Калкулатор

Оперативна информация

Оперативна информация

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44

Дата на определяне Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите в друга валута Брой дялове в обръщение Нетна стойност на активите на един дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
1 2 3 ’4 5 6 7
01.02.2018 729613,42 467939,2112 1,5592 1,5592 1,5436
02.02.2018 730083,70 467939,2112 1,5602 1,5602 1,5446
05.02.2018 729889,39 467939,2112 1,5598 1,5598 1,5442
06.02.2018 722975,23 467939,2112 1,5450 1,5450 1,5296
07.02.2018 727012,65 467939,2112 1,5536 1,5536 1,5381
08.02.2018 727671,08 468003,5778 1,5548 1,5548 1,5393
09.02.2018 723794,31 468003,5778 1,5466 1,5466 1,5311
12.02.2018 724374,44 468003,5778 1,5478 1,5478 1,5323
13.02.2018 724671,14 468003,5778 1,5484 1,5484 1,5329
14.02.2018 722910,20 468003,5778 1,5447 1,5447 1,5293
15.02.2018 724269,69 468003,5778 1,5476 1,5476 1,5321
ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.7459
обратно изкупуване 1.711
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5441
обратно изкупуване 1.5287