Калкулатор

Оперативна информация

Оперативна информация

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44

С информацията може да се запознаете тук.

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6368
обратно изкупуване 1.6041
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5057
обратно изкупуване 1.4906