Калкулатор

Портфейл

Портфейл

 СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30 Юни 2018 г.

 

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.659
обратно изкупуване 1.6258
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5046
обратно изкупуване 1.4896