Калкулатор

Портфейл

Портфейл

 СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30 ноември 2019 г.

 

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6179
обратно изкупуване 1.5855
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.4977
обратно изкупуване 1.4827