Калкулатор

Портфейл

Портфейл

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31 май 2019

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6118
обратно изкупуване 1.5796
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5002
обратно изкупуване 1.4852