Калкулатор

ДО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ

Уведомяваме Ви, че с решение от 27.10.2020 г. на Съвета на директорите на Управляващо дружество „Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ АД са актуализирани Правилата и Проспектът на Договорен фонд „Юг Маркет Оптимум“. Актуалните документи можете да откриете в раздел Документи в секция Договорни фондове.