Калкулатор

Портфейл

Портфейл

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31 декември 2021 г.

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6579
обратно изкупуване 1.6247
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5467
обратно изкупуване 1.5312