Калкулатор

Документи

Общи условия в сила от 17.05.2018 г. Общи условия Информация, предоставена съгласно MiFID Правила и критерии за категоризация на клиентите Политика за изпълнение на клиентските нареждания Правила за третиране на конфликти на интереси Политика за възнагражденията Ръководство за клиентите съгласно MIFID Оповестяване на информация по част Осма от Регламент/EC/№575/2013 Политика за разглеждане на жалби Места за изпълнение на нарежданията на клиенти и постигнато качество Качество на изпълнение Делегиран Регламент 2017/575_Q1_2019 Информация качество на изпълнение Делегиран Регламент 2017/575_Q4 Информация качеството изпълнение Делегиран Регламент 2017/575_Q3 Информация качеството изпълнение Делегиран Регламент 2017/575_Q2 Информация качеството изпълнение Делегиран Регламент 2017/575_Q1 Информация за клиентите относно защита на личните данни Политика за защита на личните данни - Юг Маркет АД