Калкулатор

Портфейл

Портфейл

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31 декември 2022 г.

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6801
обратно изкупуване 1.6465
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5261
обратно изкупуване 1.5108