Калкулатор

Оперативна информация

Оперативна информация

 

 ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44

Дата на определяне Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите в друга валута Брой дялове в обръщение Нетна стойност на активите на един дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
1 2 3 ’4 5 6 7
01.10.2019 10403113,79 6415987,9380 1,6214 1,6214 1,5890
02.10.2019 10403566,54 6415987,9380 1,6215 1,6215 1,5891
03.10.2019 10371741,93 6415987,9380 1,6165 1,6165 1,5842
04.10.2019 10369167,17 6415987,9380 1,6161 1,6161 1,5838
07.10.2019 10371794,77 6415987,9380 1,6166 1,6166 1,5843
08.10.2019 10367307,30 6415987,9380 1,6159 1,6159 1,5836
09.10.2019 10353377,97 6415987,9380 1,6137 1,6137 1,5814
10.10.2019 10336364,67 6415987,9380 1,6110 1,6110 1,5788
11.10.2019 10379830,21 6415987,9380 1,6178 1,6178 1,5854
14.10.2019 10372550,50 6415987,9380 1,6167 1,6167 1,5844
15.10.2019 10220491,91 6405338,6888 1,5956 1,5956 1,5637
ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6157
обратно изкупуване 1.5834
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.4896
обратно изкупуване 1.4747