Калкулатор

Портфейл

Портфейл

 СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31 Октомври 2017 г.

 

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.789
обратно изкупуване 1.7532
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5697
обратно изкупуване 1.554