Калкулатор

Най-важните събития на капиталовите пазари през изминалата седмица

ЛЮБОМИР ЛАМБРЕВ, ИНВЕСТИЦИОНЕН КОНСУЛТАНТ ПРИ УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

Акциите на „Телематик Интерактив България“ АД загубиха 12% от цената си спрямо нивото от първичното си публично предлагане (IPO), като поевтиняха до 44 лв. за брой днес/към 14:50 часа, 25.03.2022 г./.Тогава дружеството привлече 16 млн. лв., като резултатът от предлагането беше обявен на 21 февруари. Малко след това започна войната в Украйна, а на 22.03.2022 г. акциите на дружеството започнаха да се търгуват на БФБ. Един от плановете на дружеството беше за развитие на бизнес в Украйна, както и в Латинска Америка.

Eastern European Electric Company, дъщерно дружество на „Еврохолд България“, която придоби дружествата на „ЧЕЗ Груп“ в България през 2021 г., е увеличила дела си в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „ЧЕЗ Електро България“ АД  до съответно близо 99% и 97% от капитала.   EEEC ще отправи търгово предложение за придобиване на останалите акции от двете дружества. Предложението ще бъде внесено за разглеждане в Комисията за финансов надзор в законовия 14-дневен срок, посочва се в съобщението. След това двете дружества  ще бъдат отписани от БФБ.

„Стара планина холд“ АД увеличава дивидента, който ще изплати от печалбата за 2021 г. На общо събрание на акционерите, което ще се състои на 23 май в София, ще се гласува изплащането на дивидент в размер на 0,29825 лева бруто, се вижда от поканата, публикувана на сайта x3news.com. През 2021 г. беше изплатен брутен дивидент в размер на 0,249 лева на акция, т.е. тази година има увеличение от почти 20%. Общата сума на предложения дивидент е почти 6,2 млн. лева. В последната година акциите на компанията поскъпват с 66.67%, като пазарната капитализация достига 210 млн. лева.

 

Авторът е сертифициран инвестиционен консултант. Представеният анализ е единствено с информативна и дискусионна цел и не представлява инвестиционен съвет и/или препоръка. Както авторът, така и негови клиенти е възможно да притежават един и/или повече от коментираните финансови активи.