Калкулатор

Оперативна информация

Оперативна информация

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44

Дата на определяне Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите в друга валута Брой дялове в обръщение Нетна стойност на активите на един дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
1 2 3 ’4 5 6 7
16.06.2020 481342,96 327946,7264 1,4677 1,4677 1,4530
17.06.2020 481335,57 327946,7264 1,4677 1,4677 1,4530
18.06.2020 479967,07 327946,7264 1,4636 1,4636 1,4490
19.06.2020 478296,72 327946,7264 1,4585 1,4585 1,4439
22.06.2020 478848,22 327946,7264 1,4601 1,4601 1,4455
23.06.2020 477326,09 327946,7264 1,4555 1,4555 1,4409
24.06.2020 477950,07 327946,7264 1,4574 1,4574 1,4428
25.06.2020 476092,47 327946,7264 1,4517 1,4517 1,4372
26.06.2020 476609,72 327946,7264 1,4533 1,4533 1,4388
29.06.2020 478005,59 327946,7264 1,4576 1,4576 1,4430
30.06.2020 478953,12 327946,7264 1,4605 1,4605 1,4459
ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.5478
обратно изкупуване 1.5168
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.4577
обратно изкупуване 1.4431