Калкулатор

Оперативна информация

Оперативна информация

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44

Дата на определяне Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите в друга валута Брой дялове в обръщение Нетна стойност на активите на един дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
1 2 3 ’4 5 6 7
03.09.2018 1047124,19 699567,9946 1,4968 1,4968 1,4818
04.09.2018 1046612,82 699567,9946 1,4961 1,4961 1,4811
05.09.2018 1047398,45 699567,9946 1,4972 1,4972 1,4822
07.09.2018 1047522,12 699567,9946 1,4974 1,4974 1,4824
10.09.2018 1047526,74 699567,9946 1,4974 1,4974 1,4824
11.09.2018 1047124,41 699567,9946 1,4968 1,4968 1,4818
12.09.2018 1043025,27 699567,9946 1,4910 1,4910 1,4761
13.09.2018 1042841,07 699567,9946 1,4907 1,4907 1,4758
14.09.2018 1042595,02 699567,9946 1,4903 1,4903 1,4754
ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6521
обратно изкупуване 1.6191
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.4876
обратно изкупуване 1.4727