Калкулатор

Оперативна информация

Оперативна информация

 

 ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44

Дата на определяне Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите в друга валута Брой дялове в обръщение Нетна стойност на активите на един дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
1 2 3 ’4 5 6 7
01.11.2018 9407502,20 5795351,2377 1,6233 1,6233 1,5908
02.11.2018 9375792,91 5795351,2377 1,6178 1,6178 1,5854
05.11.2018 9370016,84 5795351,2377 1,6168 1,6168 1,5845
06.11.2018 9344388,91 5795351,2377 1,6124 1,6124 1,5802
07.11.2018 9331459,94 5795351,2377 1,6102 1,6102 1,5780
08.11.2018 9346623,26 5794997,7059 1,6129 1,6129 1,5806
09.11.2018 9371262,49 5794997,7059 1,6171 1,6171 1,5848
12.11.2018 9371474,88 5794997,7059 1,6172 1,6172 1,5849
13.11.2018 9355051,17 5794997,7059 1,6143 1,6143 1,5820
14.11.2018 9348976,08 5794997,7059 1,6133 1,6133 1,5810
15.11.2018 9364567,02 5794997,7059 1,6160 1,6160 1,5837
ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.616
обратно изкупуване 1.5837
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.4956
обратно изкупуване 1.4806