Калкулатор

Портфейл

Портфейл

 СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31 август 2021 г.

 

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6123
обратно изкупуване 1.5801
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5253
обратно изкупуване 1.51