Калкулатор

Оперативна информация

Оперативна информация

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44

Дата на определяне Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите в друга валута Брой дялове в обръщение Нетна стойност на активите на един дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
1 2 3 ’4 5 6 7
03.06.2019 631177,45 423794,6417 1,4893 1,4893 1,4744
04.06.2019 632015,45 423794,6417 1,4913 1,4913 1,4764
05.06.2019 632398,94 423794,6417 1,4922 1,4922 1,4773
06.06.2019 632230,30 423794,6417 1,4918 1,4918 1,4769
07.06.2019 631288,15 423794,6417 1,4896 1,4896 1,4747
10.06.2019 632161,33 423794,6417 1,4917 1,4917 1,4768
11.06.2019 633474,09 423794,6417 1,4948 1,4948 1,4799
12.06.2019 635797,89 423794,6417 1,5002 1,5002 1,4852
13.06.2019 635834,80 423861,2950 1,5001 1,5001 1,4851
14.06.2019 635012,56 423861,2950 1,4982 1,4982 1,4832
ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6118
обратно изкупуване 1.5796
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5002
обратно изкупуване 1.4852