Калкулатор

Портфейл

Портфейл

 СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31 март 2019 г.

 

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6267
обратно изкупуване 1.5942
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.4994
обратно изкупуване 1.4844