Калкулатор

Британски фонд купи 10% от капитала на „Телелинк“

От новините от международните пазари, засягащи косвено България, е интересно да отбележим решението на Европейската комисия да емитира облигации на Европейския съюз по инструмента SURE в размер до 100 милиарда евро като социални облигации. За тази цел Комисията прие подложената на независима оценка рамка за социални облигации. Това съобщение следва одобрението на Съвета да бъде отпусната финансова подкрепа на 16 държави членки по инструмента SURE. Набраните средства ще бъдат прехвърлени на държавите членки под формата на заеми, за да подпомогнат мерките, пряко свързани със заетостта отговор на пандемията.

В решението на комисията ясно се вижда подкрепата на страни от Евросъюза с нисък рейтинг, които не могат да емитират дълг на ниски лихвени нива. По този начин се използва рейтингът на ЕС, за да намали тежестта на плащанията по обслужване на дълга на тези страни.

Интерес за ползвателите на платформата Airbnbе планираното първично публично предлагане на акции (IPO) на стойност 3 млрд. долара. Очаква се проектът да се реализира през декември месец. Към момента информацията не е съобщена официално от компанията, а се позовава на сигурни източници на агенция Reuters. Документите за първичното публично предлагане (IPO) са внесени в регулативните органи през август, като от компанията са планирали да обявят предстоящото (IPO) през ноември след президентските избори в САЩ, а самото публично търгуване на акциите да започне през декември.

От Airbnb неофициално смятат, че може да достигне пазарна оценка до 30 млрд. долара. Оценката и през април 2020 г. е била 18 млрд. долара, когато компанията използва заеми на стойност 2 млрд. долара, за да посрещне кризата в туристическия сектор вследствие от COVID-19. Като критерий за определяне на цената инвеститорите може да се използва цената на акциите на публично предлаганата холандска Booking Holdings с пазарна капитализация 72,02 млрд. долара, чиито акции сринаха до  1177 долара за акция (20 март 2020 г.) в началото на кризата и впоследствие се възстановиха до 1758 долара за акция.

На валутните пазаривниманието в региона  привлече турската лира, която стигна до ново рекордно ниско ниво спрямо долара и еврото, подчертавайки проблемите на страната от натиска върху икономиката и затрудненията пред инвеститорите от двуцифрената инфлация в страната. Спадът от началото на годината е 24% въпреки предимствата, които дава ниската лира за така наречения „търговски туризъм“. Процесите в съседната на нас държава трябва да се наблюдават, защото тя е един от основните търговски партньори на България извън страните от ЕС.

Интересът към акциите на технологичните компании, които се търгуват на БФБ, е във фокуса българския пазар. Придобиването от британския инвестиционен фонд Utilico Emerging Markets Trust PLC на 1,25 млн. акции, или10% от капитала  на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД,е инвестиция в българска публична компания, каквато не сме забелязвали в близките години. Освен в българската компания фондът има инвестиции в Китай, Чили, Бразилия, Филипините, Южна Корея и др.

Безспорно положителен е фактът, че цената на правата за участие в увеличението на капитала на „Алтерко“ АД достигна до 0,33 лв. за брой спрямо 0,13 лв. в началото на търговията, като още при стартирането на сесията бяха прехвърлени 12,25 млн. права. Компанията, позната повече между потребителите с търговските си марки „She/Shelly” и детските часовници „MyKi”, стартира увеличение на капитала при емисионна цена от 3 лв. на акция за максимум 3 млн. лв. акции, или 9 млн. лв. Минимумът за успех на увеличението е записването на 1 млн. акции за 3 млн. лв. Пет права дават възможност за записване на 1 нова акция. Общо са издадени 15 млн. права, колкото са сегашните акции на дружеството.

За две компании през седмицата беше и последната дата за търгуване на акциите с включен в цената дивидент – „Софарма“ АД и „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ. „Софарма“ АД разпределя 6-месечен брутен дивидент на акционерите в размер на 0.04 лв. на акция. Това е вторият дивидент, който разпределя през тази година. На 05.06.2020 г.  Общото събрание на акционерите  взе решение да разпредели дивидент в размер на 0,07 лв. на акция. За годината акционерите ще получат общо 0,11 лв. брутен дивидент при цена в началото на 2020 г. от 3,20 лева за акция. „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ разпределя брутен дивидент 0,1241 лв. на акция при цена на акциите в началото на 2020 г. 1,83 лв.

в-к Марица, 12.10.2020 г.
Васил Атанасов

Инвестиционен консултант при Управляващо дружество Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД

 

Авторът е сертифициран инвестиционен консултант. Представеният анализ е единствено с информативна и дискусионна цел и не представлява инвестиционен съвет и/или препоръка. Както авторът, така и клиенти на посредника е възможно да притежават един и/или повече от коментираните финансови активи.