Калкулатор

Оперативна информация

Оперативна информация

 

 ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44

Дата на определяне Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите в друга валута Брой дялове в обръщение Нетна стойност на активите на един дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
1 2 3 ’4 5 6 7
04.05.2020 11167634,12 7229487,9887 1,5447 1,5447 1,5138
05.05.2020 11149654,89 7219171,0820 1,5445 1,5445 1,5136
07.05.2020 11154293,67 7219171,0820 1,5451 1,5451 1,5142
08.05.2020 11173391,56 7219171,0820 1,5477 1,5477 1,5167
11.05.2020 11108748,40 7219171,0820 1,5388 1,5388 1,5080
12.05.2020 11162937,19 7219171,0820 1,5463 1,5463 1,5154
13.05.2020 11132147,76 7219171,0820 1,5420 1,5420 1,5112
14.05.2020 11052391,02 7219171,0820 1,5310 1,5310 1,5004
15.05.2020 11130325,99 7219171,0820 1,5418 1,5418 1,5110
ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.5402
обратно изкупуване 1.50974
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.4575
обратно изкупуване 1.4429