Калкулатор

Оперативна информация

Оперативна информация

 

 ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44

 

Дата на определяне Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите в друга валута Брой дялове в обръщение Нетна стойност на активите на един дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
1 2 3 ’4 5 6 7
01.09.2017 4576647,87 2541939,4096 1,8005 1,8005 1,7645
04.09.2017 4572442,67 2541939,4096 1,7988 1,7988 1,7628
05.09.2017 4555449,52 2541939,4096 1,7921 1,7921 1,7563
07.09.2017 4555703,02 2541939,4096 1,7922 1,7922 1,7564
08.09.2017 4541119,57 2541939,4096 1,7865 1,7865 1,7508
11.09.2017 4546451,65 2541939,4096 1,7886 1,7886 1,7528
12.09.2017 4536867,92 2541939,4096 1,7848 1,7848 1,7491
13.09.2017 4529809,68 2542387,6391 1,7817 1,7817 1,7461
14.09.2017 4510569,81 2542387,6391 1,7741 1,7741 1,7386
15.09.2017 4514134,21 2542387,6391 1,7755 1,7755 1,7400

 

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.7599
обратно изкупуване 1.7247
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5464
обратно изкупуване 1.5309