Калкулатор

Свободни позиции

Във връзка с разширяване на дейността си, инвестиционен посредник Юг Маркет АД и управляващо дружество Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД търсят да назначат стажант юрист.

Стажантските ни програми са насочени към амбициозни студенти, които са мотивирани да се реализират в едни от водещите небанкови финансови институции в страната.

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Подпомага проследяването на промените в приложимите към дейността нормативни актове;

 • Оказва правна помощ и съдействие на останалите служители;

 • Подпомага изготвянето и актуализацията на вътрешните правила и процедури, произтичащи от промените в приложимото законодателство;

 • Участва в изготвянето на проспекти за публично предлагане на ценни книжа;

 • Други административни задачи, възложени от прекия ръководител.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:

 • Студент по право – 4 – 5 курс или завършил семестриално;

 • Стремеж за усъвършенстване на юридическите познания и натрупване на практически опит в областта на капиталовите пазари;

 • Способност за работа в екип, под напрежение и при спазване на срокове;.

 • Аналитично мислене, инициативност, организираност и отговорност към изпълнението на поставените задачи;

 • Добри умения за комуникация, бизнес етика и лоялност;

 • Английски език на добро работно ниво ще се счита за предимство;

 

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Платен стаж във финансови институции с утвърдено име;

 • Работа в приятен и сплотен екип;

 • Придобиване на практически опит в корпоративна среда;

 • Дългосрочно сътрудничество и възможност за професионално развитие и кариерно израстване;

 • Работата би могла да бъде при плаващо работно време, съобразена с лекциите и упражненията на студента;

 • Стажантската позиция се предлага за централния офис в гр. Пловдив

 


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • автобиография;

 • мотивационно писмо;

 • съгласие за обработване на лични данни.

 

Ако проявявате интерес към предлаганата позиция, очакваме Вашите документи на e-mail office@ugmarket.com в срок до 15.04.2019 г. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

Информираме Ви, че Юг Маркет АД и Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД са администратори на личните Ви данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни. Обработването на лични данни е с цел подбор на персонал, на основание съгласие от кандидатите, а срокът на съхранение е 6 (шест) месеца след приключване на подбора, освен когато кандидатите са дали изрично съгласие за по-дълъг срок.


Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата.

Информираме Ви, че можете да оттеглите съгласието си по всяко време.

.