Калкулатор

Оперативна информация

Оперативна информация

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44

Дата на определяне Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите в друга валута Брой дялове в обръщение Нетна стойност на активите на един дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
1 2 3 ’4 5 6 7
16.07.2019 627104,16 419541,1955 1,4947 1,4947 1,4798
17.07.2019 626880,86 419541,1955 1,4942 1,4942 1,4793
18.07.2019 627029,63 419541,1955 1,4946 1,4946 1,4797
19.07.2019 627230,44 419541,1955 1,4950 1,4950 1,4801
22.07.2019 627631,73 419541,1955 1,4960 1,4960 1,4810
23.07.2019 627873,98 419541,1955 1,4966 1,4966 1,4816
24.07.2019 626318,34 419541,1955 1,4929 1,4929 1,4780
25.07.2019 626567,78 419541,1955 1,4935 1,4935 1,4786
26.07.2019 627046,83 419541,1955 1,4946 1,4946 1,4797
29.07.2019 627064,64 419541,1955 1,4946 1,4946 1,4797
30.07.2019 626631,44 419541,1955 1,4936 1,4936 1,4787
31.07.2019 628975,97 419541,1955 1,4992 1,4992 1,4842
ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6495
обратно изкупуване 1.6165
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5262
обратно изкупуване 1.5109