Калкулатор

Портфейл

Портфейл

 СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30 април 2020 г.

 

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.5402
обратно изкупуване 1.50974
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.4575
обратно изкупуване 1.4429