Калкулатор

Портфейл

Портфейл

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 29 февруари 2020 г.

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.4944
обратно изкупуване 1.4645
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.4247
обратно изкупуване 1.4105