Калкулатор

Оперативна информация

Оперативна информация

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44

Дата на определяне Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите в друга валута Брой дялове в обръщение Нетна стойност на активите на един дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
1 2 3 ’4 5 6 7
16.11.2021 702296,37 461606,9869 1,5214 1,5214 1,5062
17.11.2021 701405,97 461606,9869 1,5195 1,5195 1,5043
18.11.2021 693833,73 461606,9869 1,5031 1,5031 1,4881
19.11.2021 693615,48 461606,9869 1,5026 1,5026 1,4876
22.11.2021 693317,87 461606,9869 1,5020 1,5020 1,4870
23.11.2021 692310,81 461606,9869 1,4998 1,4998 1,4848
24.11.2021 693548,33 461606,9869 1,5025 1,5025 1,4875
25.11.2021 693619,13 461606,9869 1,5026 1,5026 1,4876
26.11.2021 692512,15 461606,9869 1,5002 1,5002 1,4852
29.11.2021 693867,05 461606,9869 1,5032 1,5032 1,4882
30.11.2021 697430,01 461606,9869 1,5109 1,5109 1,4958
ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6177
обратно изкупуване 1.5853
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5202
обратно изкупуване 1.505