Калкулатор

Оперативна информация

Оперативна информация

 

 ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44

Дата на определяне Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите в друга валута Брой дялове в обръщение Нетна стойност на активите на един дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
1 2 3 ’4 5 6 7
18.11.2019 10398105,13 6394875,8115 1,6260 1,6260 1,5935
19.11.2019 10402958,21 6394875,8115 1,6268 1,6268 1,5943
20.11.2019 10394678,89 6394875,8115 1,6255 1,6255 1,5930
21.11.2019 10396158,18 6394875,8115 1,6257 1,6257 1,5932
22.11.2019 10399068,47 6394875,8115 1,6262 1,6262 1,5937
25.11.2019 10387939,71 6394875,8115 1,6244 1,6244 1,5919
26.11.2019 10374625,40 6394875,8115 1,6223 1,6223 1,5899
27.11.2019 10308617,47 6394875,8115 1,6120 1,6120 1,5798
28.11.2019 10339006,32 6394875,8115 1,6168 1,6168 1,5845
29.11.2019 10367921,82 6394875,8115 1,6213 1,6213 1,5889
ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6179
обратно изкупуване 1.5855
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.4977
обратно изкупуване 1.4827