Калкулатор

Охлаждане на емоциите преди годишните акционерни събрания

Отново кратка празнична седмица, която не донесе нищо интересно на търсещите разнообразие в търговията. Сезонът на отчетите е към своя край и емоциите постепенно отстъпиха място на нещо, което все повече заприличва на пролетна умора.
В основата на скуката, описана от борсовите индекси бяха книжата на доскорошния любимец на спекулантите – Първа инвестиционна банка АД (5,75-5,80 лв.), които, заедно с акциите на Софарма АД (3,99-4,03 лв.), Монбат АД (10,80-10,90 лв.), Химимпорт АД (1,65-1,68 лв.), Централна кооперативна банка АД (1,62-1,65 лв.), Стара планина холд АД (7,80-8,00 лв„) и М+С Хидравлик АД (7,95-8,02 лв.), не успяха да привлекат нищо повече от вял интерес към себе си.
В сектора на недвижимите имоти, сравнително активно се търгуваха акциите на Адванс терафонд АДСИЦ АД (2,18-2,195 лв.) и Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (2,31-2,34 лв.), но празничното прекъсване в средата на седмицата определено не помогна плахият ентусиазъм да еволюира в нещо по-значимо, още по-малко да „зарази“ останалата част от пазара.
По отношение на корпоративните събития, пазарът ни навлиза в най-активната част от годината, а именно провеждането на редовни годишини събрания на акционерите. Повечето публични компании вече насрочиха дати за общите си събрания, които по традиция са в доста сгъстен график, обхващащ края на месец май и почти целия юни. В досега проведените годишни срещи липсваха кой знае какви изненади – „благодарение“ на нормативната уредба, на самите общи събрания е на практика невъзможно да се обсъждат въпроси (съответно да се вземат решения), които не са част от официалната покана за събитието. Дори размера на годишния дивидент (където такъв е предвиден в поканата) в общи линии не подлежи на коментар и промяна от акционерите. Всичко това превърна общите събрания в досаден ритуал, в който присъстващите са длъжни да играят по сценарий, в който всякакви инетерпретации са забранени. Единствените две причини, заради които си струва някой дребен акционер да се разходи за подобно мероприятие са за да гласува против някоя сделка по чл. 114 от ЗППЦК (на голяма стайност или със свързани лица, б.а.), или да проведе полезен разговор с мениджмънта, както по време на събранието, така и извън протокола. Последното, за жалост, не се практикува в много компании, тъй като повечето мажоритарни собственици и мениджъри на публични компании възприемат малките акционери или като досадните бедни роднини, с които трябва да си любезен, но нищо повече, или като „няколко спекуланта, които се лъжат помежду си на борсата“ – кавичките тук ограждат думите на един Директор за връзка с инвеститорите в сравнително малка публична компания.
Връщайки се на общите събрания и резулатите от тях, от досега проведените можем да отличим само това на Корадо България АД, защото само там, както се казва, се роди новина – освен гласуваният и известен отдавна дивидент от 26 ст., стана ясно, че дружеството свиква изнънредно общо събрание през месец август, на което ще се предложи раздаването на безплатни акции на акционерите в съоношение една нова акция за две стари. Този частичен „сплит“ ще върви в комплект са намерението на мажоритарния собственик да увеличи размера на свободнотъргуваните акции почти двойно, с цел повишаване на ликвидността в търгоията с акции на Корадо България. След новината книжата на производителя на радиатори се повишиха леко до 8,75 лева за акция.

Материалът не представлява препоръка за покупка и/или продажба на ценни книжа. Авторът и негови клиенти притежават и/или търгуват с компенсаторни инструменти и акции.

в. Банкер

26.05.2017

Гено Тонев
Портфолио мениджър
УД Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД