Калкулатор

Оперативна информация

Оперативна информация

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44

Дата на определяне Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите в друга валута Брой дялове в обръщение Нетна стойност на активите на един дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
1 2 3 ’4 5 6 7
02.11.2020 628453,92 433811,2056 1,4487 1,4487 1,4342
03.11.2020 628586,31 433811,2056 1,4490 1,4490 1,4345
04.11.2020 628848,69 433811,2056 1,4496 1,4496 1,4351
05.11.2020 628801,08 433811,2056 1,4495 1,4495 1,4350
06.11.2020 628549,39 433811,2056 1,4489 1,4489 1,4344
09.11.2020 628750,17 433811,2056 1,4494 1,4494 1,4349
10.11.2020 628959,37 433811,2056 1,4498 1,4498 1,4353
11.11.2020 629049,25 433811,2056 1,4501 1,4501 1,4356
12.11.2020 630474,58 433811,2056 1,4533 1,4533 1,4388
13.11.2020 660380,55 454453,8809 1,4531 1,4531 1,4386
ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.5223
обратно изкупуване 1.4919
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.4523
обратно изкупуване 1.4378