Калкулатор

Портфейл

Портфейл

 СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31 юли 2020 г.

 

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.5351
обратно изкупуване 1.5044
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.4598
обратно изкупуване 1.4452