Калкулатор

Портфейл

Портфейл

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31 октомври 2018

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.616
обратно изкупуване 1.5837
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.4956
обратно изкупуване 1.4806