Калкулатор

Борсов коментар: Финансовите отчети за първото тримесечие на годината на най-търгуваните компании на Българска Фондова Борса

ЛЮБОМИР ЛАМБРЕВ, ИНВЕСТИЦИОНЕН КОНСУЛТАНТ ПРИ УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

През изминалата седмица бяха публикувани консолидираните финансови отчети на публичните компании, търгувани на Българската Фондова Борса. Ето резултатите на най-ликвидните сред тях, подредени по броят сделки с акциите им на борсата за последната една година:

Компания Ръст на приходите/%/ Ръст на печалбата/%/
Доверие Обединен Холдинг АД 30.61 140.02
Алтерко АД 14.43 -3.41
Агрия груп холдинг АД 58.39 194.00
Химимпорт АД 48.59 25.19
Софарма АД 3.73 14.03
Адванс Терафонд АДСИЦ -17.14 -8.13
ТБ Първа Инвестиционна Банка 12.33 2.83
Неохим АД 293.69 502.42
ТБ Централна кооперативна банка АД 20.58 43.92
Телелинк Бизнес Сървисис груп АД -23.00 -76.76
Софарма Трейдинг АД 12.60 117.17
Българска фондова борса АД /БФБ/ 20.45 9.87
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 55.12 9.93
Сирма Груп Холдинг АД 31.32 39.00
Индустриален Холдинг България АД 33.39 106.63
Монбат АД 5.66 -9.41
Еврохолд България АД 298.45 8294.17
Медиана 20.58 25.19

 

В масовият случай най-ликвидните български публични дружества отчитат много силни финансови резултати, като медианният ръст на приходите е 20.58%, а медианният ръст на печалбата е в размер на 25.19%. Резултатите дават основание да очакваме силният ръст на пазара от последната година и половина да продължи, въпреки сериозните предизвикателства пред глобалната икономика от страна на инфлационният натиск, намаляващият ръст, предстоящото свиване на ликвидността и повишаване на лихвените нива от страна на централните банки. За последната една година индексите на БФБ отчитат значителни ръстове: СОФИКС нараства с 14.49%, БГ40 с 18.83%, а БГ30 с 26.65%.

Авторът е сертифициран инвестиционен консултант. Представеният анализ е единствено с информативна и дискусионна цел и не представлява инвестиционен съвет и/или препоръка. Както авторът, така и негови клиенти е възможно да притежават един и/или повече от коментираните финансови активи.