Калкулатор

Информация по чл. 3 от Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576

Информация по чл. 3 от Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576 относно водещите пет места за изпълнение и постигнатото качество на изпълнение на нарежданията от клиенти на инвестиционен посредник Юг Маркет АД за 2017 година можете да намерите тук.