Калкулатор

Оперативна информация

Оперативна информация

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44

Дата на определяне Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите в друга валута Брой дялове в обръщение Нетна стойност на активите на един дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
1 2 3 ’4 5 6 7
01.11.2018 963381,82 649783,6401 1,4826 1,4826 1,4678
02.11.2018 963310,32 649783,6401 1,4825 1,4825 1,4677
05.11.2018 963233,10 649783,6401 1,4824 1,4824 1,4676
06.11.2018 963173,92 649783,6401 1,4823 1,4823 1,4675
07.11.2018 963586,05 649783,6401 1,4829 1,4829 1,4681
08.11.2018 966060,55 649783,6401 1,4867 1,4867 1,4718
09.11.2018 966568,75 649783,6401 1,4875 1,4875 1,4726
12.11.2018 971059,82 649783,6401 1,4944 1,4944 1,4795
13.11.2018 971299,56 649783,6401 1,4948 1,4948 1,4799
14.11.2018 975292,30 649783,6401 1,5009 1,5009 1,4859
15.11.2018 971845,39 649783,6401 1,4956 1,4956 1,4806
ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.616
обратно изкупуване 1.5837
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.4956
обратно изкупуване 1.4806