София (SFI) свиква редовно ОСА на 20.06.2024 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, партер, Зала 3.Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 

16.05.2024г.

Уведомление за свикване на общо събрание на акционерите

1.ТЕЦ Марица 3 АД (MR3) свиква редовно ОСА на 27.06.2024 г. от 14.30 ч. в гр. Димитровград, Промишлена зона. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

2.Билборд АД-София (BBRD) свиква редовно ОСА на 28.06.2024 г. от 10.00 ч. в гр. София, пл. България 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

3.Арома АД-София (AROM) свиква редовно ОСА на 27.06.2024 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Кирил Благоев 12, ет. 1.Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

4.Кепитъл холдинг груп АДСИЦ свиква редовно ОСА на 24.06.2024 г. от 09.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев 49.Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

5.Сила Холдинг АД (HSI) свиква редовно ОСА на 24.06.2024 г. от 12.00 ч. в гр. София, бул. България 58, бл. С, ет. 7, офис 24. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

6.Зърнени Храни България АД-София (ZHBG) свиква редовно ОСА на 28.06.2024 г. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Стефан Караджа 2. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Риъл Булленд АД-София (RBL)
На проведено на 16.05.2024 г. ОСА на Риъл Булленд АД-София (RBL) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.02 лв.
– Начална дата за изплащане на дивидента: 17.06.2024 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Централна Кооперативна Банка АД
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 30.05.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 28.05.2024 г.

15.05.2024г.

Уведомление за свикване на общо събрание на акционерите

1.Феникс Капитал Холдинг АД-София (PCH) свиква редовно ОСА на 14.06.2024 г. от 14.00 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 109-115. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

2. Нео Лондон Капитал АД-София (NLC) свиква редовно ОСА на 14.06.2024 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 137, офис 20. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

3.ТБ Централна кооперативна банка АД (CCB) свиква редовно ОСА на 27.06.2024 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 87. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

4.Момина крепост АД-Велико Търново (MKR) свиква редовно ОСА на 18.06.2024 г. от 11.00 ч. в гр. Велико Търново, ул. Магистрална № 23.Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

5.Варна-плод АД-Варна (VPLD) свиква редовно ОСА на 27.06.2024 г. от 11.00 ч. в гр. Варна, ул. Академик Курчатов 1. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

6.Интеркапитал груп АД-София (ICG) свиква редовно ОСА на 20.06.2024 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Мария Луиза 9-11.Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

7.Фаворит Холд АД-София (FAVH) свиква редовно ОСА на 19.06.2024 г. от 15.00 ч. в гр. София, ул. История Славянобългарска 8. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Опортюнити България Инвестмънт АД (OPBI)
На проведено на 14.05.2024 г. ОСА на Опортюнити България Инвестмънт АД (OPBI) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.02 лв.
– Начална дата за изплащане на дивидента: 15.06.2024 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и и Централна кооперативна банка АД;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 28.05.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 23.05.2024 г.Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

14.05.2024г.

Уведомление за свикване на общо събрание на акционерите

1.ХД Дунав АД-Враца (HDDV) свиква редовно/извънредно ОСА на 27.06.2024 г. от 11.00 ч. в гр. Враца, ул. Стоян Кялъчев 6, ет. 2. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

2.Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (IDH) свиква редовно ОСА на 14.06.2024 г. от 14.00 ч. в гр. София, бул. Братя Бъкстон 40. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

3.ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPP) свиква редовно ОСА на 14.06.2024 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 51Б. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

10.05.2024г.

Уведомление за свикване на общо събрание на акционерите

1. ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София (CCBR) свиква редовно ОСА на 12.06.2024 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Стефан Караджа 2. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

2.Зенит Инвестмънт Холдинг АД (ZNTH) свиква редовно ОСА на 14.06.2024 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Тодор Александров 73. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

3.Зенит имоти АДСИЦ (ZENP) свиква редовно ОСА на 14.06.2024 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Врабча 8. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

09.05.2024г.

Уведомление за свикване на общо събрание на акционерите

1.Българска Холдингова Компания АД-София (BHC) свиква редовно ОСА на 10.06.2024 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Незабравка 25, Парк-Хотел Москва, зала Конферанс 3. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

2.Градус АД-Стара Загора (GR6) свиква редовно ОСА на 28.06.2024 г. от 11.00 ч. в гр. Стара Загора, Парк-Хотел Стара Загора, ул. Хан Аспарух 50, зала Тервел. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

08.05.2024г.

