Калкулатор

Оперативна информация

Оперативна информация

 

 ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44

Дата на определяне Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите в друга валута Брой дялове в обръщение Нетна стойност на активите на един дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
1 2 3 ’4 5 6 7
02.07.2018 8294284,77 4938725,9276 1,6794 1,6794 1,6458
03.07.2018 8216465,74 4938725,9276 1,6637 1,6637 1,6304
04.07.2018 8228238,50 4938725,9276 1,6661 1,6661 1,6328
05.07.2018 8237653,87 4938725,9276 1,6680 1,6680 1,6346
06.07.2018 8235932,47 4938725,9276 1,6676 1,6676 1,6342
09.07.2018 8208210,35 4938725,9276 1,6620 1,6620 1,6288
10.07.2018 8224683,32 4938725,9276 1,6653 1,6653 1,6320
11.07.2018 8224744,06 4938725,9276 1,6654 1,6654 1,6321
12.07.2018 8225798,84 4938725,9276 1,6656 1,6656 1,6323
13.07.2018 8221859,06 4938725,9276 1,6648 1,6648 1,6315
ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.659
обратно изкупуване 1.6258
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5046
обратно изкупуване 1.4896