Калкулатор

Оперативна информация

Оперативна информация

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44

Дата на определяне Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите в друга валута Брой дялове в обръщение Нетна стойност на активите на един дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
1 2 3 ’4 5 6 7
01.06.2021 733314,75 478805,4536 1,5316 1,5316 1,5163
02.06.2021 733220,61 478805,4536 1,5314 1,5314 1,5161
03.06.2021 733676,36 478805,4536 1,5323 1,5323 1,5170
04.06.2021 733410,05 478805,4536 1,5317 1,5317 1,5164
07.06.2021 732966,22 478805,4536 1,5308 1,5308 1,5155
08.06.2021 732776,52 478805,4536 1,5304 1,5304 1,5151
09.06.2021 732783,83 478805,4536 1,5304 1,5304 1,5151
10.06.2021 734512,86 478805,4536 1,5341 1,5341 1,5188
11.06.2021 733562,14 478805,4536 1,5321 1,5321 1,5168
14.06.2021 729171,94 478805,4536 1,5229 1,5229 1,5077
15.06.2021 732325,65 478805,4536 1,5295 1,5295 1,5142
ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6273
обратно изкупуване 1.5948
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5319
обратно изкупуване 1.5166