Уведомление за свикване на общо събрание на акционерите

1.Златен лев Холдинг АД (HLEV) свиква редовно ОСА на 12.06.2024 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Постоянство 67Б. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

2.Ютекс Холдинг АД-София (UTXH) свиква редовно ОСА на 11.06.2024 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 70-72. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

3.Добруджа холдинг АД-Добрич (DOBH) свиква редовно ОСА на 03.06.2024 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Драва Соболч 2, ет. 4, ап. 16. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

4.Порт флот-Бургас АД (PFB) свиква редовно ОСА на 13.06.2024 г. от 14.00 ч. в гр. Бургас, ул. Княз Александър Батенберг 1. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата 

5.Неохим АД (NEOH) свиква редовно ОСА на 21.06.2024 г. от 12.00 ч. в гр. Димитровград, ул. Химкомбинатска 3. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

6.Атоменергоремонт АД-Козлодуй (ATOM) свиква редовно ОСА на 12.06.2024 г. от 11.00 ч. в гр. Козлодуй , площадка АЕЦ. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

02.05.2024г.

Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите

1.НИД Надежда АД (NAD) свиква редовно ОСА на 05.06.2024 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Енос 2, ет. 5. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата.

2.Лавена АД (LAV) свиква редовно ОСА на 11.06.2024 г. от 13.00 ч. в гр. Шумен, Индустриален квартал. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата.

3.Телематик Интерактив България АД (TIB) свиква редовно ОСА на 03.06.2024 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Витоша 89В, Гранд Хотел Милениум София, Black & White Club.Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

4.Рой Пропърти Фънд АДСИЦ свиква редовно ОСА на 06.06.2024 г. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Христо Ботев 17. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

30.04.2024г.

Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите

1. Шелли груп АД (SLYG) свиква редовно ОСА на 04.06.2024 г. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Македония 1, ет. 2, Конгресен център Глобус, зала Европа. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

2. Холдинг Кооп-Юг АД-София (HUG) свиква редовно ОСА на 12.06.2024 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Г. С. Раковски 99, сградата на ЦКС, ет. 7, офис 18. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

3.Холдинг Варна АД-Варна (HVAR) свиква редовно ОСА на 06.06.2024 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, х-л Азалия.Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

29.04.2024г.

Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите

1.Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (EXPR) свиква редовно ОСА на 31.05.2024 г. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 109-115.Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

2.Формопласт АД-Кърджали (FORM) свиква извънредно ОСА на 27.05.2024 г. от 12.30 ч. в гр. Кърджали, Промишлена зона Юг.Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

3.Дружба АД-Разград (DRR) свиква редовно ОСА на 07.06.2024 г. от 12.00 ч. в гр. Разград, ул. Тутракан.Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPF)
На проведено на 29.04.2024 г. ОСА на Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPF) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.036 лв.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Юробанк България АД
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 13.05.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 09.05.2024 г. Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

26.04.2024г.

Уведомление за свикване на  Общо събрание на акционерите

1.Костенец-ХХИ АД-Костенец (HHI) свиква редовно ОСА на 04.06.2024 г. от 11.00 ч. в гр. Костенец, ул. Съединение 2, Административна сграда.Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата 

2. Инвестиционна Компания Галата АД (GTH) свиква редовно ОСА на 04.06.2024 г. от 11.00 ч. в гр. Варна, ул. Георги Стаматов 1. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

3.Декотекс АД-Сливен (DEX) свиква редовно ОСА на 30.05.2024 г. от 11.00 ч. в гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър 42. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

4. Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRC) свиква редовно ОСА на 18.06.2024 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 139. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

5. Фонд Имоти АДСИЦ-София (FUES) свиква редовно ОСА на 05.06.2024 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 54-56, хотел Легенди, конферентна зала Легенди. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

25.04.2024г.

Уведомление за свикване на  Общо събрание на акционерите

1.ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ-София (EALF) свиква редовно ОСА на 25.06.2024 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

3.Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRC) свиква редовно ОСА на 18.06.2024 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 139. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата.

19.04.2024г.

Уведомление за свикване на  Общо събрание на акционерите

ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (BACB) свиква редовно ОСА на 21.05.2024 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Славянска 2.Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 

2. НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) свиква редовно общо събрание на притежателите на дялове на 29.05.2024 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 117. Пълният текст на поканата за ОС на притежалите на дялове може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

18.04.2024г.

Уведомление за свикване на  Общо събрание на акционерите

Република Холдинг АД-София (HREP) свиква редовно ОСА на 22.05.2024 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Сребърна 16, офис сграда Парк Лейн. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

17.04.2024г.

Уведомление за свикване на  Общо събрание на акционерите

Адванс Терафонд АДСИЦ-София (ATER) свиква редовно ОСА на 21.05.2024 г. от 12.00 ч. в гр. София, ул. Златовръх 1. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

16.04.2024г.

Уведомление за свикване на  Общо събрание на акционерите

ЕМКА АД-Севлиево (EMKA) свиква редовно ОСА на 21.05.2024 г. от 09.30 ч. в гр. Севлиево, ул. Никола Петков 30.Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

15.04.2024г.

