Калкулатор

Оперативна информация

Оперативна информация

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44

Дата на определяне Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите в друга валута Брой дялове в обръщение Нетна стойност на активите на един дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
1 2 3 ’4 5 6 7
01.11.2017 723900,01 464633,0213 1,5580 1,5580 1,5424
02.11.2017 724398,38 464633,0213 1,5591 1,5591 1,5435
03.11.2017 725465,29 464633,0213 1,5614 1,5614 1,5458
06.11.2017 721757,50 464633,0213 1,5534 1,5534 1,5379
07.11.2017 722502,21 464633,0213 1,5550 1,5550 1,5395
08.11.2017 729820,46 464665,1756 1,5706 1,5706 1,5549
09.11.2017 728234,79 464665,1756 1,5672 1,5672 1,5515
10.11.2017 731327,11 464665,1756 1,5739 1,5739 1,5582
13.11.2017 730870,14 464665,1756 1,5729 1,5729 1,5572
14.11.2017 731581,71 464665,1756 1,5744 1,5744 1,5587
15.11.2017 729881,37 464665,1756 1,5708 1,5708 1,5551
ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.789
обратно изкупуване 1.7532
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5697
обратно изкупуване 1.554