Калкулатор

Оперативна информация

Оперативна информация

 

 ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44

Дата на определяне Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите в друга валута Брой дялове в обръщение Нетна стойност на активите на един дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
1 2 3 ’4 5 6 7
01.07.2021 15246845,18 9384700,3163 1,6246 1,6246 1,5921
02.07.2021 15270156,14 9384700,3163 1,6271 1,6271 1,5946
05.07.2021 15232353,47 9384700,3163 1,6231 1,6231 1,5906
06.07.2021 15236940,09 9384700,3163 1,6236 1,6236 1,5911
07.07.2021 15232439,17 9384700,3163 1,6231 1,6231 1,5906
08.07.2021 15243604,65 9384700,3163 1,6243 1,6243 1,5918
09.07.2021 15231222,97 9384700,3163 1,6230 1,6230 1,5905
12.07.2021 15252913,06 9384700,3163 1,6253 1,6253 1,5928
13.07.2021 15243421,10 9384700,3163 1,6243 1,6243 1,5918
14.07.2021 15213250,83 9384700,3163 1,6211 1,6211 1,5887
15.07.2021 15227238,95 9384700,3163 1,6226 1,6226 1,5901
ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6279
обратно изкупуване 1.5953
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5395
обратно изкупуване 1.5241