Калкулатор

Оперативна информация

Оперативна информация

 

 ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44

Дата на определяне Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите в друга валута Брой дялове в обръщение Нетна стойност на активите на един дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
1 2 3 ’4 5 6 7
01.09.2020 11205979,09 7344337,1575 1,5258 1,5258 1,4953
02.09.2020 11216943,54 7344337,1575 1,5273 1,5273 1,4968
03.09.2020 11232899,22 7344337,1575 1,5295 1,5295 1,4989
04.09.2020 11222336,28 7344337,1575 1,5280 1,5280 1,4974
08.09.2020 11222329,42 7344337,1575 1,5280 1,5280 1,4974
09.09.2020 11143616,00 7344337,1575 1,5173 1,5173 1,4870
10.09.2020 11242137,36 7344337,1575 1,5307 1,5307 1,5001
11.09.2020 11256185,11 7344337,1575 1,5326 1,5326 1,5019
14.09.2020 11233735,83 7344337,1575 1,5296 1,5296 1,4990
15.09.2020 11220112,91 7326324,7230 1,5315 1,5315 1,5009
ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.5236
обратно изкупуване 1.4931
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.4525
обратно изкупуване 1.438