12 юни – „Ден за акции“

За поредна година ИП Юг Маркет ЕАД си партнира с Българска фондова борса АД и Централен депозитар АД в “Деня за акции”.

В съответствие с установената вече традиция за подобряване инвестиционната култура и познаваемостта на финансовите инструменти, като форма на инвестиция, „Българска фондова борса” АД и „Централен депозитар” АД организират на 12.06.2024 г., за десета поредна година инициативата „Ден за акции“.

В „Деня за акции“ всички индивидуални инвеститори могат да придобият или продадат акции и структурирани продукти на пазарите организирани от БФБ, без такси и комисиони към Борсата, Централен депозитар и инвестиционните посредници – борсови членове, участващи в инициативата. Предоставената възможност важи при до 15 изпълнени поръчки на физическо лице с не повече от 2 000 лв. на единична изпълнена поръчка.

В обхвата на инициативата са включени инструментите, допуснати до търговия на Основен пазар на БФБ, Сегмент акции „Premium”, Сегмент акции „Standard”, Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел, Сегмент за борсово търгувани продукти, Сегмент “Акции” и Сегмент “Дружества със специална инвестиционна цел”  на Алтернативен пазар BaSE, както и инструментите, допуснати до търговия на Пазара за растеж на МСП beam.

Юг Маркет ЕАД в „Деня за акции“, няма да таксуват своите клиенти – физически лица, чиито сделки са в посочените по-горе лимити.


Share the Post:

Related Posts

Екипът на Юг Маркет с нов успех!

Поздравяваме нашия колега Теодора Поповска-Смиленова за придобиването на престижния сертификат “Инвестиционен консултант” към Комисията за финансов надзор. Пожелаваме ѝ много

Read More

Съобщение от БФБ АД

БФБ напомня, че предвид Великденските празници на доставчика на търговската платформа Xetra Т7, търговски сесии на 29.03.2024 г. (петък) и

Read More

Join Our Newsletter