Калкулатор

Оперативна информация

Оперативна информация

 

 ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44

Дата на определяне Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите в друга валута Брой дялове в обръщение Нетна стойност на активите на един дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
1 2 3 ’4 5 6 7
02.01.2019 10153549,33 6206993,8959 1,6358 1,6358 1,6031
03.01.2019 10166291,65 6206993,8959 1,6379 1,6379 1,6051
04.01.2019 10136043,17 6206993,8959 1,6330 1,6330 1,6003
07.01.2019 10138241,35 6206993,8959 1,6334 1,6334 1,6007
08.01.2019 10080291,29 6206993,8959 1,6240 1,6240 1,5915
09.01.2019 10071032,54 6206993,8959 1,6225 1,6225 1,5901
10.01.2019 10059637,73 6206993,8959 1,6207 1,6207 1,5883
11.01.2019 10052468,09 6195947,5405 1,6224 1,6224 1,5900
14.01.2019 10049387,55 6195947,5405 1,6219 1,6219 1,5895
15.01.2019 10050022,47 6195947,5405 1,6220 1,6220 1,5896
ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6157
обратно изкупуване 1.5834
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5201
обратно изкупуване 1.5049