Калкулатор

Портфейл

Портфейл

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30 септември 2020 г.

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.5381
обратно изкупуване 1.5073
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.4553
обратно изкупуване 1.4407