Калкулатор

Оперативна информация

Оперативна информация

 

 ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44

Дата на определяне Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите в друга валута Брой дялове в обръщение Нетна стойност на активите на един дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
1 2 3 ’4 5 6 7
02.04.2018 4551435,21 2642952,0655 1,7221 1,7221 1,6877
03.04.2018 4544339,54 2642952,0655 1,7194 1,7194 1,6850
04.04.2018 4524396,26 2642952,0655 1,7119 1,7119 1,6777
05.04.2018 4508466,26 2642952,0655 1,7058 1,7058 1,6717
10.04.2018 4509041,85 2642952,0655 1,7061 1,7061 1,6720
11.04.2018 4557462,80 2642952,0655 1,7244 1,7244 1,6899
12.04.2018 4560843,90 2642952,0655 1,7257 1,7257 1,6912
13.04.2018 4555361,01 2642952,0655 1,7236 1,7236 1,6891
ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.7306
обратно изкупуване 1.696
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5307
обратно изкупуване 1.5154