Калкулатор

Портфейл

Портфейл

 СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31 август 2022 г.

 

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.653
обратно изкупуване 1.6199
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5343
обратно изкупуване 1.519