Калкулатор

Оперативна информация

Оперативна информация

 

 ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44

Дата на определяне Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите в друга валута Брой дялове в обръщение Нетна стойност на активите на един дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
1 2 3 ’4 5 6 7
03.06.2019 9943512,06 6159534,0316 1,6143 1,6143 1,5820
04.06.2019 9940485,78 6159534,0316 1,6138 1,6138 1,5815
05.06.2019 9933185,62 6158504,5189 1,6129 1,6129 1,5806
06.06.2019 9920115,83 6158504,5189 1,6108 1,6108 1,5786
07.06.2019 9927086,20 6158129,0167 1,6120 1,6120 1,5798
10.06.2019 9920864,60 6158129,0167 1,6110 1,6110 1,5788
11.06.2019 9944663,86 6158129,0167 1,6149 1,6149 1,5826
12.06.2019 9886215,09 6158129,0167 1,6054 1,6054 1,5733
13.06.2019 9936086,10 6158191,3065 1,6135 1,6135 1,5812
14.06.2019 9932883,92 6158191,3065 1,6130 1,6130 1,5807
ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6118
обратно изкупуване 1.5796
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5002
обратно изкупуване 1.4852