Калкулатор

Оперативна информация

Оперативна информация

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44

Дата на определяне Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите в друга валута Брой дялове в обръщение Нетна стойност на активите на един дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
1 2 3 ’4 5 6 7
18.11.2019 629790,03 419606,8037 1,5009 1,5009 1,4859
19.11.2019 629326,33 419606,8037 1,4998 1,4998 1,4848
20.11.2019 628249,73 419606,8037 1,4972 1,4972 1,4822
21.11.2019 627310,95 419606,8037 1,4950 1,4950 1,4801
22.11.2019 627584,88 419606,8037 1,4956 1,4956 1,4806
25.11.2019 623185,51 419606,8037 1,4852 1,4852 1,4703
26.11.2019 621862,02 419606,8037 1,4820 1,4820 1,4672
27.11.2019 621758,76 419606,8037 1,4818 1,4818 1,4670
28.11.2019 624944,47 419606,8037 1,4894 1,4894 1,4745
29.11.2019 625485,96 419606,8037 1,4906 1,4906 1,4757
ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6179
обратно изкупуване 1.5855
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.4977
обратно изкупуване 1.4827