Калкулатор

Портфейл

Портфейл

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31 май 2021 г.

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6273
обратно изкупуване 1.5948
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5319
обратно изкупуване 1.5166