Калкулатор

ДО ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ЮГ МАРКЕТ ТРЕЙДЪР

Уважаеми клиенти,

промяната на борсовите кодове на емитентите на акции и на финансови инструменти, допуснати до търговия на Сегмент борсово търгувани продукти, ще бъде ефективна, считано от 15 февруари 2021 г. (понеделник).

На интернет страницата на Борсата,  е оповестен списък с емисиите, в който са посочени съответните им нови и стари кодове: https://www.bse-sofia.bg/bg/market-segmentation 

Всички останали параметри на емисиите остават непроменени. Промяната няма да окаже въздействие и върху въведените поръчки в системата за търговия.

Екипът на Юг Маркет АД