Калкулатор

Портфейл

Портфейл

 СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31 юли 2019 г.

 

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6495
обратно изкупуване 1.6165
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5262
обратно изкупуване 1.5109