Калкулатор

Документи

Общи условия в сила от 01.01.2021 г. Правила и критерии за категоризация на клиентите Информация, предоставена съгласно MiFID Политика за изпълнение на клиентските нареждания Политика за третиране на конфликти на интереси Политика за възнагражденията Ръководство за клиентите съгласно MIFID Оповестяване информация част Осма от Регламент/EC/№575/2013_2020 Оповестяване информация част Осма от Регламент/EC/№575/2013_2019 Политика за разглеждане на жалби Качество изплънение клиентски нареждания 2019 ЕС 2017/576 Качество изплънение клиентски нареждания 2018 ЕС 2017/576 Качество изпълнение Делегиран Регламент ЕС 2017/575 Q4_2020 Качество изпълнение Делегиран Регламент 2017/575_Q3_2020 Качеството изпълнение Делегиран Регламент 2017/575_Q2_2020 Качество изпълнение Делигиран Регламент ЕС 2017/575_Q1_2020 Качество изпълнение Делегиран Регламент ЕС 2017/575_Q4_2019 Качеството изпълнение Делегиран Регламент 2017/575_Q3_2019 Качеството изпълнение Делегиран Регламент 2017/575_Q2_2019 Качество на изпълнение Делегиран Регламент 2017/575_Q1_2019 Качество на изпълнение Делегиран Регламент 2017/575_Q4_2018 Качество изпълнение Делегиран Регламент 2017/575_Q3_2018 Качество изпълнение Делегиран Регламент 2017/575_Q2_2018 Качество изпълнение Делегиран Регламент 2017/575_Q1_2018 Политика за защита на личните данни - Юг Маркет АД Политика за ангажираност ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 Политика за интегриране на рисковете за устойчивостта Информация разходи и такси инвеститори Отчет за изпълнение на Политиката за ангажираност Качество изпълнение клиентски нареждания 2020 ЕС 2017/576 Качество изпълнение Делегиран Регламент 2017_575_Q1_2021 Качество изпълнение Делегиран Регламент 2017_575_Q2_2021