Калкулатор

Портфейл

Портфейл

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31 Август 2018

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6521
обратно изкупуване 1.6191
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.4876
обратно изкупуване 1.4727