Калкулатор

Оперативна информация

Оперативна информация

 

 ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44

Дата на определяне Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите в друга валута Брой дялове в обръщение Нетна стойност на активите на един дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
1 2 3 ’4 5 6 7
01.04.2019 9997115,03 6193712,4851 1,6141 1,6141 1,5818
02.04.2019 9994561,55 6193712,4851 1,6137 1,6137 1,5814
03.04.2019 9995504,93 6193712,4851 1,6138 1,6138 1,5815
04.04.2019 9955078,51 6193712,4851 1,6073 1,6073 1,5752
05.04.2019 9947432,83 6193712,4851 1,6061 1,6061 1,5740
08.04.2019 9909929,68 6193712,4851 1,6000 1,6000 1,5680
09.04.2019 9948341,38 6193712,4851 1,6062 1,6062 1,5741
10.04.2019 9997409,06 6193712,4851 1,6141 1,6141 1,5818
11.04.2019 10040087,94 6193712,4851 1,6210 1,6210 1,5886
12.04.2019 10045596,77 6193712,4851 1,6219 1,6219 1,5895
15.04.2019 10049131,01 6193712,4851 1,6225 1,6225 1,5901
ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6267
обратно изкупуване 1.5942
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.4994
обратно изкупуване 1.4844