Калкулатор

Купи и продай дялове онлайн

Купи и продай дялове онлайн

Моля не превеждайте парични суми преди да завърши процесът на идентификация и размяна на електронни документи!

Персонални данни


Име на титуляра:*
дата на раждане:*
ЕГН:*
Място на раждане:*
Персонална идентификация:*
Постоянен адрес:*
Качете копие на документ за самоличност (може и снимка с моб. телефон):*
Копие (може и снимка с моб. телефон) на банково извлечение/удостоверение, от което да са видни: номер на сметка, ЕГН, печат и подпис на банков служител:*

Националност и гражданство


Гражданство:*
Имате ли друго гражданство, вкл. Зелена карта за САЩ?*
Друго гражданство, вкл. зелена карта:

Информация за данъчни цели


Юрисдикция за данъчни цели:*
данъчният адрес съвпада с постоянния:*
Адрес за данъчни цели:*
Местно лице ли сте за данъчни цели на повече от една юрисдикция?*
Адрес в друга юрисдикция, на която сте местно лице за данъчни цели:*
Искате ли да посочите още една юрисдикция?*
Адрес в трета юрисдикция, на която сте местно лице за данъчни цели:*

Финансов опит


Желаете ли да предоставите информация във връзка с Вашите опит и знания в сферата на инвестиционната дейност?*
Вид услуги, сделки и финансови инструменти, с които съм запознат:*
Образование, професия или друга дейност или квалификация, изискваща или удостоверяваща познания за финансови пазари и инструменти:*
Сключвал съм и/или ще сключвам сделки с финансови инструменти с честота и обем както е описано:*

Избор на договорен фонд, вид и стойност на транзакцията


Договорен фонд:*
Вид транзакция:*
Сума, която желаете да инвестирате в лева (BGN):*
Брой дялове за продажба:*
Банкова сметка (трябва да съвпада с посочената в банковото извлечение):*
Банка, в която е открита сметката:*

Данни за контакт


Телефон:*
E-mail:*
Декларирам, че в електронната си кореспонденция с УД "Юг Маркет фонд Мениджмънт" АД ще се подписвам с името си, което ще е моят електронен подпис по смисъла чл.13, ал.1 ЗЕДЕП и ще има стойност на саморъчен подпис в отношенията ми с УД "Юг Маркет фонд Мениджмънт" АД*
Име, с което ще се подписвам и което ще е моят електронен подпис, по смисъла чл.13, ал.1 ЗЕДЕП и ще има стойност на саморъчен подпис в отношенията ми с УД "Юг Маркет фонд Мениджмънт" АД:*
ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.789
обратно изкупуване 1.7532
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5697
обратно изкупуване 1.554