Калкулатор

Портфейл

Портфейл

 СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31 декември 2020 г.

 

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.595
обратно изкупуване 1.5631
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.4923
обратно изкупуване 1.4774