Калкулатор

Оперативна информация

Оперативна информация

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44

Дата на определяне Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите в друга валута Брой дялове в обръщение Нетна стойност на активите на един дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
1 2 3 ’4 5 6 7
01.04.2021 710435,15 478805,4536 1,4838 1,4838 1,4690
02.04.2021 711242,73 478805,4536 1,4855 1,4855 1,4706
05.04.2021 710839,20 478805,4536 1,4846 1,4846 1,4698
06.04.2021 711024,73 478805,4536 1,4850 1,4850 1,4702
07.04.2021 711034,92 478805,4536 1,4850 1,4850 1,4702
08.04.2021 710823,46 478805,4536 1,4846 1,4846 1,4698
09.04.2021 710933,79 478805,4536 1,4848 1,4848 1,4700
12.04.2021 710800,99 478805,4536 1,4845 1,4845 1,4697
13.04.2021 718800,57 478805,4536 1,5012 1,5012 1,4862
14.04.2021 718724,37 478805,4536 1,5011 1,5011 1,4861
15.04.2021 718457,13 478805,4536 1,5005 1,5005 1,4855
ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6085
обратно изкупуване 1.5763
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5005
обратно изкупуване 1.4855