Калкулатор

Портфейл

Портфейл

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31 Март 2018

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.7306
обратно изкупуване 1.696
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5307
обратно изкупуване 1.5154