Калкулатор

ДО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ

Уведомяваме Ви, че с решение от 10.04.2018 г. на Съвета на директорите на Управляващо дружество „Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ е актуализиран Проспектът на Договорен фонд „Юг Маркет Максимум“. Актуалният Проспект можете да откриете в раздел Документи в секция Договорни фондове.

https://ugmarket.com/wp-content/uploads/2014/12/Prospect-UMM-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB-2018_sign_n.pdf