Калкулатор

Оперативна информация

Оперативна информация

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44

Дата на определяне Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите в друга валута Брой дялове в обръщение Нетна стойност на активите на един дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
1 2 3 ’4 5 6 7
02.07.2018 1062570,56 699467,5269 1,5191 1,5191 1,5039
03.07.2018 1050148,36 699467,5269 1,5014 1,5014 1,4864
04.07.2018 1051837,00 699467,5269 1,5038 1,5038 1,4888
05.07.2018 1052245,70 699467,5269 1,5044 1,5044 1,4894
06.07.2018 1051502,25 699467,5269 1,5033 1,5033 1,4883
09.07.2018 1050460,10 699467,5269 1,5018 1,5018 1,4868
10.07.2018 1051650,17 699467,5269 1,5035 1,5035 1,4885
11.07.2018 1051599,83 699467,5269 1,5034 1,5034 1,4884
12.07.2018 1051661,86 699467,5269 1,5035 1,5035 1,4885
13.07.2018 1051732,47 699467,5269 1,5036 1,5036 1,4886
ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.659
обратно изкупуване 1.6258
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5046
обратно изкупуване 1.4896