Уведомление за свикване на  Общо събрание на облигационерите

Управителният съвет на „Доверие – обединен холдинг“ АД свиква първо общо събрание на облигационерите, притежаващи конвертируеми облигации от емисия с ISIN код: BG2100033237, на 25.04.2024 г. от 11:00 часа местно време по седалището на Дружеството (8:00 UTC), в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, търговски център „Софарма Бизнес Тауърс”, партер, Софарма Ивент Център.

11.04.2024г.

Уведомление за свикване на  Общо събрание на акционерите

Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София (QUAD) свиква редовно ОСА на 30.05.2024 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Константин Петканов 4. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

10.04.2024г.

Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Слънчо АД-Свищов (SLR)
На проведено на 10.04.2024 г. ОСА на Слънчо АД-Свищов (SLR) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.30 лв.
– Начална дата за изплащане на дивидента: 13.05.2024 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Централна кооперативна банка АД
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 24.04.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 22.04.2024 г.

10.04.2024г.

Уведомление за свикване на  Общо събрание на акционерите

Арко Тауърс АДСИЦ-София (ARCT) свиква редовно ОСА на 28.05.2024 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Константин Петканов 4. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

08.04.2024г.

Уведомление за свикване на  Общо събрание на акционерите

Корадо-България АД-Стражица (KBG) свиква редовно ОСА на 19.06.2024 г. от 11.00 ч. в гр. Стражица, ул. Гладстон 28. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

05.04.2024г.

Уведомление за свикване на  Общо събрание на акционерите

1. Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (ODES) свиква редовно ОСА на 16.05.2024 г. от 16.00 ч. в гр. Варна, Островна зона, Кораборемонтен завод Одесос АД, административна сграда, ет. 3. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2.Бианор Холдинг АД (BNR) свиква извънредно ОСА на 14.05.2024 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 111Р, Синерджи Тауър, ет. 15. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3New

01.04.2024г.

Уведомление за свикване на  Общо събрание на акционерите

Стара планина холд АД-София (SPH) свиква редовно ОСА на 06.06.2024 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Фредерик Жолио Кюри 20, ет. 9.Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News 

29.03.2024г.

Уведомление за свикване на  Общо събрание на акционерите

Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPF) свиква редовно ОСА на 29.04.2024 г. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Черни връх 51, офис Х, сграда 2, ет. 5. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

28.03.2024

Уведомление за свикване на  Общо събрание на акционерите

Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД-Ямбол (HES) свиква редовно ОСА на 28.05.2024 г. от 13.13 ч. в гр. Ямбол, ул. Пирин 1. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

27.03.2024г.

Уведомление за свикване на  Общо събрание на акционерите

1. Елхим Искра АД-Пазарджик (ELHM) свиква редовно ОСА на 13.06.2024 г. от 11.00 ч. в гр. Пазарджик , ул. Искра 9, заседателна зала ет. 1 на административна сграда. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на X3News

26.03.2024г.

Уведомление за свикване на  Общо събрание на акционерите

Българска роза АД-Карлово (ROZA) свиква редовно ОСА на 16.05.2024 г. от 11.00 ч. в гр. Карлово, ул. Индустриална зона 1. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2. М+С хидравлик АД-Казанлък (MSH) свиква редовно ОСА на 21.05.2024 г. от 13.30 ч. в гр. Казанлък, ул. Козлодуй 68. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

21.03.2024г.

Уведомление за свикване на  Извънредно общо събрание на акционерите

ТЕЦ Марица 3 АД (MR3) свиква извънредно ОСА на 30.04.2024 г. от 14.30 ч. в гр. Димитровград, Промишлена зона. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

19.03.2024 г.

Уведомление за свикване на  Извънредно общо събрание на акционерите.

Емитент: Мизия-96 АД-Плевен (MIZA)
Мизия-96 АД-Плевен (MIZA) свиква извънредно ОСА на 22.04.2024 г. от 16.00 ч. в гр. Плевен, ул. Българска авиация 7, при следния дневен ред:
– Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Взема решение Христофор Дочев да бъде освободен като член на Съвета на директорите и да не бъде избиран нов член на Съвета на директорите. Съвета на директорите ще бъде в състав от настоящите петима членове.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 07.05.2024 г. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.04.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 04.04.2024 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

12.03.2024г.

Уведомление за паричен дивидент

На проведено на 11.03.2024 г. ОСА на Телематик Интерактив България АД-София (TIB) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.39 лв.
– Начална дата за изплащане на дивидента: 02.04.2024 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Първа инвестиционна банка АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 25.03.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 21.03.2024 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

08.03.2024г.

