Българско дружество с прощъпалник на Euronext-”Хювефарма” с борсово предлагане за 300 млн.евро

2021-06-21 21:30:19

Първично публично предлагане /IPO/ от 300 млн. евро ще ...

ДО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ

2021-06-10 13:54:45

Уведомяваме Ви, че с решение от 10.06.2021 г. на Съвета на ...