Калкулатор

Профил на инвеститора

Профил на инвеститора

 

Инвестиционният продукт на Юг Маркет Максимум е създаден за граждани, фирми, институции, готови да инвестират парични средства в средносрочен и дългосрочен план, да поемат умерен до висок инвестиционен риск, с цел реализиране на по-висок доход и желаят да имат сигурна и бърза ликвидност, без това да нарушава осезаемо постигнатия доход от инвестицията, държат да диверсифицират риска на собствения си портфейл и искат парите им да се управляват от професионалисти на финансовите пазари.

Инвестицията в дялове на Юг Маркет Максимум би могла да е подходяща за български и чуждестранни физически лица (без граждани на САЩ и Канада), фирми и институции, които желаят да инвестират част от средствата си на финансовите пазари, в диверсифициран продукт, структуриран предимно от акции на български компании и с възможност за постигане на по-висока доходност, при поемането на умерен, до висок риск.

 

 

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6535
обратно изкупуване 1.6204
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5147
обратно изкупуване 1.4996