Калкулатор

Профил на инвеститора

Профил на инвеститора

Инвестиционният продукт Юг Маркет Оптимум е създаден за граждани, фирми, институции, готови да инвестират парични средства в средносрочен и дългосрочен план, да поемат умерен инвестиционен риск, с цел реализиране на по-висок доход и желаят да имат сигурна и бърза ликвидност, без това да нарушава осезаемо постигнатия доход от инвестицията, държат да диверсифицират риска на собствения си портфейл и искат парите им да се управляват от професионалисти на финансовите пазари.

Инвестицията в дялове на Юг Маркет Оптимум би могла да е подходяща за български и чуждестранни физически лица (без граждани на САЩ и Канада), фирми и институции, които желаят да инвестират част от средствата си на финансовите пазари, в диверсифициран продукт, структуриран предимно от акции и облигации на български компании и с възможност за постигане на по-висока доходност, при поемането на умерен риск.

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6134
обратно изкупуване 1.5811
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5042
обратно изкупуване 1.4892