Калкулатор

Оперативна информация

Оперативна информация

 

 ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44

 

Дата на определяне Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите в друга валута Брой дялове в обръщение Нетна стойност на активите на един дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
1 2 3 ’4 5 6 7
01.11.2017 4524632,41 2548798,4117 1,7752 1,7752 1,7397
02.11.2017 4527006,24 2548798,4117 1,7761 1,7761 1,7406
03.11.2017 4530932,51 2548798,4117 1,7777 1,7777 1,7421
06.11.2017 4705701,34 2661303,3338 1,7682 1,7682 1,7328
07.11.2017 4715302,60 2661868,8807 1,7714 1,7714 1,7360
08.11.2017 4768670,94 2661868,8807 1,7915 1,7915 1,7557
09.11.2017 4752552,67 2659021,1760 1,7873 1,7873 1,7516
10.11.2017 4776627,46 2659021,1760 1,7964 1,7964 1,7605
13.11.2017 4770400,27 2659021,1760 1,7940 1,7940 1,7581
14.11.2017 4778754,30 2659021,1760 1,7972 1,7972 1,7613
15.11.2017 4760852,25 2657214,0342 1,7917 1,7917 1,7559

 

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.789
обратно изкупуване 1.7532
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5697
обратно изкупуване 1.554