В търсене на алтернатива на нулевите лихви. (част I)

2016-05-11 08:24:21

Когато чуят думите „спестявания“ и „инвестиции“, ...