Калкулатор

Профил на инвеститора

Профил на инвеститора

Инвестиционният продукт Юг Маркет Оптимум е създаден за граждани, фирми, институции, готови да инвестират парични средства в средносрочен и дългосрочен план, да поемат умерен инвестиционен риск, с цел реализиране на по-висок доход и желаят да имат сигурна и бърза ликвидност, без това да нарушава осезаемо постигнатия доход от инвестицията, държат да диверсифицират риска на собствения си портфейл и искат парите им да се управляват от професионалисти на финансовите пазари.

Инвестицията в дялове на Юг Маркет Оптимум би могла да е подходяща за български и чуждестранни физически лица (без граждани на САЩ и Канада), фирми и институции, които желаят да инвестират част от средствата си на финансовите пазари, в диверсифициран продукт, структуриран предимно от акции и облигации на български компании и с възможност за постигане на по-висока доходност, при поемането на умерен риск.

If you don t know how to order an article, it’s always best to purchase an article from a publication. You tried your best https://www.ktvn.com/story/43543870/grademinerscom-introduces-rush-order-essaywriting-service to organize your time sensibly and concentrate https://www.arabamerica.com/sponsored-post-5-tips-for-improving-study-habits-in-college/ only on the particular assignments. But let’s be straight: https://www.boerse-express.com/news/articles/gebildete-menschen-und-fortschritt-297244 you are not able to do as great as you might write. A poorly written composition may turn readers off and even make them stop studying your work.

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6535
обратно изкупуване 1.6204
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5147
обратно изкупуване 1.4996