Калкулатор

Портфейл

Портфейл

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31 Януари 2018

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.7459
обратно изкупуване 1.711
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5441
обратно изкупуване 1.5287