МЕЛИФЕРА АД ОРГАНИЗИРА ОНЛАЙН ПРЕЗЕНТАЦИЯ

На 13.12.2022 г. от 15.30 ч. Мелифера АД организира онлайн презентация и Q&A сесия със заинтересовани инвеститори. На вашите въпроси ще отговарятИзпълнителният директор на дружеството Биляна Лаундс – Николова и Васил Атанасов – инвестиционен консултант и представител на съветника и водещ мениджър на емисията „Юг Маркет“ЕАД.
Информация как да бъде достъпено събитието може да бъде намерена на следния линк: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_fWagcd2kQM6wvpIyesNapA .

Share the Post:

Related Posts

Екипът на Юг Маркет с нов успех!

Поздравяваме нашия колега Теодора Поповска-Смиленова за придобиването на престижния сертификат “Инвестиционен консултант” към Комисията за финансов надзор. Пожелаваме ѝ много

Read More

Join Our Newsletter