Калкулатор

Портфейл

Портфейл

 СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30 ноември 2021 г.

 

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6177
обратно изкупуване 1.5853
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5202
обратно изкупуване 1.505