Калкулатор

Оперативна информация

Оперативна информация

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44

Дата на определяне Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите в друга валута Брой дялове в обръщение Нетна стойност на активите на един дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
1 2 3 ’4 5 6 7
01.04.2019 638340,63 423728,0283 1,5065 1,5065 1,4914
02.04.2019 638645,31 423728,0283 1,5072 1,5072 1,4921
03.04.2019 638652,33 423728,0283 1,5072 1,5072 1,4921
04.04.2019 638205,01 423728,0283 1,5062 1,5062 1,4911
05.04.2019 637817,56 423728,0283 1,5053 1,5053 1,4902
08.04.2019 638295,70 423728,0283 1,5064 1,5064 1,4913
09.04.2019 636770,47 423728,0283 1,5028 1,5028 1,4878
10.04.2019 636079,27 423728,0283 1,5011 1,5011 1,4861
11.04.2019 635744,28 423728,0283 1,5004 1,5004 1,4854
12.04.2019 636507,93 423728,0283 1,5022 1,5022 1,4872
15.04.2019 636102,51 423728,0283 1,5012 1,5012 1,4862
ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6267
обратно изкупуване 1.5942
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.4994
обратно изкупуване 1.4844