Калкулатор

Оперативна информация

Оперативна информация

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44

Дата на определяне Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите в друга валута Брой дялове в обръщение Нетна стойност на активите на един дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
1 2 3 ’4 5 6 7
01.10.2019 631915,24 419606,8037 1,5060 1,5060 1,4909
02.10.2019 631639,22 419606,8037 1,5053 1,5053 1,4902
03.10.2019 627008,15 419606,8037 1,4943 1,4943 1,4794
04.10.2019 626892,52 419606,8037 1,4940 1,4940 1,4791
07.10.2019 626652,94 419606,8037 1,4934 1,4934 1,4785
08.10.2019 626662,33 419606,8037 1,4935 1,4935 1,4786
09.10.2019 626215,26 419606,8037 1,4924 1,4924 1,4775
10.10.2019 626172,21 419606,8037 1,4923 1,4923 1,4774
11.10.2019 626092,18 419606,8037 1,4921 1,4921 1,4772
14.10.2019 626282,71 419606,8037 1,4925 1,4925 1,4776
15.10.2019 626575,22 419606,8037 1,4932 1,4932 1,4783
ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6157
обратно изкупуване 1.5834
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.4896
обратно изкупуване 1.4747