Калкулатор

Портфейл

Портфейл

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30 ноември 2019

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6216
обратно изкупуване 1.5892
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.4976
обратно изкупуване 1.4826