Калкулатор

Оперативна информация

Оперативна информация

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44

Дата на определяне Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите в друга валута Брой дялове в обръщение Нетна стойност на активите на един дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
1 2 3 ’4 5 6 7
01.09.2020 631455,73 433811,2056 1,4556 1,4556 1,4410
02.09.2020 631871,14 433811,2056 1,4566 1,4566 1,4420
03.09.2020 632236,63 433811,2056 1,4574 1,4574 1,4428
04.09.2020 632453,93 433811,2056 1,4579 1,4579 1,4433
08.09.2020 633214,42 433811,2056 1,4597 1,4597 1,4451
09.09.2020 633091,43 433811,2056 1,4594 1,4594 1,4448
10.09.2020 632517,00 433811,2056 1,4580 1,4580 1,4434
11.09.2020 633134,80 433811,2056 1,4595 1,4595 1,4449
14.09.2020 632811,02 433811,2056 1,4587 1,4587 1,4441
15.09.2020 633074,44 433811,2056 1,4593 1,4593 1,4447
ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.5236
обратно изкупуване 1.4931
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.4525
обратно изкупуване 1.438