Калкулатор

Оперативна информация

Оперативна информация

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44

Дата на определяне Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите в друга валута Брой дялове в обръщение Нетна стойност на активите на един дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
1 2 3 ’4 5 6 7
16.07.2020 477935,02 327946,7264 1,4574 1,4574 1,4428
17.07.2020 477451,67 327946,7264 1,4559 1,4559 1,4413
20.07.2020 477191,44 327946,7264 1,4551 1,4551 1,4405
21.07.2020 477352,50 327946,7264 1,4556 1,4556 1,4410
22.07.2020 477807,98 327946,7264 1,4570 1,4570 1,4424
23.07.2020 477691,94 327946,7264 1,4566 1,4566 1,4420
24.07.2020 477590,70 327946,7264 1,4563 1,4563 1,4417
27.07.2020 480047,05 327946,7264 1,4638 1,4638 1,4492
28.07.2020 480878,39 327946,7264 1,4663 1,4663 1,4516
29.07.2020 480633,21 327946,7264 1,4656 1,4656 1,4509
30.07.2020 480908,23 327946,7264 1,4664 1,4664 1,4517
31.07.2020 481220,35 327946,7264 1,4674 1,4674 1,4527
ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.5351
обратно изкупуване 1.5044
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.4598
обратно изкупуване 1.4452