Калкулатор

Портфейл

Портфейл

 СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30 април 2022 г.

 

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6708
обратно изкупуване 1.6374
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.565
обратно изкупуване 1.5494