Калкулатор

АКТУАЛИЗИРАН ПРОСПЕКТ ДФ ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ

ДО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ

ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ

 

Уведомяваме Ви, че с решение от 03.04.2020 г. на Съвета на директорите на Управляващо дружество „Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ АД е актуализиран Проспектът на Договорен фонд „Юг Маркет Оптимум“. Актуалният Проспект можете да откриете в раздел Документи в секция Договорни фондове.