Калкулатор

Оперативна информация

Оперативна информация

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44

Дата на определяне Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите в друга валута Брой дялове в обръщение Нетна стойност на активите на един дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
1 2 3 ’4 5 6 7
02.03.2020 529097,22 342946,7264 1,5428 1,5428 1,5274
04.03.2020 519789,04 342946,7264 1,5157 1,5157 1,5005
05.03.2020 520062,06 342946,7264 1,5165 1,5165 1,5013
06.03.2020 519515,77 342946,7264 1,5149 1,5149 1,4998
09.03.2020 511083,16 342946,7264 1,4903 1,4903 1,4754
10.03.2020 510655,07 342946,7264 1,4890 1,4890 1,4741
11.03.2020 508466,25 342946,7264 1,4826 1,4826 1,4678
12.03.2020 502277,84 342946,7264 1,4646 1,4646 1,4500
13.03.2020 496654,71 342946,7264 1,4482 1,4482 1,4337
ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.4944
обратно изкупуване 1.4645
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.4247
обратно изкупуване 1.4105