Калкулатор

Маневри и мечти за борсова промяна

Една от водещите новини от българската борса през седмицата произлезе от заседанието на съвета на директорите на БФБ, където бе разгледана базата на водещите индекси и бяха направени някои промени в състава им. От съобщението става ясно, че няма промени в показателя BGREIT, който следи представянето на дружествата, инвестиращи в недвижими имоти. При водещия индекс SOFIX дружествата “М+С Хидравлик” АД и “Елана Агрокредит” АД влизат в базата на изчисляването му на мястото на “Доверие Обединен холдинг” АД и “Индустриален холдинг България” АД. Промяната влиза в сила от 25 септември. “М+С Хидравлик” влиза на седмо място в SOFIX съгласно общо четирите критерия за ликвидност (брой сделки, оборот и спред и пазарна капитализация), а “Елана Агрокредит АД” – на десетото. Последната 15-а позиция по критериите е за “Трейс груп холд” АД, което остава в индекса благодарение на факта, че “Софарма” АД и “Софарма Трейдинг” АД са в една група и надхвърлят общо 20% от теглото в измерителя, което противоречи на правилата му за изчисляване. Затова и “Софарма трейдинг” АД остава извън него. Другите дружества в индекса на “сините чипове” са “Холдинг Варна” АД, “Еврохолд България”, “Албена” АД и “Стара планина холд” АД.

Акциите на “Доверие Обединен холдинг” бяха най-губещият компонент на SOFIX за последната една година – котировките им се свиха с 41% за този период. Това до голяма степен се дължи на влошаването на резултатите на бившия приватизационен фонд. “Доверие ОХ” е на загуба и през първото, и през второто тримесечие на тази година – и при това тя расте. При “Индустриален холдинг България” печалбата се повиши с близо 390% за първите шест месеца на годината – до 8.28 млн. лева. В същото време акциите на компанията се представят много по-добре от останалите компоненти на SOFIX през последната една година. Определено дружеството ще липсва в състава на индекса, предвид на ниското му съотношение между цена и печалба от около 6 на база на консолидираните му резултати.

Що се отнася за новопостъпващите компании, новината за завръщането на “M+С Хидравлик” до голяма степен предопредели повишението в книжата на компанията с над 2.5 процента. Това е една от компаниите с най-дълга дивидентна история, като е върнала на акционерите общата сума от 74.7 млн. лева. Консолидираната печалба на компанията се повиши с близо 39% за първите шест месеца на годината, като нетният финансов резултат се повишава до 10.51 млн. лева. Доброто представяне се предопределя основно от ръста в приходите от продажби на продукция, повишили се до 64.55 млн. спрямо 52.51 млн. лв. година по-рано, или ръст от 22.9 на сто. Другото ново попълнение в състава на индекса на “сините чипове” е “Елана Агрокредит”. Дружеството отчита печалба за първото полугодие от 681 хил. лв. спрямо 629 хил. лв. за същия период на миналата година.

Промените в SOFIX засягат и фонда Expat SOFIX ETF, който следва индекса. Следващото ребалансиране на основния измерител ще е през март 2019 г., когато сериозна заявка за влизане в базата за изчисляването му е дало дружеството “Градус” АД, като предстои да видим чие място може да заеме.

в. Банкер, 14.09.2018 г.
Д-р Александър Апостолов*
Портфолио мениджър
Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД

*Авторът е финансист, защитил е докторска степен (PhD Финанси, Инвестиции и Капиталови пазари) към Института за Икономически Изследвания на БАН, както и MBA към Lund University. Лицензиран инвестиционен консултант и брокер на ценни книжа. Представеният от него анализ е единствено със информативна и дискусионна цел и не представлява инвестиционен съвет и/или препоръка. Както автора, така и негови клиенти е възможно да притежават един и/или повече от коментираните финансови активи.