Калкулатор

Оперативна информация

Оперативна информация

 

 ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44

Дата на определяне Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите в друга валута Брой дялове в обръщение Нетна стойност на активите на един дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
1 2 3 ’4 5 6 7
16.04.2021 14547582,64 9087376,3918 1,6009 1,6009 1,5689
19.04.2021 14601243,35 9087376,3918 1,6068 1,6068 1,5747
20.04.2021 14593360,02 9087376,3918 1,6059 1,6059 1,5738
21.04.2021 14582447,72 9087376,3918 1,6047 1,6047 1,5726
22.04.2021 14520751,01 9087376,3918 1,5979 1,5979 1,5659
23.04.2021 14574938,56 9087376,3918 1,6039 1,6039 1,5718
26.04.2021 14586913,27 9087376,3918 1,6052 1,6052 1,5731
27.04.2021 14630703,99 9087376,3918 1,6100 1,6100 1,5778
28.04.2021 14685213,90 9087376,3918 1,6160 1,6160 1,5837
29.04.2021 14691727,33 9087376,3918 1,6167 1,6167 1,5844
ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6187
обратно изкупуване 1.5863
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5218
обратно изкупуване 1.5066