Калкулатор

Свободни позиции

ИНВЕСТИЦИОНЕН КОНСУЛТАНТ

Пловдив, длъжност на пълно работно време

Изисквания към кандидатите:

Валиден сертификат за извършване на дейност като Инвестиционен консултант или CFA;

Отлично познаване на нормативната уредба, свързана с капиталовия пазар;
Отлична компютърна грамотност;
Комуникативни и организационни умения;
Отлични аналитични и презентационни умения, инициативност, отговорност, работа в екип, лоялност.

Задължения и отговорности:

Изготвяне на предложения за формиране и последващо преструктуриране на портфейлите от ценни книжа, които дружеството управлява в съответствие с инвестиционната политика;
Подпомагане на дейността по оценка на нетната стойност на активите на управляваните портфейли чрез предоставяне на справка за ценните книжа с пазарна стойност и изготвяне на предложение за справедлива оценка на ценните книжа, които нямат пазарна стойност;
Подготовка на финансови анализи на дружества, търгувани на Българска фондова борса;
Подготвя информация, участва в обсъждания и срещи с инвеститори.
Предимства на кандидатите:
Опит в областта на управлението на активи

Ние предлагаме:

Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара
Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план
Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати

Необходими документи за кандидатстване:

професионална автобиография/CV/ с актуална снимка;
Мотивационно писмо.

Документите изпращайте в срок до: 05/03/2018 г. на e-mail: vtoncheva@ugmarket.com
Контакт ще бъде установен с кандидатите, одобрени по документи.
Предоставените от Вас данни ще бъдат разгледани конфиденциално във връзка с осъществяване на настоящия подбор и няма да бъдат разпространявани под каквато и да е форма.

.