Калкулатор

Оперативна информация

Оперативна информация

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44

Дата на определяне Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите в друга валута Брой дялове в обръщение Нетна стойност на активите на един дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
1 2 3 ’4 5 6 7
01.09.2017 729060,56 464568,7503 1,5693 1,5693 1,5536
04.09.2017 729207,81 464568,7503 1,5696 1,5696 1,5539
05.09.2017 726340,47 464568,7503 1,5635 1,5635 1,5479
07.09.2017 726393,22 464568,7503 1,5636 1,5636 1,5480
08.09.2017 725603,22 464600,7278 1,5618 1,5618 1,5462
11.09.2017 726614,81 464600,7278 1,5640 1,5640 1,5484
12.09.2017 725047,06 464600,7278 1,5606 1,5606 1,5450
13.09.2017 725044,09 464600,7278 1,5606 1,5606 1,5450
14.09.2017 722905,71 464600,7278 1,5560 1,5560 1,5404
15.09.2017 722659,42 464600,7278 1,5554 1,5554 1,5398
ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.7599
обратно изкупуване 1.7247
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5464
обратно изкупуване 1.5309