Калкулатор

Но всичко е точно, защото…

Търговията с български акции през първите няколко дни на годината бе доста вяла и дори страхлива. Очевидното обяснение за това е влизането в сила на най-актуалните версии на европейските регулации в сферата на финансовите пазари (MIFID II, MIFIR и още куп регламенти), чиято цел, според европейските бюрократи, е да защити още повече интересите на инвеститорите и доверието в капиталовите пазари. Доколко това ще бъде постигнато е съвсем друг въпрос. Както се казва в един популярен израз: „Пътят към ада е осеян с добри намерения“. Все пак, добрите страни на новите регулации не могат да се отрекат. Но има и такива „нововъдения“ в регулациите, които, поне на пазари като българския, изглеждат не като крачка назад, а като връщане с цял век. Така например, изискването минималните стъпки на котиране на цените да зависят от броя сделки със съответните акции е, меко казано, недомислено. В случая регулациите изобщо не правят разлика между пазарите в ЕС и огромните пропасти, които съществува между тях по отношение на ликвидността. Така честотата на търговия на българските акции се сравнява дирктно с тази във Франкфурт, например, и води до абсурдната ситуация у нас почти всички акции на БФБ да имат минималнни стъпки на котиране от порядъка на 1,5-2 процента (!!!) от тяхната цена. Единици са компаниите, които поради по-високия брой сделки с тях, попадат в малко по-висока категория, но дори и там минималните стъпки „гарантират“ отклонения в цените между 0,25 и 0,50 процента!! Това, разбира се, има директно отражение върху индексите на БФБ, които със сигурност ще станат по-волатилни (с по-големи изменения дори в рамките на няколко минути), което, поне на теория, би могло да направи пазара ни да изглежда по-рисков отколкото е в действителност. Ефектът от новите регулации при котирането на цени е дори още по-негативен на ниво отделна компания – от 328 емисии, попадащи под ударите на новите правила, при 320 (триста и двадесет!!!) от тях е „гарантирано“ минимално изменение в цената между 0,5 и 2 процента, като много от популярните сред инвеститорите акции се търгуват на цени, които изискват минимални изменения в горната граница на посочения диапазон. Това ако е защита на интересите на инвеститорите и гарантирането на, цитирам, “orderly market”, то явно има нещо много сбъркано в Брюксел.
Но, да оставим това настрана и да се върнем към пазара. След първоначалната плахост и объркване (голяма част от индивидуалните инвеститори имах нужда от време, за да свикнат с новите правила при котиране), раздвижването дойде почти внезапно и бързо набра инерция, сякаш за да навакса пропуснатото време в началото на годината. Но на гребена на вълната този път не бяха обичайните заподозрени в лицето на Софарма, Монбат и дружествата за имоти. Малко позабравените от пазара книжа на Първа инвестиционна банка АД бяха първите, които решиха да започнат годината с ръст. В рамките на няколко сесии цената им достигна и надмина нивото от 6 лева, с което банката се завърна на върха в класацията за най-високо оценена публична компания при пазарна капитализация от над 660 млн.лв. Тук е нужно леко уточнение обаче – Първа инвестиционна банка, технически погледнато, заемо второто място, но аз лично не бих включил Кепитъл консепт лимитид АД с нейните 12,4 млрд. лева пазарана капитализация. Нищо лично, просто ми се струва несериозно.
Освен инвеститорите в банката, новогодишна радост споходи и най-заклетите фенове на групата Химимпорт АД – в рамките на осем борсови сесии книжата на холдинга буквално се изстреляха с над 25 процента до максималните засега 2,26 лева за акция, достигнати в четвъртък сутринта. С почти идентичен ръст (23,5%) могат да се поздравят и акционерите на Централна кооперативна банка АД, чиито дялове в трезора достигнаха цена 2,05 лева в отделни сделки.
Засега останалата част от пазара само плахо се опитва да подражава на горните лидери по оптимизъм. Дали и докога това настроение ще се задържи на БФБ явно не зависи нито от протести, нито от ежеднените небивалици, които се случват в нашата държава. Престъпност, мръсен въздух, война в медиите на разни хора, европредседателство, билбдордове, непремерени изказвания – за някой може и да са проблем, но, както се пее в една популярна песен, за болшинството явно „всичко е точно, защото…“.

Материалът не представлява препоръка за покупка и/или продажба на ценни книжа. Авторът и негови клиенти притежават и/или търгуват с компенсаторни инструменти и акции.

в. Банкер бр. от 12.01.2018

Гено Тонев
Портфолио мениджър
УД Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД