Калкулатор

Свободни позиции

Финансова група Юг Маркет АД търси да назначи стажанти на следните позиции:

1. Фронт-офис
2. Касиер-счетоводител
3. Технически сътрудник

Изисквания към кандидатите:

- Висше икономическо образование или студенти в последен курс на обучение
- Компютърна грамотност
- Интерес за работа в областта на финансовите пазари
- Владеене на английски език
- Умения за работа в екип
- Лоялност
- Умения за работа в срокове и с документи
- Отлични комуникативни умения

Компанията предлага:

- Платен стаж
- Възможност за работа след стажа при показани добри резултати
- Интересна и динамична работа
- Фирмено обучение

Описания на длъжностите:

1. Фронт-офис
- Комуникация с клиенти
- Обработка и систематизиране на документи

2. Касиер-счетоводител
- Работа със счетоводен и ТРЗ софтуер
- Текущо осчетоводяване на стопански операции
- Изчисляване на заплати
- Изготвяне на финансови отчети и справки

3. Технически сътрудник
- Приемане на обаждания
- Обработка и систематизиране на документи
- Отговаряне на имейли на клиенти

При интерес моля изпратете Вашата автобиография и мотивационно писмо на имейл адрес: pgeorgiev@ugmarket.com
Срокът за подаване на документи е 10.05.2018 г.

Вашата кандидатура ще се разгледа при пълна конфиденциалност. Първоначалният подбор ще се извърши по документи и ще се свържем само с одобрените кандидати. Личните данни, които предоставяте се обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни.

.