Калкулатор

Портфейл

Портфейл

 СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31 март 2021 г.

 

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6085
обратно изкупуване 1.5763
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5005
обратно изкупуване 1.4855