Калкулатор

НА ВНИМАНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ЮГ МАРКЕТ ТРЕЙДЪР

Уважаеми клиенти,
възникналият технически проблем в доставчика на системата Дойче Бьорзе при log-in чрез FIX сесиите е отстранен. Откриващият аукцион ще стартира в 12 часа и ще бъде със стандартна продължителност 10 минути. Останалата част от търговската сесия ще протече без промяна.