Калкулатор

Корпоративни събития

Корпоративни събития

22-10-2020 г.

Уведомления за свикване на общо събрание на акционерите (ОСА):

1. Регала Инвест АД-Варна, ISIN: BG1100036133, борсов код RGL, свиква редовно ОСА на
30.10.2020 г. от 11:00 ч. в гр. Варна, ул. “Георги Стаматов” № 1.
Повече информация може да намерите тук

2. Асенова крепост АД-Асеновград, ISIN:BG11ASASBT10, борсов код 6AN, свиква извънредно ОСА на 30.10.2020 г. от 10.00 ч. в гр. Асеновград, ул. Иван Вазов 2.
Повече информация може да намерите тук

3. София Хотел Балкан АД-София, ISIN: BGZESOAT12, борсов код 3ZB, свиква извърнедно ОСА на 26.11.2020 г. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Св. Неделя № 5.
Повече информация може да намерите тук

4. Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София, ISIN: BG1100109039, борсов код 4PY, свиква
извънредно ОСА на  23.11.2020 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул.”Антим I” No.14.
Повече информация може да намерите тук 

 

30-09-2020 г.

Уведомление за Разпределение на печалбата за 2019 г.

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София, ISIN:BG1100001053,

борсов код 5BU е взело решение за разпределяне на дивидент.
Повече информация може да намерите тук

09-09-2020 г.

Уведомление за свикване на общо събрание на акционерите (ОСА)

Добротица-БСК АД-Добрич, ISIN:BG11DODOVT18, борсов код 4DO, свиква извънредно ОСА на 10.11.2020 г. от 10,00 ч. в гр. Добрич, бул.25-тисептември 8.
Повече информация може да намерите тук.

08-09-2020 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):
Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София, ISIN: BG1100104980, борсов код 5Z2, свиква ОСА на 05.10.2020 г. от 10.30 ч.
в гр. София, бул. Тодор Александров № 73
Повече информация може да намерите тук.

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):
Фонд Имоти АДСИЦ-София, ISIN: BG1100036042, борсов код 6BMA, свиква ОСА на 15.09.2020 г. от 12.00 ч.
в гр. София, бул. Черни връх 54-56, хотел Легенди, конферентна зала Легенди
Повече информация може да намерите тук.

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):
ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ-София, ISIN: BG1100062063, борсов код 6ST, свиква ОСА на 14.10.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс – кула Б, ет.12
Повече информация може да намерите тук.

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.5381
обратно изкупуване 1.5073
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.4553
обратно изкупуване 1.4407