Калкулатор

Оперативна информация

Оперативна информация

 

 ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44

 

Дата на определяне Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите в друга валута Брой дялове в обръщение Нетна стойност на активите на един дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
1 2 3 ’4 5 6 7
01.02.2018 4695961,26 2657144,7111 1,7673 1,7673 1,7320
02.02.2018 4707087,56 2657144,7111 1,7715 1,7715 1,7361
05.02.2018 4710464,36 2657314,0591 1,7726 1,7726 1,7371
06.02.2018 4644946,80 2657596,1306 1,7478 1,7478 1,7128
07.02.2018 4668414,43 2657596,1306 1,7566 1,7566 1,7215
08.02.2018 4663894,10 2653127,2675 1,7579 1,7579 1,7227
09.02.2018 4640123,31 2653127,2675 1,7489 1,7489 1,7139
12.02.2018 4645165,33 2653127,2675 1,7508 1,7508 1,7158
13.02.2018 4645527,62 2653127,2675 1,7510 1,7510 1,7160
14.02.2018 4634795,51 2653127,2675 1,7469 1,7469 1,7120
15.02.2018 4645959,14 2653127,2675 1,7511 1,7511 1,7161

 

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.7459
обратно изкупуване 1.711
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5441
обратно изкупуване 1.5287