string(11) "comments_ug"

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА НА НАБИРАТЕЛНАТА СМЕТКА НА АМОНРА ЕНЕРДЖИ АД

АмонРа Енерджи АД уведомява относно промяна в набирателната сметка за първичното предлагане на пазара за растеж „BEAM”.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

ОНЛАЙН ПРЕЗЕНТАЦИЯ АМОНРА ЕНЕРДЖИ АД

АмонРа Енерджи АД организира онлайн презентация и Q&A сесия със заинтересовани инвеститори на 28.11.2022 г. от 16 ч.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА АМОНРА ЕНЕРДЖИ АД

ИП ЮГ МАРКЕТ  с настоящото информира инвеститорите за сроковете, реда и условията за първирно публично предлагане на акции на АмонРа Енерджи АД

Пълна информация за условията и сроковете на първичното публично предлагане може да намерите тук

Борсов коментар: Пазарът след заседанието на ФЕД и настоящите перспективи пред него

ЛЮБОМИР ЛАМБРЕВ, ИНВЕСТИЦИОНЕН КОНСУЛТАНТ ПРИ УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

Председателят на Федералния резерв Джеръм Пауъл има силата да създава или разбива пазарите в наши дни. В сряда той реши да разбива. ФЕД  обяви четвъртото си поредно увеличение на лихвените проценти с три четвърти от процентния пункт, продължавайки своята агресивна и безпрецедентна кампания за овладяване на инфлацията. Това, върху което инвеститорите се спряха обаче, бяха коментарите на Пауъл за това къде лихвените проценти могат да достигнат връх – и колко дълго могат да останат там, преди ФЕД да промени курса. „Въпросът кога да смекчим темпото на увеличения сега е много по-малко важен от въпроса колко високо да повишим лихвите и колко дълго да поддържаме паричната политика рестриктивна“, каза Пауъл пред журналисти. Федералният резерв, каза той, „може да премине към по-високи нива, отколкото предполагахме“. Това накара пазара да се преоцени, помрачавайки надеждите, че скоро може да се появи по-благоприятна парична политика. S&P 500 потъна с 2,5% в сряда, докато Dow падна с повече от 500 пункта, губейки 1,6%. Пазарите продължиха да се понижават и към 14:20 часа в петък спада при  S&P 500 вече е 4,0% спрямо началото на пресконференцията на Пауъл.  Междувременно щатският долар се повиши и доходността на държавните облигации също се покачи. Доходността на 2-годишните американски облигации вече е на най-високото си ниво от 2007 г.- 4,76%. Икономическите данни, особено за пазара на труда, все още изглеждат относително силни. Свободните работни места в САЩ неочаквано се увеличиха през септември, а последният доклад за работните места в петък показа, че икономиката е добавила още 261 000 позиции през октомври – по-малко от миналия месец, но все пак много солидно число. Пауъл каза, че „входящите данни след последната ни среща предполагат, че крайното ниво на лихвените проценти ще бъде по-високо от очакваното преди“.

Перспективите за капиталовите пазари през следващите няколко месеца също изглеждат изключително мрачни, след като при настоящата ситуация те са изключително зависими от поведението на ФЕД, а то е почти изцяло доминирано от инфлационните данни. Основният проблем е самата методика за изчисляване на инфлацията- жилищната компонента, която е с много голяма тежест се определя до голяма степен от минали, а не от текущи данни, което значително забавя отразяването на промените в ценовото равнище. Все още горещият пазар на труда пък води до значителна инфлация в сектора на услугите. Взети заедно тези фактори не позволяват спада на енергийните цени да има по-сериозно въздействие върху инфлационните данни. При настоящите тенденции дори агресивното затягане на ФЕД и продъжаващ спад на цените на енергията няма да позволят инфлацията да бъде сведена до считаните за приемливи нива от 4% по-рано от лятото на 2023 г., което означава, че едва тогава централната банка ще може да си позволи да смени политиката си от рестриктивна на наутрална. Това означава, че дотогава пазарите ще бъдат изложени на агресивната политика на ФЕД, т.е. в най-добрият случай сме минали едва 60% от продължителността на настоящия мечи пазар на акции и облигации.

Авторът е сертифициран инвестиционен консултант. Представеният анализ е единствено с информативна и дискусионна цел и не представлява инвестиционен съвет и/или препоръка. Както авторът, така и негови клиенти е възможно да притежават един и/или повече от коментираните финансови активи.

ДО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ И ДФ ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ

Уведомяваме Ви, че с решение от 03.11.2022 г. на Съвета на директорите на Управляващо дружество „Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ EАД са актуализирани Проспектите на Договорен фонд „Юг Маркет Максимум“ и Договорен фонд „Юг Маркет Оптимум“. Актуализацията е във връзка с издадени одобрения на Комисия за финансов надзор за промени в Плавилата по чл.13, ал.2 от ЗДКИСДПКИ на Договорните фондове. Промените засягат раздел „Инвестиционна стратегия и политика. Ограничения на дейността“, подраздели „Инвестиционна стратегия и политика“ и „Инвестиционни ограничения“. Актуалните Проспекти на Договорен фонд „Юг Маркет Максимум“ Договорен фонд „Юг Маркет Оптимум“можете да откриете в раздел Документи в секция Договорни фондове.

