Калкулатор

ВАУЧЕРИ ЗА ЛИСТВАНЕ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА БОРСАТА

На 13.07.2018 г. Министерството на икономиката и Българската Фондова Борса обявиха началото на ваучерна схема, чрез която се предоставя безвъзмездна помощ на микро, малки и средни предприятия от определени сектори, които искат да станат публични и да се листнат на борсата. Ваучерите представляват помощ от 50 000 лв. за покриване на разходите по консултантски услуги и такси, свързани с първичното публично предлагане. Условията са предприятието да увеличи капитала си с поне 500 000 лв. и продължителността на процеса да е до 9 месеца. Кандидатства се с приложен сключен договор с лицензиран инвестиционен посредник, а ваучерът се изплаща след успешно завършване на проекта. Всяко българско малко или средно предприятие по смисъла на Закона за малките и средни предприятия, а такива са дружества с под 250 служители и под 97 500 000 лв. оборот или 84 000 000 лв. активи, могат да кандидатстват. Ако проявявате интерес и искате да научите повече за това какви са предимствата за малки и средни предприятия да станат публични, свържете се с наш консултант на тел. 032/625-401 или на имейл адрес office@ugmarket.com