Калкулатор

МВФ завиши прогнозата си за икономически ръст на България

С минимално движение в посока нагоре от 0.1% индексът S&P 500 постигна нов рекорд на 7 април. Европейските борси се оцветиха в червено в след като излязоха данните, че германското индустриално производство се свива с 1,6% през февруари спрямо предходния месец. Спадът е всеобхватен въпреки, че се забелязва увеличение на износа. През последните месеци германската индустрия се възстановяваше, възползвайки се от възстановяването в Китай и други части на света.

Международният валутен фонд повиши прогнозата си за глобалния икономически растеж през 2021 г. до 6 на сто, визирайки безпрецедентния политически отговор на коронавирусната пандемия под формата на огромни по размер фискални мерки и провежданите от централните банки агресивни стимулиращи парични и лихвени политики, както и очакванията за ускорен процес на ваксинация срещу Covid-19. Очаква се световната икономика се очаква да нарасне с 6% през настоящата година при предишна оценка от януари за експанзия с 5,5 на сто. Прогнозите си за растежа през 2021 г. на Германия (до 3,6% от 3,5% в началото на годината) и на Франция (до 5,8% от 5,5%), като за цялата еврозона се очаква растеж от 4,4 на сто (при януарска оценка за повишение с 4,2%). Силна възходяща ревизия претърпя прогнозата за растежа на БВП на Великобритания, като МВФ вече очаква повишение с 5,3% вместо с 4,5%, според януарската оценка в резултат на силното темпо на Covid ваксинация на острова и последните правителствени стимулиращи мерки. Оценката си за икономическия ръст на България беше завишена от 3,6% до 4.4%.

На българския капиталов пазар премина една изключително интересна седмица свързана с дивидентите на някои от дружествата. В публикуваните покани за общи събрания на дружествата са включени точки в дневния ред за повишаване на стойността на изплатения към акционерите дивидент въпреки кризисната 2020 г.

В петък 9 април в търговския регистър беше прието предложението за промяна на дневния ред в общото събрание на ЧЕЗ Електро България, което ще се проведе на 27 април. Мажоритарният акционер, който притежава 67% акциите ЧЕЗ а.с. предлага да бъде изплатен брутен дивидент в размер на 5 867,49 лв. на акция. Общата сума за дивидент е 29 337 450 лв. и включва неразпределени печалби за годините до 2019 г. Последната сделка с акции на “ЧЕЗ Електро България” е при цена от 25 200 лв. за брой. При тази цена предлагания дивидент представлява 23% доходност.

В поканата за общо събрание на акционерите Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна е включено предложение за разпределяне на дивидент от 7 лева на акция. Това повиши цените на акциите на дружеството до 120 лева за брой. През 2020 г. дружеството изплати брутен дивидент от 2 лева за акция при цена на акциите преди дивидент 72,50 лв.

Дружеството Корадо-България АД-Стражица, което реализира печалба за 2020 г., вразмер на 4 596 106,57 лв., и вече празпредели 6-месечен дивидент (брутен единичен 6-месечен дивидент 0,10 лева на акция), предлага точка в дневния ред на общото си събрание за разпределяне на още по 0,19 лв дивидент на акция така общия дивидент на дружеството изплатен за дейността му през 2020 г. ще стане 0,29 лева на акция при последна цена 6,90 лв. за акция.

Шест дружества приключиха седмицата с ръстове на цените на акциите си с над 5%: Монбат АД-София +14.44%, Сирма Груп Холдинг АД-София +9.80%, като дружеството беше и лидер в оборота за седмицата, Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна +9.09% Доверие Обединен Холдинг АД-София +8.99%, Алтерко АД-София+5.45%, ЧЕЗ Разпределение България АД-София +5.34%.

При разглеждане на ценовата стистика на българската борса от началото на годината трябва да отбележим, че 20 дружества са с ръст в цените на акциите си с над 10%, като при 10 от тях ръстът в цените им е над 20%. Въпреки това част от компаниите остават подценени в сравнение с акциите на компаниите от развитите пазари.

в-к Марица, 12.04.2021 г.

Васил Атанасов,

Инвестиционен консултант при управляващо дружество Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД. Авторът е сертифициран инвестиционен консултант. Представеният анализ е единствено с информативна и дискусионна цел и не представлява инвестиционен съвет и/или препоръка. Както авторът, така и негови клиенти е възможно да притежават един и/или повече от коментираните финансови активи.