Калкулатор

Оперативна информация

Оперативна информация

 

 ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44

Дата на определяне Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите в друга валута Брой дялове в обръщение Нетна стойност на активите на един дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
1 2 3 ’4 5 6 7
01.10.2021 15265042,58 9383218,2310 1,6268 1,6268 1,5943
04.10.2021 15254840,77 9380023,6344 1,6263 1,6263 1,5938
05.10.2021 15245993,56 9380023,6344 1,6254 1,6254 1,5929
06.10.2021 15269552,52 9380023,6344 1,6279 1,6279 1,5953
07.10.2021 15252205,07 9380023,6344 1,6260 1,6260 1,5935
08.10.2021 15255202,96 9380023,6344 1,6264 1,6264 1,5939
11.10.2021 15258200,24 9380023,6344 1,6267 1,6267 1,5942
12.10.2021 15236858,03 9380023,6344 1,6244 1,6244 1,5919
13.10.2021 15237885,37 9380023,6344 1,6245 1,6245 1,5920
14.10.2021 15236965,12 9380023,6344 1,6244 1,6244 1,5919
15.10.2021 15246670,93 9380023,6344 1,6254 1,6254 1,5929
ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.616
обратно изкупуване 1.5837
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5247
обратно изкупуване 1.5095