Правила за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях на УД Юг Маркет Фонд Мениджмънт ЕАД

С реда за подаване и процедурата за разглежане на сигнали в УД Юг Маркет 
Фонд Мениджмънт ЕАД съглано Закона защита на лицата, подаващи сигнали 
или публично оповестяващи информация за нарушения може да се запознаете тук.

Share the Post:

Related Posts

Join Our Newsletter