Калкулатор

НОВИ ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК „ЮГ МАРКЕТ“ АД

Уважаеми клиенти на инвестиционен посредник Юг Маркет,

Уведомяваме Ви, че на свое заседание от 16.04.2018 г. съветът на директорите на Юг Маркет АД прие нови Общи условия към договорите с клиенти на „Юг Маркет“ АД във връзка с приемане, предаване и изпълнение на нареждания, управление на индивидуален портфейл и съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиент. Новите Общи условия влизат в сила от 17.05.2018 г.
При несъгласие с новите Общи условия, имате право да прекратите договора си с Юг Маркет без предизвестие, преди датата на влизането им в сила.
При липса на възражение от Ваша страна, се приема, че се съгласявате с новите Общи условия.

С новите Общи условия можете да се запознаете тук.

17.04.2018 г.