Калкулатор

Портфейл

Портфейл

 СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30 септември 2019 г.

 

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6157
обратно изкупуване 1.5834
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.4896
обратно изкупуване 1.4747