Калкулатор

Оперативна информация

Оперативна информация

 

 ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44

Дата на определяне Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите в друга валута Брой дялове в обръщение Нетна стойност на активите на един дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
1 2 3 ’4 5 6 7
01.02.2021 14119215,08 8738766,3617 1,6157 1,6157 1,5834
02.02.2021 14138085,07 8738766,3617 1,6179 1,6179 1,5855
03.02.2021 14131372,04 8734769,0860 1,6178 1,6178 1,5854
04.02.2021 14099819,79 8734769,0860 1,6142 1,6142 1,5819
05.02.2021 14037757,65 8734769,0860 1,6071 1,6071 1,5750
08.02.2021 14054213,04 8734769,0860 1,6090 1,6090 1,5768
09.02.2021 14024158,98 8734769,0860 1,6056 1,6056 1,5735
10.02.2021 14027085,31 8734769,0860 1,6059 1,6059 1,5738
11.02.2021 14014839,68 8734769,0860 1,6045 1,6045 1,5724
12.02.2021 14078788,56 8734769,0860 1,6118 1,6118 1,5796
15.02.2021 14052907,14 8734769,0860 1,6088 1,6088 1,5766
ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6134
обратно изкупуване 1.5811
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5042
обратно изкупуване 1.4892