Калкулатор

Оперативна информация

Оперативна информация

 

 ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44

Дата на определяне Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите в друга валута Брой дялове в обръщение Нетна стойност на активите на един дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
1 2 3 ’4 5 6 7
02.03.2020 10163560,63 6383090,3231 1,5923 1,5923 1,5605
04.03.2020 10157402,14 6383090,3231 1,5913 1,5913 1,5595
05.03.2020 10199585,45 6383090,3231 1,5979 1,5979 1,5659
06.03.2020 10187055,32 6383090,3231 1,5959 1,5959 1,5640
09.03.2020 9835276,01 6383090,3231 1,5408 1,5408 1,5100
10.03.2020 9957071,03 6383090,3231 1,5599 1,5599 1,5287
11.03.2020 9901891,89 6383090,3231 1,5513 1,5513 1,5203
12.03.2020 9743499,78 6380498,9782 1,5271 1,5271 1,4966
13.03.2020 9680457,09 6339698,3902 1,5270 1,5270 1,4965
ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.4944
обратно изкупуване 1.4645
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.4247
обратно изкупуване 1.4105