Калкулатор

Оперативна информация

Оперативна информация

 

 ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44

Дата на определяне Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите в друга валута Брой дялове в обръщение Нетна стойност на активите на един дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
1 2 3 ’4 5 6 7
03.09.2018 8230947,91 4936266,2233 1,6674 1,6674 1,6341
04.09.2018 8235125,58 4936266,2233 1,6683 1,6683 1,6349
05.09.2018 8225577,51 4936266,2233 1,6664 1,6664 1,6331
07.09.2018 8219921,75 4936266,2233 1,6652 1,6652 1,6319
10.09.2018 8229263,18 4936266,2233 1,6671 1,6671 1,6338
11.09.2018 8220195,82 4936266,2233 1,6653 1,6653 1,6320
12.09.2018 8171028,69 4936266,2233 1,6553 1,6553 1,6222
13.09.2018 8190865,73 4936266,2233 1,6593 1,6593 1,6261
14.09.2018 8193530,62 4936266,2233 1,6599 1,6599 1,6267
ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6521
обратно изкупуване 1.6191
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.4876
обратно изкупуване 1.4727