Калкулатор

Портфейл

Портфейл

 СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31 декември 2018 г.

 

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6157
обратно изкупуване 1.5834
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5201
обратно изкупуване 1.5049