Уведомление за дивидент

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOM)
На проведено на 08.03.2024 г. извънредно ОСА на София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOM) са взети следните решения:
– Приема решение за разпределение на дивидент от част от неразпределената печалба, а именно сума в брутен размер на 893 738.40 лв., или по 0.10 лв. за една акция.
– Овластява законните представители на дружеството да извършат всички правни и фактически действия за изпълнение на приетите решения.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 22.03.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 20.03.2024 г.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

05.03.2024г.

Уведомление за свикване на  Общо събрание на акционерите.

1. Слънчо АД-Свищов (SLR) свиква редовно ОСА на 10.04.2024 г. от 11.30 ч. в гр. Свищов, ул. Дунав 16. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

2.Елана Агрокредит АД-София (EAC) свиква редовно ОСА на 02.04.2024 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, Ивент център – Зала 2. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

28.02.2024г.

1.Уведомление за свикване на  Общо събрание на облигационерите.

Тексим банк АД, в качеството си на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100006167, издадени от Рой Пропърти Фънд АДСИЦ (RPRA), свиква Общо събрание на облигационерите от емисията на 15.03.2024 г. от 13.30 ч. в гр. София, бул. Христо Ботев 17.Пълният текст на поканата за ОСО на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

26.02.2024г.

1.Уведомление за свикване на  Общо събрание на облигационерите.

АБВ Инвестиции ЕООД, в качеството си на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100006175, издадени от Загора Фининвест АД (ZAFA), свиква Общо събрание на облигационерите от емисията на 11.03.2024 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Апостол Карамитев № 16, вх. А, aп. 9-1. Пълният текст на поканата за ОСО на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

21.02.2024г.

1.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите.

Симат АД-Габрово (SIMT) свиква извънредно ОСА на 21.03.2024 г. от 11.00 ч. в гр. Габрово, ул. Индустриална 65. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

19.02.2024г.

1.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите.

Ямболен АД-Ямбол (YAMB) свиква извънредно ОСА на 20.03.2024 г. от 13.00 ч. в гр. Ямбол, ул. Ямболен 35. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

16.02.2024г.

1.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите.

Феникс Капитал Холдинг АД-София (PCH) свиква извънредно ОСА на 18.03.2024 г. от 14.00 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 109-115.Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата 

14.02.2024г.

1.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите.

Свинекомплекс Николово АД-Николово (SVNK) свиква извънредно ОСА на 15.03.2024 г. от 08.00 ч. в с. Николово, общ. Русе, заседателна зала.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2.Уведомление за свикване на  Общо събрание на облигационерите

Тексим Банк АД, в качеството си на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100015077, издадени от Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA), свиква Общо събрание на облигационерите от емисията на 05.03.2024 г. от 13.30 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 117. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

09.02.2024г.

1.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите.

Телематик Интерактив България АД-София (TIB) свиква извънредно ОСА на 11.03.2024 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Витоша 89В, Гранд Хотел Милениум София, Black &White club.Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите.

ТК-Имоти АД (KABL) свиква извънредно ОСА на 14.03.2024 г. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Горица 6. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

07.02.2024г.

1.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите.

София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOM) свиква извънредно ОСА на 08.03.2024 г. от 12.00 ч. в гр. София, кв. Манастирски ливади, ул. Ралевица 74, ет. 3, офис 3.3. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

26.01.2024г.

1.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите

Зенит имоти АДСИЦ-София (ZENP) свиква извънредно ОСА на 19.03.2024 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Врабча 8. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

22.01.2024г.

Софарма АД-София (SFAW) свиква общо събрание на притежателите на варанти на 26.01.2024 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5.Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

04.01.2024г.

1.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите

ТЕЦ-Бобов дол АД представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно ОСА, което ще се проведе на 06.02.2024 г. от 11.00 часа.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

21.12.2023г.

1.Уведомление за паричен дивидент

На проведено на 19.12.2023 г. ОСА на Телематик Интерактив България АД-София (TIB) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.40 лв.
– Начална дата за изплащане на дивидента: 11.01.2024 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Първа Инвестиционна Банка АД
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 02.01.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 28.12.2023 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

18.12.2023г.

1.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите

Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив (AKTV) свиква извънредно ОСА на 15.01.2024 г. от 12.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 37, ет. 2.Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

15.12.2023г.

1.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите

И Ар Джи Капитал – 3 АДСИЦ-София (ERG) свиква извънредно ОСА на 18.01.2024 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Брюксел 1, Заседателна зала.Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата 

13.04.2023г.

1.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите

Симат АД-Габрово (SIMT) свиква извънредно ОСА на 12.01.2024 г. от 10.00 ч. в гр. Габрово, ул. Индустриална 65. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата.

04.12.2023г.

1.Уведомление за свикване на  Извънаредно общо събрание на акционерите

Екип-98 Холдинг АД-София (HEKI) свиква извънредно ОСА на 03.01.2024 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Александър Малинов 75.Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.