Калкулатор

Оперативна информация

Оперативна информация

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44

Дата на определяне Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите в друга валута Брой дялове в обръщение Нетна стойност на активите на един дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
1 2 3 ’4 5 6 7
04.01.2021 664213,88 454453,8809 1,4616 1,4616 1,4470
05.01.2021 664144,06 454453,8809 1,4614 1,4614 1,4468
06.01.2021 664310,54 454453,8809 1,4618 1,4618 1,4472
07.01.2021 664641,35 454453,8809 1,4625 1,4625 1,4479
08.01.2021 667829,98 454453,8809 1,4695 1,4695 1,4548
11.01.2021 666178,46 454453,8809 1,4659 1,4659 1,4512
12.01.2021 666128,17 454453,8809 1,4658 1,4658 1,4511
13.01.2021 666062,51 454453,8809 1,4656 1,4656 1,4509
14.01.2021 716012,96 488569,6014 1,4655 1,4655 1,4508
15.01.2021 715976,17 488569,6014 1,4655 1,4655 1,4508
ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.595
обратно изкупуване 1.5631
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.4923
обратно изкупуване 1.4774