Калкулатор

Оперативна информация

Оперативна информация

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44

Дата на определяне Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите в друга валута Брой дялове в обръщение Нетна стойност на активите на един дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
1 2 3 ’4 5 6 7
01.09.2021 735053,32 478805,4536 1,5352 1,5352 1,5198
02.09.2021 734404,56 478805,4536 1,5338 1,5338 1,5185
03.09.2021 734922,88 478805,4536 1,5349 1,5349 1,5196
07.09.2021 734947,92 478805,4536 1,5350 1,5350 1,5197
08.09.2021 734695,19 478805,4536 1,5344 1,5344 1,5191
09.09.2021 734761,49 478805,4536 1,5346 1,5346 1,5193
10.09.2021 734691,80 478805,4536 1,5344 1,5344 1,5191
13.09.2021 733783,75 478805,4536 1,5325 1,5325 1,5172
14.09.2021 734941,62 478805,4536 1,5349 1,5349 1,5196
15.09.2021 734783,89 478805,4536 1,5346 1,5346 1,5193
ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6123
обратно изкупуване 1.5801
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5253
обратно изкупуване 1.51