СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА АМОНРА ЕНЕРДЖИ АД

ИП ЮГ МАРКЕТ  с настоящото информира инвеститорите за сроковете, реда и условията за първирно публично предлагане на акции на АмонРа Енерджи АД

Пълна информация за условията и сроковете на първичното публично предлагане може да намерите тук

Share the Post:

Related Posts

Екипът на Юг Маркет с нов успех!

Поздравяваме нашия колега Теодора Поповска-Смиленова за придобиването на престижния сертификат “Инвестиционен консултант” към Комисията за финансов надзор. Пожелаваме ѝ много

Read More

Join Our Newsletter