Калкулатор

Оперативна информация

Оперативна информация

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44

Дата на определяне Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите в друга валута Брой дялове в обръщение Нетна стойност на активите на един дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
1 2 3 ’4 5 6 7
02.04.2018 1044617,24 683566,1480 1,5282 1,5282 1,5129
03.04.2018 1042660,64 683566,1480 1,5253 1,5253 1,5100
04.04.2018 1040385,64 683566,1480 1,5220 1,5220 1,5068
05.04.2018 1038684,47 683566,1480 1,5195 1,5195 1,5043
10.04.2018 1038650,39 683566,1480 1,5195 1,5195 1,5043
11.04.2018 1045508,67 683566,1480 1,5295 1,5295 1,5142
12.04.2018 1045569,41 683566,1480 1,5296 1,5296 1,5143
13.04.2018 1045221,96 683566,1480 1,5291 1,5291 1,5138
ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.7306
обратно изкупуване 1.696
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5307
обратно изкупуване 1.5154