Калкулатор

Оперативна информация

Оперативна информация

 

 ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44

Дата на определяне Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите в друга валута Брой дялове в обръщение Нетна стойност на активите на един дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
1 2 3 ’4 5 6 7
02.11.2020 12737305,35 8305292,7319 1,5336 1,5336 1,5029
03.11.2020 12741628,18 8305292,7319 1,5342 1,5342 1,5035
04.11.2020 12687551,60 8305292,7319 1,5276 1,5276 1,4970
05.11.2020 12738350,04 8305292,7319 1,5338 1,5338 1,5031
06.11.2020 12731328,54 8305292,7319 1,5329 1,5329 1,5022
09.11.2020 12726238,46 8305292,7319 1,5323 1,5323 1,5017
10.11.2020 12737762,77 8305292,7319 1,5337 1,5337 1,5030
11.11.2020 12759723,64 8305292,7319 1,5363 1,5363 1,5056
12.11.2020 12733459,23 8305292,7319 1,5332 1,5332 1,5025
13.11.2020 12926891,76 8427259,8595 1,5339 1,5339 1,5032
ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.5223
обратно изкупуване 1.4919
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.4523
обратно изкупуване 1.4378