ВРЕМЕНЕН ОФИС В ГР.РУСЕ НА ИП ЮГ МАРКЕТ

От 18 октомври 2022 г. до края на първичното публично предлагане на акции на СИН КАРС Индъстри АД  ИП Юг Маркет отваря временен офис за обслужване на клиенти в гр. Русе.

Офисът се намира в гр. Русе, ул. Петко Д. Петков № 9

Работното време е от понеделник до петък от 08:30 ч. до 17:30 ч.

Информация във връзка с публичното предлагането можете да намерите тук и на специалната интернет страница за предлагането

Борсов коментар: Стартира търговията с правата за увеличението на капитала на „Син Карс Индъстри“

ЛЮБОМИР ЛАМБРЕВ, ИНВЕСТИЦИОНЕН КОНСУЛТАНТ ПРИ УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

От 17 октомври 2022 г. започна търговията с правата за увеличението на капитала на „Син Карс Индъстри“ АД. Дружеството търси 15,6 млн. лева от инвеститорите, като ще предложи 13 695 779 нови, обикновени, безналични, свободно прехвърляеми, поименни акции. Емисионната стойност на акциите е 1.14 лева, а номиналната е 1 лев. Предлагането ще се счита за успешно при записване на поне 2.5 млн. от новите акции, като една нова акция може да се закупи срещу 1.5 права. Правата, с които могат да се запишат нови акции от увеличението на капитала, ще се търгуват до 28 октомври. Крайната дата за прехвърлянето на правата е 1 ноември, а на 3 ноември ще се състои аукционът за незаписаните права.  Записването на акции от увеличението на  капитала на компанията приключва на 16 ноември.

Компанията ще използва набраните средства за завършване на центъра ѝ в Русе и за изграждането на производството ѝ в Румъния. Фабриката в Румъния ще се строи на етапи, като капацитетът ще бъде увеличаван с напредъка на продажбите на автомобилите L City. Според прогнозите през 2027 г. заводът в Румъния ще произведе 900 автомобила, а от следващата 2028 г. ще започне да произвежда по 3 хил. автомобила годишно. След преместването на производството на сегашния модел в бъдещия завод в Румъния „Син Карс Индъстри“ АД планира на всеки 2 години да разработваме нов модел. Това ще се случва в съществуващия R&D център в Русе, а впоследствие производството му ще бъде измествано с изграждането на допълнителни мощности в Румъния. Приходите от предлагането ще бъдат използвани основно в две направления:

-За увеличаване на капацитета на производствената база в Русе, където в момента се произвежда L CITY. Инвестицията е необходима, за да се разшири производството до 600 бр. електромобили годишно, достигайки приходи от 30 млн. евро. Размерът на планираната инвестиция е около 2.3 млн. евро, като това е основният приоритет при разпределението на набраните средства.

-Второ направление е започване изграждането на нов завод за електрически превозни средства в Румъния. Първоначално заводът ще има капацитет да произвежда до 3 хил. автомобила годишно, достигайки оборот от 150 млн. евро. Размерът на тази инвестиция е около 5.6 млн. евро. На същата площадка ще бъдат инсталирани и мощностите за новите модели на Син Карс.

Авторът е сертифициран инвестиционен консултант. Представеният анализ е единствено с информативна и дискусионна цел и не представлява инвестиционен съвет и/или препоръка. Както авторът, така и негови клиенти е възможно да притежават един и/или повече от коментираните финансови активи.

ДО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ

Уведомяваме Ви, че с решение от 11.10.2022 г. на Съвета на директорите на Управляващо дружество „Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ АД са актуализирани Правилата на Договорен фонд „Юг Маркет Оптимум“. Актуалните документи можете да откриете тук.

ДО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ

Уведомяваме Ви, че с решение от 11.10.2022 г. на Съвета на директорите на Управляващо дружество „Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ АД са актуализирани Правилата на Договорен фонд „Юг Маркет Максимум“. Актуалните документи можете да откриете тук.

ИП ЮГ МАРКЕТ ОТВАРЯ ВРЕМЕНЕН ОФИС В ГР.РУСЕ

От 18 октомври 2022 г. до края на първичното публично предлагане на акции на СИН КАРС Индъстри АД  ИП Юг Маркет отваря временен офис за обслужване на клиенти в гр. Русе.

Офисът се намира в гр. Русе, ул. Петко Д. Петков № 9

Работното време е от понеделник до петък от 08:30 ч. до 17:30 ч.

Информация във връзка с публичното предлагането можете да намерите тук и на специалната интернет страница за предлагането