Калкулатор

Оперативна информация

Оперативна информация

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44

Дата на определяне Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите в друга валута Брой дялове в обръщение Нетна стойност на активите на един дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
1 2 3 ’4 5 6 7
02.01.2019 1025384,76 674360,2631 1,5205 1,5205 1,5053
03.01.2019 1026602,41 674360,2631 1,5223 1,5223 1,5071
04.01.2019 1025801,41 674360,2631 1,5211 1,5211 1,5059
07.01.2019 1025553,91 674360,2631 1,5208 1,5208 1,5056
08.01.2019 1025859,64 674360,2631 1,5212 1,5212 1,5060
09.01.2019 1026083,94 674360,2631 1,5216 1,5216 1,5064
10.01.2019 1026172,22 674360,2631 1,5217 1,5217 1,5065
11.01.2019 920078,30 604360,2631 1,5224 1,5224 1,5072
14.01.2019 921563,35 604360,2631 1,5249 1,5249 1,5097
15.01.2019 921163,80 604360,2631 1,5242 1,5242 1,5090
ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6157
обратно изкупуване 1.5834
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5201
обратно изкупуване 1.5049