Калкулатор

Оперативна информация

Оперативна информация

 

 ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44

Дата на определяне Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите в друга валута Брой дялове в обръщение Нетна стойност на активите на един дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
1 2 3 ’4 5 6 7
16.07.2019 10201634,06 6312178,6806 1,6162 1,6162 1,5839
17.07.2019 10202215,66 6312178,6806 1,6163 1,6163 1,5840
18.07.2019 10195301,61 6310501,7661 1,6156 1,6156 1,5833
19.07.2019 10218714,21 6310501,7661 1,6193 1,6193 1,5869
22.07.2019 10207618,96 6310501,7661 1,6176 1,6176 1,5852
23.07.2019 10216536,84 6310501,7661 1,6190 1,6190 1,5866
24.07.2019 10203610,39 6310501,7661 1,6169 1,6169 1,5846
25.07.2019 10223511,40 6310501,7661 1,6201 1,6201 1,5877
26.07.2019 10248399,39 6310501,7661 1,6240 1,6240 1,5915
29.07.2019 10223816,72 6310501,7661 1,6201 1,6201 1,5877
30.07.2019 10238003,69 6310501,7661 1,6224 1,6224 1,5900
31.07.2019 10287735,82 6307351,7661 1,6311 1,6311 1,5985
ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6495
обратно изкупуване 1.6165
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5262
обратно изкупуване 1.5109