Калкулатор

Портфейл

Портфейл

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31 Август 2017

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.7599
обратно изкупуване 1.7247
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5464
обратно изкупуване 1.5309