Калкулатор

Отчетите на дружествата, търгувани на БФБ потвърждават положителните прогнози за българската икономика

Европейските акции се търгуваха без съществени изменеия в петък, като инвеститорите се въздържаха да заемат позиции преди дългоочакваната реч на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл. Очаква се в тази реч той да очертае графика за намаляване на програмата на ФЕД за закупуване на облигации. Това ще отбележи началото на края на безпрецедентната парична подкрепа от страна на централната банка вследствие на епидемията от коронавирус. На пазарите безспорно предизвика повишено внимание влошаващото се положение в Афганистан, след като експлозиите на самоубийствените атентати, пред летището в Кабул късно четвъртък, убиха много цивилни и най-малко 13 американски войници.

Успоредно с това в Европа доверието на френските потребители спадна през август с притесненията относно силно заразния делта вариант на коронавируса и забавянето на икономическия импулс. В Италия доверието на потребителите спадна с по-малко от очакваното, въпреки по-резкия спад от това на бизнеса.

Акциите на Just Eat Takeaway (F:T5W) паднаха с 3,5%, след като Ню Йорк одобри законодателството за лицензиране на приложения за доставка на храна, с което ограничава комисионните, които могат да таксуват ресторантите. Цената на акциите на Morphosys (DE: MORG) се увеличи с 3,1%, след като Европейската комисия одобри германското биотехнологично лекарство за рак.

Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) даде пълно одобрение на ваксината Pfizer -BioNTech срещу Covid-19, което изстреля цената на BioNTech SE от 348 щ.долра за ация до 386 щ.долара, като впоследстие цените се успокоиха на нива около 369 щ.долара за акция.

В сезона на консолидираните отчети на българския капиталов пазар, активността остава ниска, въпреки, че отчетът на БФБ АД показва увеличение на оборота с 33,83% в сравнение с първите шест месеца на 2020 г. Оборотът на регулирания пазар на финансови инструменти през първото шестмесечие на 2021 г. е 243 180 хил. лева. За сравнение, през първо шестмесечие на 2020 г. той е бил 181 709 305 лева. Положителните тенденции във финансовите резултатти на дружествата търгувани на БФБ потвърждават повишаването на очакванията за ръст на БВП на страната ни, заложени прогнозите на ЕК и големите финансови институции. В публикуваните до този момент резултати, ясно личи възстановяването на голяма част от дружествата до нива от предепедимичната обстановка. Пример е Стара Планина Холд АД, отчитайки ръст в печалбата от 2 680 хил. лв. до 7659 хил. лв., което е увеличение около три пъти. Индустриален Капитал Холдинг AД повиши нетната си печалба с над 419% до 3,364 млн. лв спрямо 648 хил. лв. през 2020 г. Производителят Декотекс АД отчита троен ръст на печалбата към шестмесечието и нетната печалба достига 142 хил. лв спрямо 44 хил. лева година по-рано. Печалбата на групата Монбат преди облагане с данъци за първото шестмесечие на 2021 г. възлиза на 928 хил. лева. Това е със 17,6% повече в сравнение с печалбата преди данъци за юли 2020 г. „Българска фондова борса“ АД (БФБ) реализира нетна печалба от 3,564 млн. лева при 2,334 млн. лева година по-рано. Разбира се не липсват и дружества, които реализират и загуби. Пример за това е Синергон Холдинг АД, който при увеличение на приходите с 53 728 хил. лв. до 205 045 хил. лв., увеличи загубата си от 1 820 хил. лв до 8 537 хил.лв.

Васил Атанасов, инвестиционен консултант при управляващо дружество Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД. Авторът е сертифициран инвестиционен консултант. Представеният анализ е единствено с информативна и дискусионна цел и не представлява инвестиционен съвет и/или препоръка. Както авторът, така и негови клиенти е възможно да притежават един и/или повече от коментираните финансови активи.