Калкулатор

Индексите на БФБ изплуваха

Индексите на “Българска фондова борса” АД успяха да възстановят плахо съвсем малка част от загубите, натрупани до момента. Това напълно очаквано се случи при относително слаба активност от страна на пазарните участници, като значима част от оборота традиционно минаваше по ограничен брой позиции. Бенчмаркът на сините чипове SOFIX се котираше на нива около 600.14 пункта. По-широкият показател BGBX40 напредна леко – до 118.04 пункта. Секторният BGREIT остана стабилен на ниво около 116.45 пункта, докато равнопретегленият BGTR30 прибави малко към стойността си до нивото около 502.54 пункта.

По-значимите новини за пазара са няколко, но всичките са свързани с отчетите на дружествата. Впечатление направиха консолидираните продажби на “Стара планина холд”, които за деветмесечието на тази година бележат повишение от 13.81% – до 182.4 млн. лв., в сравнение със същия период на 2017-а. Към края на октомври се очаква приходите на групата да нараснат с 12.47% – до 203.6 млн. лева. Консолидираните финансови резултати и отчетите и на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 септември и прогнозите към 31 октомври подкрепят ръста на компанията майка. Най-голям годишен ръст на продажбите спрямо деветте месеца на миналата година отчита “М+С хидравлик” АД. Според неконсолидираните данни продажбите на дружеството към края на септември достигат малко над 95 млн. лв., което е с 16.55% повече в сравнение с година по-рано, като се очаква темпът на ръста да се запази и към края на октомври да достигнат 95.11 млн. лева. Ямболската фирма “Хидравлични елементи и системи” АД отчита годишен ръст на приходите от 11.13% от януари до края на септември до 45.8 млн. лева. Прогнозата за продажбите е те да достигнат 51.6 млн. лв. към края на октомври, което би било с 11.10% повече на годишна база. Печалбата на дружеството към края на септември е близо 4.4 млн. лева. Приходите при “Елхим-Искра” АД също бележат повишение – с 14.81% до малко над 29 млн. лв. за изминалите девет месеца на годината. Дружеството очаква темпът на растеж да се запази и към края на октомври да достигне 12.67% на годишна база, с което продажбите ще стигнат малко над 32 млн. лева. Единствено приходите на “Българска роза” АД продължават да бележат спад – от 12.28%, в сравнение с година по-рано – до 4.4 млн. лв. към края на септември. Прогнозата е, че до октомври продажбите ще се увеличат до 5 млн. лв., но годишният спад ще се запази на приблизително същите нива. Печалбата на дружеството през септември е в размер на 103 хил. лв., а за изминалите девет месеца – 533 хил. лева.

“Слънчев бряг” пък продължава да разчита на разпродажбата на дълготрайни материални активи (ДМА), за да покрива текущите си разходи. Печалбата от продажби на ДМА възлиза на 1.48 млн. лв. за деветмесечието, докато за същия период на 2017-а бе в размер на 687 хил. лева. Така приходите за периода януари-септември нарастват с 48% на годишна база до 3.1 млн. лева. По-малки парични постъпления идват от “наем и достъп за ползване на инфраструктура” (660 хил. лв.), от “ползване на транспортна инфраструктура” – за 656 хил. лв., от “продажба на промишлена вода” – за 100 хил. лв., и от “продажба на фотоволтаична енергия” – за 73 хил. лева. В резултат от ликвидирането на активи “Слънчев бряг” излиза на печалба от 295 хил. лв. за деветмесечието при загуба от 369 хил. лв. за същия период на миналата година, когато е разпродавало по-малко активи.

в. Банкер, 26.10.2018 г.
Д-р Александър Апостолов*
Портфолио мениджър
Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД

*Авторът е финансист, защитил е докторска степен (PhD Финанси, Инвестиции и Капиталови пазари) към Института за Икономически Изследвания на БАН, както и MBA към Lund University. Лицензиран инвестиционен консултант и брокер на ценни книжа. Представеният от него анализ е единствено със информативна и дискусионна цел и не представлява инвестиционен съвет и/или препоръка. Както автора, така и негови клиенти е възможно да притежават един и/или повече от коментираните финансови активи.