РАЗПОЗНАЙ ЛИЦЕНЗИРАНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) в партньорство с Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса (БФБ), Централен депозитар (ЦД) и Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ) отново напомнят, че само лицензирани инвестиционни посредници могат да предлагат инвестиционни услуги.

Проверката за лиценз се осъществява на сайта на Комисията за финансов надзор.
В информационните материали са посочени 10 признака, по които всеки може да разбере дали дадена компания, предлагаща инвестиционни услуги, е лицензирана или не.

10-те признака за разпознаване на лицензирания инвестиционен посредник са публикувани на сайтовете на КФН и на БАЛИП.

Share the Post:

Related Posts

Join Our Newsletter