СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА ИПОТЕХ СОФКОМ АД

ИП ЮГ МАРКЕТ  с настоящото информира инвеститорите за сроковете, реда и условията за първично публично предлагане на акции на ИпоТех Софком АД

Пълна информация за условията и сроковете на първичното публично предлагане може да намерите тук

Share the Post:

Related Posts

Join Our Newsletter